Toán lớp 5 trang 110 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Giải bài bác luyện Toán lớp 5

Toán lớp 5 trang 110: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có đáp án và chỉ dẫn giải cụ thể. Lời giải hoặc bài bác luyện Toán 5 này sẽ hỗ trợ những em học viên nắm được cơ hội giải những bài bác luyện về diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật; phương pháp tính và công thức tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật. Sau phía trên chào những em nằm trong tìm hiểu thêm cụ thể đáp án bài bác luyện Toán 5 trang 110.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 110 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

1. Toán lớp 5 trang 110

Hướng dẫn giải bài bác luyện 1, 2 trang 110 SGK Toán lớp 5. Các em học viên nằm trong đối chiếu so sánh thành phẩm bài bác thực hiện của tôi tại đây.

Giải Toán lớp 5 trang 110 Bài 1

Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 5dm và chiều rộng lớn 4 dm, độ cao 3dm.

Phương pháp giải

- Muốn tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tớ lấy chu vi mặt mày lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

- Muốn tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật tớ lấy diện tích S xung xung quanh cùng theo với diện tích S nhì lòng.

Đáp án

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật

(5 + 4) × 2 × 3 = 54 (dm2)

Diện tích mặt mày lòng của hình vỏ hộp chữ nhật

5 × 4 = trăng tròn (dm2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

54 + trăng tròn × 2 = 94 (dm2)

Đáp số: Diện tích xung quanh: 54dm2;

Diện tích toàn phần: 94dm2.

Giải Toán lớp 5 trang 110 Bài 2

Một người thợ thuyền gò một chiếc thùng tôn ko nắp hình dáng vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 6 dm, chiều rộng lớn 4 dm, độ cao 9dm. Tính diện tích S tôn dùng làm thực hiện thùng.

Phương pháp giải

Thùng ko có nắp đậy nên diện tích S tôn dùng làm thực hiện thùng là tổng của diện tích S xung xung quanh của thùng tôn và diện tích S lòng của thùng tôn.

Đáp án

Diện tích của thùng tôn là:

(6 + 4) × 2 × 9 = 180 (dm2)

Diện tích mặt mày lòng của thùng tôn là:

6 × 4 = 24 (dm2)

Thùng ko có nắp đậy nên diện tích S tôn dùng làm thực hiện thùng là:

180 + 24 = 204 (dm2)

Đáp số: 204 dm2

Để sẵn sàng cho tới bài bác tiếp sau, chào chúng ta học viên nằm trong theo đòi dõi câu nói. giải bên dưới. Hoặc tìm hiểu thêm câu nói. giải không thiếu thốn cụ thể khác: Toán lớp 5 Luyện luyện trang 110.

2. Toán lớp 5 trang 110 Luyện tập

Hướng dẫn giải bài bác luyện 1, 2, 3 Luyện luyện trang 110 SGK Toán lớp 5. Sau đó là đáp án cụ thể. Các em học viên nằm trong đối chiếu so sánh.

Giải Toán lớp 5 trang 110 Luyện luyện Bài 1

Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có:

a) Chiều nhiều năm 25 dm, chiều rộng lớn 1,5 m và độ cao 18 dm

b) Chiều nhiều năm 4/5 m, chiều rộng lớn 1/3 m, độ cao 1/4 m

Phương pháp giải

- Muốn tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tớ lấy chu vi mặt mày lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

- Muốn tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật tớ lấy diện tích S xung xung quanh cùng theo với diện tích S nhì lòng.

Đáp án

a) 1,5m = 15 dm

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(25 + 15) × 2 × 18 = 1440 (dm2)

Diện tích lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

25 × 15 = 375 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

1440 + 375 × 2 = 2190 (dm2)

b) Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

\left( \dfrac{4}{5} + \dfrac{1}{3} \right) × 2 × \dfrac{1}{4} = \dfrac{17}{30} (m2)

Diện tích lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

\dfrac{4}{5} × \dfrac{1}{3} = \dfrac{4}{15}(m2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

\dfrac{17}{30} + \dfrac{4}{15} × 2 = \dfrac{11}{10} (m2)

Đáp số: a) 1440dm2 ; 2190dm2

b)\dfrac{17}{30} m2; \dfrac{11}{10}m2

Giải Toán lớp 5 trang 110 Luyện luyện Bài 2

Một loại thùng ko nắp hình dáng vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 1,5 m chiều rộng lớn 0,6 m và độ cao 8 dm. Người tớ quật mặt phí ngoài của thùng. Hỏi diện tích S quét dọn quật là từng nào mét vuông?

Phương pháp giải

Thùng ko có nắp đậy và người tớ chỉ quét dọn mặt phí ngoài của thùng nên diện tích S phần quét dọn quật vì chưng diện tích S xung xung quanh cùng theo với diện tích S một phía lòng của thùng.

Lưu ý: tía độ cao thấp của hình vỏ hộp chữ nhật ko nằm trong đơn vị chức năng đo nên trước lúc tính tớ cần thiết trả về và một đơn vị chức năng đo.

Đáp án

8dm = 0,8m

Diện tích xung xung quanh của loại thùng là:

(1,5 + 0,6) × 2 × 0,8 = 3,36 (m2)

Diện tích lòng của của loại thùng là:

1,5 × 0,6 = 0,9 (m2)

Diện tích quét dọn quật là:

Xem thêm: Công thức cấp số nhân nâng cao | Lý thuyết + bài tập ví dụ

3,36 + 0,9 = 4,26 (m2)

Đáp số: 4,26 m2

Giải Toán lớp 5 trang 110 Luyện luyện Bài 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S

Giải bài bác luyện SGK Toán lớp 5

a) Diện tích toàn phần của nhì hình vỏ hộp chữ nhật vì chưng nhau

b) Diện tích toàn phần của nhì hình vỏ hộp chữ nhật ko vì chưng nhau

c) Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật vì chưng nhau

d) Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ko vì chưng nhau

Phương pháp giải

Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của từng hình rồi đối chiếu thành phẩm cùng nhau.

- Muốn tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tớ lấy chu vi mặt mày lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

- Muốn tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật tớ lấy diện tích S xung xung quanh cùng theo với diện tích S nhì lòng.

Đáp án

+) Hình mặt mày trái:

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật là:

(2,5 + 1,5) × 2 × 1,2 = 9,6 (dm2)

Diện tích lòng hình vỏ hộp chữ nhật là:

2,5 × 1,5 = 3,75 (dm2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là:

9,6 + 3,75 × 2 = 17,1 (dm2)

+) Hình mặt mày phải

Diện tích ×ung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật là:

(1,5 + 1,2) × 2 × 2,5 = 13,5 (dm2)

Diện tích lòng hình vỏ hộp chữ nhật là:

1,5 × 1,2 = 1,8 (dm2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là:

13,5 + 1,8 × 2 = 17,1 (dm2)

Ta có: 9,6dm2 < 13,5dm2 , suy rời khỏi diện tích S xung xung quanh của nhì hình vỏ hộp chữ nhật ko đều nhau.

17,1dm2 = 17,1dm2 , suy rời khỏi diện tích S toàn phần của nhì hình vỏ hộp chữ nhật đều nhau.

Ta với thành phẩm theo lần lượt như sau

a) Đ

b) S

c) S

d) Đ

Chú ý: Hai hình vỏ hộp chữ nhật tiếp tục cho tới đều nhau tuy nhiên đặt tại nhì địa điểm không giống nhau nên với diện tích S toàn phần đều nhau tuy nhiên diện tích S ung xung quanh không giống nhau.

>> Bài tiếp theo: Giải bài bác luyện trang 111, 112 SGK Toán 5: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương

3. Lý thuyết Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

a) Diện tích xung quanh

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích S tứ mặt mày mặt của hình vỏ hộp chữ nhật.

Ví dụ: Cho hình vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 8cm, chiều rộng lớn 5cm và độ cao 4cm. Tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật bại liệt.

Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

Quan sát hình vỏ hộp chữ nhật và hình khai triển bên trên phía trên tớ thấy:

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật vì chưng diện tích S của hình chữ nhật có:

Chiều nhiều năm là: 5 + 8 + 5 + 8 = 26 (cm) (tức là vì chưng chu vi của mặt mày lòng hình hộp), chiều rộng lớn 4cm (tức là vì chưng độ cao của hình hộp).

Do bại liệt, diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật bại liệt là:

26 × 4 = 104 (cm2)

Muốn tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tớ lấy chu vi mặt mày lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Giả sử: hình vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm là a, chiều rộng lớn là b, độ cao là h

ta với công thức: S = (a + b) × 2 × h

b) Diện tích toàn phần

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng của diện tích S xung xung quanh và diện tích S nhì lòng.

Hình vỏ hộp chữ nhật ở ví dụ bên trên với diện tích S một phía lòng là:

8 × 5 = 40 (cm2)

Do bại liệt, diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật bại liệt là:

104 + 40 × 2 = 184 (cm2)

Muốn tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật tớ lấy diện tích S xung xung quanh cùng theo với diện tích S nhì lòng.

ta với công thức: Stoàn phần = Sxung quanh + Sđáy × 2 = (a + b) × 2 × h + 2 × a × b

Lưu ý:

  • Chu vi mặt mày lòng vì chưng tổng của chiều nhiều năm và chiều rộng lớn nhân với 2
  • Diện tích mặt mày lòng vì chưng tích của chiều nhiều năm và chiều rộng lớn.

c) Một số dạng bài bác tập

  • Dạng 1: Tính diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
  • Dạng 2: hiểu diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần, mò mẫm chu vi lòng hoặc độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật.
  • Dạng 3: Toán với câu nói. văn (thường là mò mẫm diện tích S vỏ hộp, căn chống, quật tường …)

>> Chi tiết: Lý thuyết Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

Xem thêm: Ca-ta (Qatar) | Hồ sơ - Sự kiện - Nhân chứng

4. Bài luyện Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

  • Bài luyện nâng lên Toán lớp 5: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
  • Bài luyện Toán lớp 5: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
  • Giải Toán lớp 5 VNEN bài bác 69: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

5. Trắc nghiệm Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

>> Học sinh thực hiện trọn vẹn cỗ bài bác trắc nghiệm bên trên đây: Trắc nghiệm Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

....................

Ngoài những dạng bài bác luyện SGK Toán 5, những em học viên lớp 5 còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm câu nói. giải hoặc Vở bài bác luyện Toán lớp 5 hoặc đề ganh đua học tập kì 1 lớp 5 và đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 nhưng mà VnDoc.com tiếp tục thuế tầm và tinh lọc. Hy vọng với những tư liệu này, những em học viên tiếp tục học tập đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 5 rộng lớn nhưng mà ko cần thiết sách giải.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Các bước giải tích cos x cos 2x hiệu quả và đơn giản

Chủ đề: cos x cos 2x Phương trình cosx - cos2x = 0 có tất cả bảy nghiệm thuộc đoạn [0;2pi]. Đây là một vấn đề quan trọng trong toán học vì nó liên quan đến các hàm lượng giác và đồ thị của chúng. Việc giải phương trình này không chỉ giúp chúng ta hiểu sâu hơn về tính chất của các hàm lượng giác mà còn có thể áp dụng trong nhiều bài toán thực tế.