TỔNG HỢP TẤT CẢ CÁC LOẠI BIỂN BÁO CHỈ DẪN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

-

việc nắm rõ các biển báo giao thông, hiểu chân thành và ý nghĩa các hải dương báo để giúp người tham gia giao thông chấp hành đúng luật, tìm hiểu bảo vệ an toàn bản thân và tín đồ khác.

Trong hệ thống biển báo giao thông vận tải đường bộ Việt Nam tất cả tất cả 6 nhóm biển báo bao gồm:

Nhóm biển báo cấmNhóm biển báo nguy hiểmNhóm biển báo hiệu lệnhNhóm biển báo chỉ dẫnNhóm biển báo phụVạch kẻ đường

Ngoài ra còn 2 team biển báo không giống là: nhóm biển báo bên trên cao tốc với nhóm biển báo hiệp định GMS.

Bạn đang xem: Biển báo chỉ dẫn giao thông đường bộ

Biển báo cấm

Biển báo cấm biểu thị những điều cầm nhưng người tham gia giao thông phải chấp hành. Nếu ko tuân theo những loại biển báo cấm, đây được xem là hành vi vi phạm Luật giao thông vận tải đường bộ.

Đặc điểm của biển báo cấm: Biển cấm hình tròn, nền trắng, viền quanh đó màu đỏ, hình vẽ phía bên trong màu đen. Cũng có một số biển cấm đặc biệt như:

Biển Cấm đi ngược chiều cùng Dừng lại: nền đỏ, hình vẽ bên phía trong màu trắng.Biển Cấm dừng cùng đỗ xe, Cấm đỗ xe, Cấm đỗ xe cộ ngày lẻ, Cấm đỗ xe cộ ngày chẵn: nền xanh, hình vẽ bên trong màu đỏ và trắng.Biển Hết cấm vượt, Hết hạn chế tốc độ tối đa, Hết tất cả những lệnh cấm: nền trắng, viền xanh, hình bên trong màu đen.

Biển báo cấm bao gồm tất cả 40 loại, được đánh số thứ tự bắt đầu từ 101 đến 140 vào hệ thống các loại biển báo giao thông.

*
Image caption

Biển báo Đường cấm P.101

Biển báo Đường cấm: Cấm các loại phương tiện di chuyển cả 2 hướng (ngoại trừ xe cộ ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm đi ngược chiều P.102

Biển báo Cấm đi ngược chiều: Cấm những loại phương tiện đi vào chiều đặt biển (ngoại trừ xe ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm xe ô tô P.103

Biển báo Cấm xeô tô: Cấm những loại xe pháo cơ giới đi vào, trừ xe máy 2 bánh, xe cộ gắn máy cùng xe ưu tiên theo quy định.

Biển báo Cấm xe ô tô rẽ phải P.103b: Cấm các loại xe cộ cơ giới rẽ phải, trừ xe sản phẩm 2 bánh, xe cộ gắn máy cùng xe ưu tiên theo quy định.

Biển báo Cấm xe ô tô rẽ trái P.103c: Cấm các loại xe cơ giới rẽ trái, trừ xe thiết bị 2 bánh, xe pháo gắn máy với xe ưu tiên theo quy định.

*

Biển báo Cấm xe sản phẩm công nghệ P.104

Biển báo Cấm xe pháo máy: Cấm những loại xe đồ vật đi vào (ngoại trừ xe lắp thêm được ưu tiên theo quy định). Biển ko áp dụng với người dắt xe cộ máy.

*

Biển báo Cấm xe xe hơi và xe sản phẩm P.105

Biển báo Cấm xe ô tô và xe pháo máy: Cấm các loại xe cơ giới và xe sản phẩm đi vào, ngoại trừ xe gắn máy cùng xe ưu tiên theo quy định.

*

Biển báo Cấm xe tải P.106

Biển báo Cấm xe cộ tải: Cấm xe cộ tải, xe vật dụng kéo, các xe sản phẩm công nghệ chuyên sử dụng đi vào (trừ xe ưu tiên theo quy định).

Biển báo Cấm xe cộ tải P.106b: Cấm xe pháo tải bao gồm khối lượng chuyên chở lớn hơn giá bán trị ghi trong biển báo đi vào.

Biển báo Cấm xe pháo tải P.106c: Cấm xe tải chở hàng nguy hiểm đi vào.

*

Biển báo Cấm xe cộ khách và xe tải P.107

Biển báo Cấm xe pháo khách cùng xe tải: Cấm các loại xe ô tô chở khách, xe tải, xe thiết bị kéo, xe pháo máy xây cất chuyên dụng đi vào (trừ xe ưu tiên theo quy định).

Biển báo Cấm xe khách P.107a: Cấm những loại xe hơi chở khách hàng đi vào (trừ xe cộ ưu tiên theo quy định). Ko cấm xe cộ buýt. Trong trường hợp cấm xe khách theo số chỗ ngồi sẽ bao gồm biển phụ mặt dưới.

Biển báo Cấm xe xe taxi P.107b: Cấm xe taxi đi vào. Vào trường hợp cấm xe xe taxi theo giờ sẽ bao gồm biển phụ mặt dưới.

*

Biển báo Cấm xe pháo rơ-mooc P.108

Biển báo Cấm xe rơ-mooc: Cấm các loại xe cơ giới kéo rơ-mooc, kể cả xe khách hàng – thứ kéo – xe trang bị kéo theo rơ-mooc đi vào, trừ loại xe hơi sơ-mi-rơ-mooc với xe ưu tiên theo quy định.

Biển báo Cấm xe sơ-mi-rơ-mooc P.108a: Cấm những loại xe pháo sơ-mi-rơ-mooc, xe pháo kéo rơ-mooc đi vào (trừ xe cộ ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm đồ vật kéo P.109

Biển báo Cấm thứ kéo: Cấm các loại trang bị kéo, vật dụng kéo bánh xích/bánh hơi đi vào.

*

Biển báo Cấm xe đạp P.110

Biển báo Cấm xe cộ đạp: Cấm xe cộ đạp đi vào. Ko áp dụng cấm người dẫn xe cộ đạp.

Biển báo Cấm xe đạp P.110B: Cấm xe cộ đạp thô. Ko áp dụng cấm người dẫn xe đạp thô.

ON64o_760_570.jpg" alt="*">

Biển báo Cấm xe thiết bị P.111

Biển báo Cấm xe pháo máy: Cấm các loại xe cộ máy, xe cộ gắn thiết bị đi vào. Ko áp dụng cấm người đi xe đạp.

Biển báo Cấm xe pháo 3 bánh gồm động cơ P.111b: Cấm xe 3 bánh tất cả gắn động cơ như xe cộ xích lô, xe lam, xe lôi máy…

Biển báo Cấm xe 3 bánh ko động cơ P.111b: Cấm xe pháo 3 bánh ko gắn động cơ như xe cộ xích lô, xe lôi đạp…

*

Biển báo Cấm người đi bộ P.112

Biển báo Cấm người đi bộ: Cấm người đi bộ đi vào.

Biển báo Cấm xe người kéo/đẩy P.113

Biển báo Cấm xe cộ người kéo/đẩy: Cấm xe cộ thô sơ, xe bởi vì người đẩy/kéo đi vào. Ko áp dụng cấm xe pháo nôi trẻ em, phương tiện chuyên dùng của người khuyết tật.

*

Biển báo Cấm xe pháo súc vật kéo P.114

Biển báo Cấm xe cộ súc vật kéo: Cấm xe cộ sử dụng súc vật kéo hay chở bên trên lưng đi vào.

*

Biển báo Hạn chế tải trọng toàn bộ xe cộ P.115

Biển báo Hạn chế tải trọng toàn bộ xe: Cấm các loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe pháo ưu tiên) gồm tải trọng toàn bộ xe vượt thừa trị số ghi trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế tải trọng trục xe pháo P.116

Biển báo Hạn chế tải trọng trục xe: Cấm các loại xe cộ cơ giới/thô sơ (kể cả xe pháo ưu tiên) bao gồm tải trọng toàn bộ xe cộ phân bổ trên một trục xe cộ vượt quá trị số ghi trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều cao xe P.117

Biển báo Hạn chế chiều cao xe: Cấm những loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe pháo ưu tiên) có chiều cao vượt vượt trị số ghi trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều ngang xe cộ P.118

Biển báo Hạn chế chiều ngang xe: Cấm những loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe ưu tiên) gồm chiều ngang vượt quá trị số ghi trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều nhiều năm xe P.119

Biển báo Hạn chế chiều lâu năm xe: Cấm các loại xe cộ cơ giới/thô sơ (kể cả xe ưu tiên) bao gồm chiều lâu năm vượt quá trị số ghi trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều nhiều năm xe ô tô, đồ vật kéo mooc hoặc sơ-mi-rơ-mooc P.120

Biển báo Hạn chế chiều dài xe ô tô, đồ vật kéo mooc hoặc sơ-mi-rơ-mooc: Cấm các loại xe cộ cơ giới kéo mooc, xe pháo sơ-mi-rơ-mooc tất cả chiều lâu năm vượt quá trị số ghi bên trên biển (kể cả xe ưu tiên) đi vào.

*

Biển báo Cự ly tối thiểu giữa nhì xe P.121

Biển báo Cự ly tối thiểu giữa hai xe: những xe ô tô phải di chuyển phương pháp nhau một khoảng tối thiểu ghi bên trên biển.

*

Biển báo Cấm rẽ trái hoặc Cấm rẽ phải P.123

Biển báo Cấm rẽ trái hoặc Cấm rẽ phải: Cấm xe các loại xe cơ giới/thô sơ rẽ trái hoặc phải (trừ xe cộ ưu tiên theo quy định). Ko áp dụng cấm cù đầu xe.

*

Biển báo Cấm tảo đầu xe cộ P.124

Biển báo Cấm cù đầu xe: Cấm những loại xe quay đầu kiểu chữ U theo chiều mũi thương hiệu trên biển.

Biển báo Cấm xe ô tô quay đầu P.124b: Cấm xe xe hơi quay đầu kiểu chữ U theo chiều mũi thương hiệu trên biển.

Biển báo Cấm rẽ với quay đầu xe pháo P.124c/d: Cấm các loại xe pháo rẽ trái/phải và quay đầu trái/phải theo chiều mũi tên trên biển.

Biển báo Cấm xe xe hơi rẽ với quay đầu xe cộ P.124e/f: Cấm xe ô tô rẽ trái/phải với quay đầu trái/phải theo chiều mũi thương hiệu trên biển.

*

Biển báo Cấm vượt P.125

Biển báo Cấm vượt: Cấm các loại xe pháo cơ giới vượt nhau (kể cả xe pháo ưu tiên theo quy định), nhưng được phép vượt xe đồ vật 2 bánh, xe cộ gắn máy.

*

Biển báo Cấm xe tải vượt P.126

Biển báo Cấm xe tải vượt: Cấm những loại xe pháo tải vượt xe pháo cơ giới khác, được phép vượt xe đồ vật 2 bánh, xe pháo gắn máy. Ko áp dụng các loại xe cơ giới khác vượt xe nhau cùng vượt xe pháo tải.

*

Biển báo Tốc độ tối đa được cho phép P.126

Biển báo Tốc độ tối đa cho phép: những xe cơ giới chạy không vượt vượt tốc độ ghi bên trên biển (trừ xe ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Tốc độ tối đa có thể chấp nhận được vào ban đêm P.127

Biển báo Tốc độ tối đa có thể chấp nhận được vào ban đêm: những xe cơ giới chạy ko vượt thừa tốc độ ghi trên biển (trừ xe ưu tiên theo quy định) chỉ áp dụng vào ban đêm.

*

Biển báo Cấm sử dụng bé P.128

Biển báo Cấm sử dụng còi: Cấm những loại xe sử dụng còi.

*

Biển báo Kiểm tra P.129

Biển báo Kiểm tra: Báo nơi đặt trạm kiểm tra, các loại xe pháo vận tải đi qua phải dừng lại để kiểm tra theo quy định.

*

Biển báo Cấm dừng xe với đỗ xe P.130

Biển báo Cấm dừng xe và đỗ xe: Cấm các loại xe cơ giới dừng với đỗ xe cộ phía đường gồm đặt biển (trừ xe ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm đỗ xe pháo P.131

Biển báo Cấm đỗ xe: Cấm các loại xe cộ cơ giới đỗ xe phía đường bao gồm đặt biển (trừ xe pháo ưu tiên). Biển P.131b áp dụng với ngày lẻ, biển P.131c áp dụng với ngày chẵn.

*

Biển báo Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp P.132

Biển báo Nhường đường đến xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp: các loại xe cộ cơ giới/thô sơ (kể cả xe pháo ưu tiên theo quy định) phải nhường đường cho những loại xe pháo cơ giới đang di chuyển chiều ngược lại.

*

Biển báo Hết cấm vượt P.133

Biển báo Hết cấm vượt: Biển thông báo hết đoạn đường cấm vượt.

*

Biển báo Hết hạn chế tốc độ tối đa P.134

Biển báo Hết hạn chế tốc độ tối đa: Biển thông tin hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối đa.

*

Biển báo Hết tất cả những lệnh cấm P.135

Biển báo Hết tất cả những lệnh cấm: Biển thông tin hết đoạn đường áp dụng tất cả các lệnh cấm.

*

Biển báo Cấm đi thẳng P.136

Biển báo Cấm đi thẳng: Cầm những loại xe cộ cơ giới/thô sơ đi thẳng vào đoạn đường phía trước.

*

Biển báo Cấm rẽ trái, rẽ phải P.137

Biển báo Cấm rẽ trái, rẽ phải: Cầm những loại xe cộ cơ giới rẽ trái, rẽ phải. Biển đặt ở những vị trí ngay trước nút giao đường. Vào trường hợp bao gồm quy định thời gian cấm sẽ có biển phụ ở dưới.

*

Biển báo Cấm đi thẳng, rẽ trái P.138

Biển báo Cấm đi thẳng, rẽ trái: Cầm những loại xe pháo cơ giới đi thẳng, rẽ trái. Biển đặt ở những vị trí ngay lập tức trước nút giao thông đường. Trong trường hợp gồm quy định thời gian cấm sẽ có biển phụ ở dưới.

*

Biển báo Cấm đi thẳng, rẽ phải P.139

Biển báo Cấm đi thẳng, rẽ phải: Cầm các loại xe pháo cơ giới đi thẳng, rẽ phải. Biển đặt ở những vị trí ngay lập tức trước điểm giao thông đường. Trong trường hợp bao gồm quy định thời gian cấm sẽ có biển phụ ở dưới.

*

Biển báo Cấm xe pháo công nông và các loại xe cộ tương tự P.140

Biển báo Cấm xe công nông và các loại xe tương tự: Cấm các loại xe pháo công nông, xe pháo tương tự công nông đi vào.

*

Biển báo nguy hiểm

Biển báo nguy hiểm gồm vai trò cảnh báo những tình huống nguy hiểm gồm thể xảy ra ở đoạn đường phía trước để người thâm nhập giao thông để ý cẩn thận phòng tránh. Điều đầu tiên người lái xe nên làm khi gặp những biển cảnh báo nguy hiểm này là giảm tốc độ, sau đó coi nội dung biển báo cùng đưa ra phương pháp xử lý phù hợp ở đoạn đường phía trước.

Nhóm biển báo nguy hiểm gồm đặc điểm: Biển nguy hiểm hình tam giác, nền vàng, viền bên cạnh màu đỏ, hình vẽ bên trong màu đen.

Biển cảnh báo nguy hiểm gồm tất cả 46 loại, được đánh số thứ tự bắt đầu từ 201 đến 246 vào hệ thống biển báo giao thông.

*

Biển báo hiệu lệnh

Biển báo hiệu lệnh tất cả vai trò thông báo các hiệu lệnh người tham gia giao thông cần chấp hành.

Đặc điểm những biển hiệu lệnh: Biển hiệu lệnh hình tròn, màu xanh lá cây biển (không viền), hình vẽ bên phía trong màu trắng.

Biển hiệu lệnh gồm tất cả 9 loại, được đánh số thứ tự bắt đầu từ 301 đến 309 trong hệ thống biển báo giao thông.

*

Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn gồm vai trò hướng dẫn những nội dung cần thiết, hỗ trợ người tham gia giao thông vận tải di chuyển thuận lợi hơn trên đường.

Đặc điểm hình ảnh biển báo chỉ dẫn: Biển chỉ dẫn hình chữ nhật hoặc vuông, nền xanh (không viền), bên trong có hình vẽ color trắng (với biển chỉ dẫn đường đi) hoặc color đen nền trắng (với biển thông báo các địa điểm như trạm xăng, trạm sửa chữa..).

Biển chỉ dẫn gồm tất cả 48 loại, được đánh số thứ tự bắt đầu từ 401 đến 448 vào hệ thống các loại biển báo giao thông.

*

Biển báo phụ

Biển báo phụ gồm vai trò biểu thị những nội dung bổ sung nhằm nắm rõ biển báo chủ yếu như biển cấm, biển nguy hiểm, biển chỉ dẫn… Biển báo phụ thường đặt dưới biển báo chính.

Đặc điểm biển báo phụ: Biển báo phụ hình chữ nhật đứng hoặc ngang, nền trắng, viền đen, hình vẽ bên trong màu đen. Cũng tất cả một số biển phụ hình màu đỏ.

Biển phụ tất cả tất cả 10 loại, được đánh số thứ tự bắt đầu từ 501 đến 510 trong hệ thống các loại biển báo giao thông.

Biển báo hướng dẫn trong luật giao thông vận tải đường bộ nước ta mới nhất mang lại với bạn kỹ năng và kiến thức vê toàn bộ các loại biển cả báo hướng dẫn cần nhớ.

*
Biển báo chỉ dẫn

Tác dụng của biển báo chỉ dẫn?

– chỉ dẫn cho tín đồ tham gia giao thông biết được mà tiến hành nhằm bảo vệ an toàn.

Biển số I.405 (a,b,c) “Đường cụt”

Biển số I.405 (a,b) nhằm chỉ lối rẽ vào mặt đường cụt. Phụ thuộc vào lối rẽ vào đường cụt mà lựa chọn kiểu biển cho phù hợp. Biển cả này để lên đường bao gồm trước lúc đến nơi mặt đường giao nhau nhằm rẽ vào mặt đường cụt.

Biển số I.405c để hướng dẫn phía trước là đường cụt. Biển cả này để trước con đường cụt 300 m mang đến 500 m với cứ 100 m phải kê thêm một biển.

Xem thêm: Nỗi Lo Mất An Toàn Giao Thông Học Đường " Lần Thứ Ii, An Toàn Giao Thông Học Đường

Biển số I.406 “Được ưu tiên qua con đường hẹp”

Biển báo hướng dẫn được ưu tiên qua đường dong dỏng dùng để chỉ dẫn cho người tham gia giao thông cơ giới biết mình được quyền ưu tiên đi trước trên đoạn đường hẹp.

Biển số I.407 (a,b,c) “Đường một chiều”

Để hướng dẫn những phần đường chạy một chiều, đặt biển số I.407(a,b,c) “Đường một chiều”.

Biển số I.407 (a,b,c) chỉ chất nhận được các loại phương tiện giao thông vận tải đi theo hướng vào theo mũi thương hiệu chỉ, cấm quay đầu trái lại (trừ những xe được quyền ưu tiên theo quy định).

Biển số I.408 “Nơi đỗ xe”

Biển này để chỉ dẫn những nơi được phép đỗ xe, những bến bãi đỗ xe, bến xe…

Biển số 408a “Nơi đỗ xe một phần trên hè phố”.

Để hướng dẫn những khu vực được phép đỗ xe một phần trên hè phố rộng, đặt đại dương số I.408a “Nơi đỗ xe một trong những phần trên hè phố”. Xe yêu cầu đỗ làm thế nào cho các bánh phía ghế phụ bên trên hè phố.

Biển số I.409 “Chỗ xoay xe”.

Báo hiệu mang lại chỗ được phép cù xe.

Biển số I.410 “Khu vực xoay xe”.

Để hướng dẫn khu vực được phép quay đầu xe, đặt biển khơi số I.410 “Khu vực cù xe”. Trên biển khơi mô tả phương pháp tiến hành quay xe.

Biển số I.413a “Đường phía trước gồm làn đường dành riêng cho ô tô khách” và biển cả số I.413 (b,c) “Rẽ xuống đường có làn đường dành riêng cho ô sơn khách”.

Biển số I.414 (a, b, c, d) “Chỉ hướng đường”.

Ở các nơi đường bộ giao nhau, đặt biển lớn số I.414 (a, b, c, d) “Chỉ phía đường” để hướng dẫn hướng mặt đường đến các địa danh, khu vực dân cư. Trên biển cần chỉ dẫn cả số hiệu (tên) mặt đường và cự ly (làm tròn mang lại kilômét; trường hợp cự ly

Biển số I.415 “Mũi tên chỉ phía đi”.

Biển số I.416 “Đường tránh”.

Để chỉ dẫn lối đi con đường tránh, con đường vòng vào trường hợp mặt đường cấm vì vì sao đường, cầu bị tắc hoặc xây cất và cấm một số loại xe cộ đi qua, đặt biển cả số I.416 “Đường tránh” trước các đường giao nhau.

Biển số I.417 (a,b,c) “Chỉ phía đường bắt buộc đi cho từng một số loại xe”.

Biển số I.418 “Lối đi ở đông đảo vị trí cấm rẽ”

Để chỉ lối đi ở những nơi mặt đường giao nhau bị cấm rẽ, đặt biển lớn số I.418 “Lối đi ở đa số vị trí cấm rẽ”. Biển lớn được đặt ở nơi đường giao nhau trước mặt đường cấm rẽ.

Biển số I.419 “Chỉ dẫn địa giới”

Để hướng dẫn địa giới hành ở vị trí chính giữa các thành phố, tỉnh, huyện, đặt đại dương số I.419 “Chỉ dẫn địa giới”

Biển số I.422 “Di tích kế hoạch sử”

Để chỉ dẫn những nơi tất cả di tích lịch sử vẻ vang hoặc đều nơi có danh lam win cảnh, hầu hết nơi có thể tham quan… ở hai ven đường.

Biển số I.423 (a,b) “Vị trí người đi bộ sang ngang”.

Để chỉ dẫn người đi dạo và tín đồ tham gia giao thông vận tải biết vị trí dành cho người đi bộ sang ngang, đặt đại dương số I.423 (a,b) “Vị trí người đi bộ sang ngang”.

Biển số I.424 (a,b) “Cầu thừa qua đường cho những người đi bộ”.

Để hướng dẫn cho người đi dạo sử dụng mong vượt qua đường, đặt hải dương số I.424 (a,b) “Cầu quá qua đường cho người đi bộ” cùng I.424 (c,d) “Hầm chui qua đường cho tất cả những người đi bộ”


Biển số I.425: dịch Viện.

Để hướng dẫn sắp đến cửa hàng điều trị căn bệnh ở gần con đường như bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, vv. Gặp mặt biển này người điều khiển xe đi chậm để ý quan giáp không sử dụng còi.

Biển số I.426: Trạm cấp cứu.

Để chỉ nơi tất cả trạm cấp cho cứu y tế ở ngay gần đường.

Biển số I.427a “Trạm sửa chữa”.

Để hướng dẫn nơi để xưởng, trạm chuyên phục vụ sửa chữa ôtô, xe thiết bị hỏng trên đường, phải đặt biển số I.427a “Trạm sửa chữa”.


Biển số I.427b “Trạm chất vấn tải trọng xe”.

Biển số I.428 “Cửa mặt hàng xăng dầu”.

Để hướng dẫn những nơi có đặt cửa hàng xăng, dầu hoặc nạp điện ship hàng cho phương tiện giao thông vận tải đi bên trên đường, phải kê biển số I.428 “Cửa hàng xăng dầu”.


Biển số I.429 “Nơi rửa xe”.

Để hướng dẫn những khu vực có bố trí rửa xe, phải đặt biển số I.429 “Nơi rửa xe”.

Biển số I.430 “Điện thoại”.

Để chỉ dẫn những nơi có đặt trạm smartphone công cộng chuyên giao hàng khách đi đường, phải đặt biển số I.430 “Điện thoại”.

Biển số I.431 “Trạm dừng nghỉ”.

Để hướng dẫn những chỗ có những dịch vụ ship hàng khách đi mặt đường (ăn uống ngủ ngơi, hỗ trợ nhiên liệu…), phải để biển số I.431 “Trạm ngừng nghỉ”. Tùy trạm dừng nghỉ có dịch vụ gì mà sắp xếp các hình tượng hình vẽ cho phù hợp.

Biển số I.432 “Khách sạn”.

Để chỉ dẫn nơi gồm khách sạn ship hàng khách đi đường, phải kê biển số I.432 “Khách sạn”.

Biển số I.433a “Nơi ngủ mát”.

Để chỉ dẫn nơi ngủ mát, phải để biển số I.433a “Nơi nghỉ ngơi mát”.

Biển số I.433 (b,c,d) – báo hiệu nơi gặm trại, nhà nghỉ giữ động.

Trên các tuyến đường đối nước ngoài và những tuyến đường có không ít người quốc tế đi lại, để hướng dẫn sắp đến nơi gồm vị trí cắm trại, nơi tập kết nhà lưu động phải để biển số I.433b “Nơi gặm trại”, đại dương số I.433c “Nơi giành cho nhà lưu động” hoặc biển khơi số I.433d “Nơi cắm trại với nhà lưu động”.

 Biển số I.433e – báo cho biết nhà trọ (Youth Hostel).

Trên những tuyến đường đối ngoại và các tuyến đường có không ít người nước ngoài đi lại, để chỉ dẫn sắp đến nơi gồm nhà trọ, phải để biển số I.433e “Nhà trọ”.

 Biển số I.434a “Bến xe buýt”.

Để hướng dẫn chỗ giới hạn đỗ xe pháo buýt mang lại khách lên xuống, phải đặt biển số I.434a “Bến xe buýt”. Biển lớn số I.434a được sắp xếp kết phù hợp với biển phụ để hướng dẫn các thông tin về số hiệu tuyến, tên tuyến, điểm đầu, điểm cuối và lộ trình con đường xe buýt. Hải dương phụ bao gồm thể bố trí liền kề với biển lớn số I.434a hoặc trong khoanh vùng đón trả khách.

Trong trường hợp vị trí dừng đỗ xe pháo buýt chưa hẳn là bến xe pháo theo các quy định hiện hành thì cố kỉnh chữ “Bến xe pháo buýt” trên biển thành chữ “Điểm giới hạn xe buýt”.

Trong ngôi trường hợp chỗ dừng đỗ dùng để đón trả khách hàng tuyến cố định thì núm chữ “Bến xe buýt” thành chữ “Điểm đón trả khách hàng tuyến nạm định” và bỏ chữ “BUS STOP” trên biển.

Biển số I.434b “Bến xe cộ tải”.

Để chỉ dẫn khu vực đỗ xe tải để nhận cùng trả sản phẩm hóa, phải đặt biển số I.434b “Bến xe cộ tải”.

Trong trường hợp khu vực đỗ xe cộ tải chưa phải là bến xe pháo theo các quy định hiện tại hành thì núm chữ “Bến xe tải” trên biển thành chữ “Điểm giới hạn xe tải”.

Biển số I.435 “Bến xe điện”

Để chỉ dẫn chỗ ngừng đỗ xe cộ điện mang đến khách lên xuống, phải kê biển số I.435 “Bến xe điện”.

Biển số I.436 “Trạm cảnh sát giao thông”

Để chỉ dẫn nơi để trạm công an giao thông, phải để biển số I.436 “Trạm công an giao thông”. Các phương tiện buộc phải giảm vận tốc đến mức bình yên và không được vượt khi đi qua khu vực này.


Biển số I.437 “Đường cao tốc”

Để chỉ dẫn bước đầu đường cao tốc, đặt hải dương số I.437 “Đường cao tốc”.

Biển số I.443 “Xe kéo rơ-moóc”

Để thông tin xe tất cả kéo moóc hoặc xe pháo kéo xe, đặt biển lớn số I.443 “Xe kéo rơ-moóc”.

Biển số I.443 được bỏ lên nóc cabin xe pháo kéo.

Nền biển màu xanh da trời lam, hình tam giác màu sắc vàng khoảng cách đều những cạnh hình vuông.

Biển 1.446: địa điểm đỗ xe pháo dành cho những người khuyết tật:

Biển hướng dẫn vị trí chăm dùng cho người khuyết tật.

*

Biển số I.447 “Biển báo mong vượt liên thông”

Biển để ở vị trí trước khi vào ước vượt có tổ chức triển khai giao thông liên thông giữa những tuyến. Tùy theo nút giao mà bố trí biển số I.447a, I.447b, I.445c, I.447d cho phù hợp. Tại các lối rẽ thì thực hiện biển I.414c, d để báo những hướng đi.

Biển số 1.448: Làn đường cứu nạn xuất xắc làn bay xe khẩn cấp.

– Là biển chỉ dẫn gồm 3 cặp hải dương ở các cự ly 2km, 1km cùng 300m nhằm hướng dẫn cho fan tham gia giao thông biết vị trí khoảng cách có nàn cứu vớt nạn.

*

Biển 1.449: biển lớn tên đường.

Là biển báo thương hiệu đường cho những tuyến mặt đường đối ngoại.

*

Biển báo giao thông gồm mọi dạng hải dương nào?

Biển báo giao thông vận tải bao gồm:

+ hải dương báo cấm.

+ biển báo nguy hiểm.

+ Biển báo cáo lệnh.

+ biển cả báo chỉ dẫn.

+ biển cả báo phụ.

+ vén kẻ đường.

+ Xem bỏ ra tiết: >Hệ thống biển báo cấmHệ thống biển cả nguy hiểm Hệ thống biển báo cho biết lệnhHệ thống biển báo phụ> Hệ thống gạch kẻ đường
 Trực Tiếp: Cơ sở 1: Số 34 , trằn Quý Kiên, Quận cg cầu giấy , Hà Nội. Cơ sở 2: Khu 7 , thị trấn Trạm Trôi , Hoài Đức , Hà Nội.

Cảm ơn chúng ta đã đọc nội dung bài viết của Trung tâm huấn luyện và đào tạo lái xe nam Tiến. Nếu các bạn có nhu cầu học tài xế hãy tương tác với công ty chúng tôi một cách nhanh lẹ nhất để được tư vấn và được hưởng các ưu đãi quan trọng dành cho những bạn.