Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là ai?

Cho tôi hỏi: Tổng Tắc thư trước tiên của Đảng Cộng sản nước ta là ai? Tổng Tắc thư liệu có phải là Tắc thư Quân uỷ Trung ương không? Câu căn vặn của anh ấy Hưng (Hà Nội).

Tổng Tắc thư trước tiên của Đảng Cộng sản nước ta là ai?

Tổng Tắc thư trước tiên của Đảng Cộng sản nước ta là đồng chí Trần Phú, sinh ngày 1/5/1904, quê quán xã Việt Yên, ni là xã Tùng Hình ảnh, thị trấn Đức Thọ, tỉnh thành phố Hà Tĩnh.

Năm 1930, đồng chí Trần Phú được bầu thực hiện Tổng Tắc thư trước tiên của Đảng Cộng sản nước ta. Trên cương vị Tổng Tắc thư, đồng chí đang được chỉ đạo Đảng triển khai nhiều trách nhiệm cần thiết, thêm phần fake cách mệnh nước ta trở nên tân tiến.

Bạn đang xem: Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là ai?

Nhiệm kỳ thực hiện Tổng Tắc thư của Đồng chí Trần Phú là từ thời điểm tháng 10/1930 cho tới mon 4/1931.

Tổng Tắc thư trước tiên của Đảng Cộng sản nước ta là ai?

Tổng Tắc thư trước tiên của Đảng Cộng sản nước ta là ai? (Hình kể từ Internet)

Tổng Tắc thư liệu có phải là Tắc thư Quân uỷ Trung ương không?

Tại Điều 26 Điều lệ Đảng Cộng sản nước ta 2011 sở hữu quy tấp tểnh về Quân ủy Trung ương như sau:

1. Quân uỷ Trung ương tự Sở Chính trị hướng đẫn, bao gồm một vài Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương công tác làm việc vô Quân group và một vài Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương công tác làm việc ngoài Quân group, bịa đặt bên dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương nhưng mà thông thường xuyên là Sở Chính trị, Ban Tắc thư. Đồng chí Tổng Tắc thư là Tắc thư Quân uỷ Trung ương.
2. Quân uỷ Trung ương nghiên cứu và phân tích khuyến nghị nhằm Ban Chấp hành Trung ương đưa ra quyết định những yếu tố về đàng lối, trách nhiệm quân sự chiến lược và quốc phòng; chỉ đạo từng mặt mũi vô Quân group.
3. Tổng viên Chính trị đảm nhận công tác làm việc đảng, công tác làm việc chủ yếu trị vô toàn quân, sinh hoạt bên dưới sự chỉ đạo của Ban Tắc thư và thẳng, thông thường xuyên của Quân uỷ Trung ương. Tại từng cấp cho sở hữu phòng ban chủ yếu trị và cán cỗ chủ yếu trị đảm nhận công tác làm việc đảng, công tác làm việc chủ yếu trị bên dưới sự chỉ đạo của cấp cho uỷ đảng nằm trong cấp cho và sự lãnh đạo của phòng ban chủ yếu trị cấp cho bên trên.

Như vậy, Tổng Tắc thư là Tắc thư Quân uỷ Trung ương.

Xem thêm: Nồng độ mol là gì? Cách tính và một số bài tập vận dụng có lời giải

Quân uỷ Trung ương tiếp tục tự Sở Chính trị hướng đẫn, gồm:

- Một số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương công tác làm việc vô Quân đội;

- Một số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương công tác làm việc ngoài Quân group, bịa đặt bên dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương nhưng mà thông thường xuyên là Sở Chính trị, Ban Tắc thư.

Xem thêm: Đạo hàm của $\sin^2 (x)$ là gì?

Người lưu giữ chuyên dụng cho Tổng Tắc thư không thật từng nào nhiệm kỳ?

Tại khoản 1 Điều 17 Điều lệ Đảng Cộng sản nước ta 2011 quy tấp tểnh như sau:

1. Ban Chấp hành Trung ương bầu Sở Chính trị; bầu Tổng Tắc thư vô số Uỷ viên Sở Chính trị; xây dựng Ban Tắc thư bao gồm Tổng Tắc thư, một vài Uỷ viên Sở Chính trị tự Sở Chính trị cắt cử và một vài Uỷ viên Ban Tắc thư tự Ban Chấp hành Trung ương bầu vô số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; bầu Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương vô số Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
Số lượng Uỷ viên Sở Chính trị, Uỷ viên Ban Tắc thư và Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tự Ban Chấp hành Trung ương đưa ra quyết định.
Đồng chí Tổng Tắc thư lưu giữ chuyên dụng cho Tổng Tắc thư không thật nhị nhiệm kỳ tiếp tục.
2. Sở Chính trị chỉ đạo và đánh giá, giám sát việc triển khai quyết nghị Đại hội đại biểu toàn nước, quyết nghị của Ban Chấp hành Trung ương; đưa ra quyết định những yếu tố về mái ấm trương, quyết sách, tổ chức triển khai, cán bộ; đưa ra quyết định tập trung và sẵn sàng nội dung những kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương; report việc làm đã thử trước hội nghị Ban Chấp hành Trung ương hoặc theo dõi đòi hỏi của Ban Chấp hành Trung ương.
3. Ban Tắc thư chỉ đạo việc làm hằng ngày của Đảng : lãnh đạo công tác làm việc xây cất Đảng và công tác làm việc quần chúng; đánh giá, giám sát việc triển khai những quyết nghị, thông tư của Đảng về tài chính, xã hội, quốc chống, bình an, đối ngoại; lãnh đạo sự kết hợp sinh hoạt trong số những tổ chức triển khai vô khối hệ thống chủ yếu trị; đưa ra quyết định một vài yếu tố về tổ chức triển khai, cán cỗ và một vài yếu tố không giống theo dõi sự cắt cử của Ban Chấp hành Trung ương; lãnh đạo hoặc đánh giá việc sẵn sàng những yếu tố thể hiện Sở Chính trị thảo luận và đưa ra quyết định.

Như vậy, người lưu giữ chuyên dụng cho Tổng Tắc thư không thật 02 nhiệm kỳ tiếp tục.

Trân trọng!