Tổng hợp tất cả các biển báo giao thông đường bộ việt nam, ý nghĩa của các biển báo giao thông tại việt nam

-

câu hỏi nắm rõ các biển báo giao thông, hiểu ý nghĩa sâu sắc các biển cả báo để giúp người tham gia giao thông vận tải chấp hành đúng luật, hướng đến bảo vệ an ninh bản thân và bạn khác.

Trong hệ thống biển báo giao thông vận tải đường bộ Việt Nam có tất cả 6 đội biển báo bao gồm:

Nhóm biển báo cấmNhóm biển báo nguy hiểmNhóm biển báo hiệu lệnhNhóm biển báo chỉ dẫnNhóm biển báo phụVạch kẻ đường

Ngoài ra còn 2 đội biển báo không giống là: nhóm biển báo bên trên cao tốc cùng nhóm biển báo hiệp định GMS.

Bạn đang xem: Các biển báo giao thông đường bộ

Biển báo cấm

Biển báo cấm biểu thị những điều cầm mà lại người tham gia giao thông phải chấp hành. Nếu ko tuân theo các loại biển báo cấm, đây được coi là hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Đặc điểm của biển báo cấm: Biển cấm hình tròn, nền trắng, viền bên cạnh màu đỏ, hình vẽ bên phía trong màu đen. Cũng có 1 số biển cấm đặc biệt như:

Biển Cấm đi ngược chiều với Dừng lại: nền đỏ, hình vẽ bên trong màu trắng.Biển Cấm dừng và đỗ xe, Cấm đỗ xe, Cấm đỗ xe ngày lẻ, Cấm đỗ xe ngày chẵn: nền xanh, hình vẽ bên phía trong màu đỏ với trắng.Biển Hết cấm vượt, Hết hạn chế tốc độ tối đa, Hết tất cả các lệnh cấm: nền trắng, viền xanh, hình phía bên trong màu đen.

Biển báo cấm bao gồm tất cả 40 loại, được đánh số thứ tự bắt đầu từ 101 đến 140 trong hệ thống các loại biển báo giao thông.

*
Image caption

Biển báo Đường cấm P.101

Biển báo Đường cấm: Cấm những loại phương tiện di chuyển cả 2 hướng (ngoại trừ xe ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm đi ngược chiều P.102

Biển báo Cấm đi ngược chiều: Cấm các loại phương tiện đi vào chiều đặt biển (ngoại trừ xe ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm xe xe hơi P.103

Biển báo Cấm xeô tô: Cấm các loại xe cơ giới đi vào, trừ xe thứ 2 bánh, xe gắn máy và xe ưu tiên theo quy định.

Biển báo Cấm xe xe hơi rẽ phải P.103b: Cấm các loại xe pháo cơ giới rẽ phải, trừ xe đồ vật 2 bánh, xe pháo gắn máy và xe ưu tiên theo quy định.

Biển báo Cấm xe xe hơi rẽ trái P.103c: Cấm các loại xe cộ cơ giới rẽ trái, trừ xe sản phẩm 2 bánh, xe gắn máy cùng xe ưu tiên theo quy định.

*

Biển báo Cấm xe vật dụng P.104

Biển báo Cấm xe máy: Cấm các loại xe trang bị đi vào (ngoại trừ xe sản phẩm công nghệ được ưu tiên theo quy định). Biển ko áp dụng với người dắt xe pháo máy.

*

Biển báo Cấm xe ô tô và xe máy P.105

Biển báo Cấm xe xe hơi và xe máy: Cấm các loại xe pháo cơ giới và xe sản phẩm đi vào, ngoại trừ xe gắn máy với xe ưu tiên theo quy định.

*

Biển báo Cấm xe cộ tải P.106

Biển báo Cấm xe cộ tải: Cấm xe cộ tải, xe vật dụng kéo, các xe thiết bị chuyên sử dụng đi vào (trừ xe pháo ưu tiên theo quy định).

Biển báo Cấm xe pháo tải P.106b: Cấm xe cộ tải tất cả khối lượng chăm chở lớn hơn giá bán trị ghi trong biển báo đi vào.

Biển báo Cấm xe tải P.106c: Cấm xe pháo tải chở hàng nguy hiểm đi vào.

*

Biển báo Cấm xe cộ khách với xe tải P.107

Biển báo Cấm xe khách cùng xe tải: Cấm những loại xe xe hơi chở khách, xe tải, xe sản phẩm kéo, xe máy thiết kế chuyên dụng đi vào (trừ xe pháo ưu tiên theo quy định).

Biển báo Cấm xe khách P.107a: Cấm các loại ô tô chở khách đi vào (trừ xe pháo ưu tiên theo quy định). Ko cấm xe buýt. Vào trường hợp cấm xe khách hàng theo số chỗ ngồi sẽ bao gồm biển phụ bên dưới.

Biển báo Cấm xe xe taxi P.107b: Cấm xe xe taxi đi vào. Trong trường hợp cấm xe xe taxi theo giờ sẽ có biển phụ bên dưới.

*

Biển báo Cấm xe rơ-mooc P.108

Biển báo Cấm xe pháo rơ-mooc: Cấm những loại xe pháo cơ giới kéo rơ-mooc, kể cả xe khách hàng – trang bị kéo – xe máy kéo theo rơ-mooc đi vào, trừ loại ô tô sơ-mi-rơ-mooc và xe ưu tiên theo quy định.

Biển báo Cấm xe pháo sơ-mi-rơ-mooc P.108a: Cấm những loại xe sơ-mi-rơ-mooc, xe pháo kéo rơ-mooc đi vào (trừ xe cộ ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm sản phẩm công nghệ kéo P.109

Biển báo Cấm máy kéo: Cấm các loại sản phẩm kéo, lắp thêm kéo bánh xích/bánh hơi đi vào.

*

Biển báo Cấm xe pháo đạp P.110

Biển báo Cấm xe cộ đạp: Cấm xe cộ đạp đi vào. Không áp dụng cấm người dẫn xe pháo đạp.

Biển báo Cấm xe đạp P.110B: Cấm xe cộ đạp thô. Ko áp dụng cấm người dẫn xe đạp thô.

ON64o_760_570.jpg" alt="*">

Biển báo Cấm xe đồ vật P.111

Biển báo Cấm xe máy: Cấm những loại xe pháo máy, xe cộ gắn vật dụng đi vào. Ko áp dụng cấm người đi xe pháo đạp.

Biển báo Cấm xe cộ 3 bánh bao gồm động cơ P.111b: Cấm xe pháo 3 bánh có gắn động cơ như xe xích lô, xe cộ lam, xe pháo lôi máy…

Biển báo Cấm xe 3 bánh không động cơ P.111b: Cấm xe 3 bánh ko gắn động cơ như xe xích lô, xe cộ lôi đạp…

*

Biển báo Cấm người đi bộ P.112

Biển báo Cấm người đi bộ: Cấm người đi bộ đi vào.

Biển báo Cấm xe người kéo/đẩy P.113

Biển báo Cấm xe pháo người kéo/đẩy: Cấm xe cộ thô sơ, xe do người đẩy/kéo đi vào. Không áp dụng cấm xe nôi trẻ em, phương tiện chuyên dùng của người khuyết tật.

*

Biển báo Cấm xe súc vật kéo P.114

Biển báo Cấm xe súc vật kéo: Cấm xe pháo sử dụng súc vật kéo tốt chở trên lưng đi vào.

*

Biển báo Hạn chế tải trọng toàn bộ xe pháo P.115

Biển báo Hạn chế tải trọng toàn bộ xe: Cấm những loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe cộ ưu tiên) có tải trọng toàn bộ xe pháo vượt thừa trị số ghi trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế tải trọng trục xe pháo P.116

Biển báo Hạn chế tải trọng trục xe: Cấm những loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe cộ ưu tiên) có tải trọng toàn bộ xe cộ phân bổ trên một trục xe cộ vượt thừa trị số ghi bên trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều cao xe cộ P.117

Biển báo Hạn chế chiều cao xe: Cấm những loại xe pháo cơ giới/thô sơ (kể cả xe cộ ưu tiên) tất cả chiều cao vượt quá trị số ghi trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều ngang xe P.118

Biển báo Hạn chế chiều ngang xe: Cấm những loại xe pháo cơ giới/thô sơ (kể cả xe pháo ưu tiên) có chiều ngang vượt thừa trị số ghi trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều lâu năm xe P.119

Biển báo Hạn chế chiều nhiều năm xe: Cấm các loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe ưu tiên) có chiều lâu năm vượt vượt trị số ghi trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều dài xe ô tô, sản phẩm kéo mooc hoặc sơ-mi-rơ-mooc P.120

Biển báo Hạn chế chiều nhiều năm xe ô tô, lắp thêm kéo mooc hoặc sơ-mi-rơ-mooc: Cấm những loại xe cơ giới kéo mooc, xe pháo sơ-mi-rơ-mooc gồm chiều nhiều năm vượt quá trị số ghi trên biển (kể cả xe cộ ưu tiên) đi vào.

*

Biển báo Cự ly tối thiểu giữa hai xe P.121

Biển báo Cự ly tối thiểu giữa nhị xe: những xe xe hơi phải di chuyển cách nhau một khoảng tối thiểu ghi bên trên biển.

*

Biển báo Cấm rẽ trái hoặc Cấm rẽ phải P.123

Biển báo Cấm rẽ trái hoặc Cấm rẽ phải: Cấm xe những loại xe cơ giới/thô sơ rẽ trái hoặc phải (trừ xe cộ ưu tiên theo quy định). Không áp dụng cấm quay đầu xe.

*

Biển báo Cấm con quay đầu xe cộ P.124

Biển báo Cấm cù đầu xe: Cấm những loại xe con quay đầu kiểu chữ U theo chiều mũi tên trên biển.

Biển báo Cấm xe ô tô quay đầu P.124b: Cấm xe xe hơi quay đầu kiểu chữ U theo chiều mũi thương hiệu trên biển.

Biển báo Cấm rẽ cùng quay đầu xe cộ P.124c/d: Cấm các loại xe cộ rẽ trái/phải cùng quay đầu trái/phải theo chiều mũi tên trên biển.

Biển báo Cấm xe xe hơi rẽ cùng quay đầu xe cộ P.124e/f: Cấm xe ô tô rẽ trái/phải cùng quay đầu trái/phải theo chiều mũi thương hiệu trên biển.

*

Biển báo Cấm vượt P.125

Biển báo Cấm vượt: Cấm các loại xe cơ giới vượt nhau (kể cả xe ưu tiên theo quy định), nhưng được phép vượt xe trang bị 2 bánh, xe cộ gắn máy.

Xem thêm: Trung Tâm Điện Máy Hòa Bình Quảng Ngãi ? Trung Tâm Điện Máy Hoà Bình 2, Quảng Ngãi

*

Biển báo Cấm xe cộ tải vượt P.126

Biển báo Cấm xe tải vượt: Cấm những loại xe cộ tải vượt xe cộ cơ giới khác, được phép vượt xe đồ vật 2 bánh, xe cộ gắn máy. Không áp dụng những loại xe cơ giới khác vượt xe cộ nhau cùng vượt xe pháo tải.

*

Biển báo Tốc độ tối đa được cho phép P.126

Biển báo Tốc độ tối đa cho phép: những xe cơ giới chạy ko vượt vượt tốc độ ghi trên biển (trừ xe cộ ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Tốc độ tối đa được cho phép vào ban đêm P.127

Biển báo Tốc độ tối đa cho phép vào ban đêm: những xe cơ giới chạy không vượt thừa tốc độ ghi trên biển (trừ xe ưu tiên theo quy định) chỉ áp dụng vào ban đêm.

*

Biển báo Cấm sử dụng bé P.128

Biển báo Cấm sử dụng còi: Cấm các loại xe cộ sử dụng còi.

*

Biển báo Kiểm tra P.129

Biển báo Kiểm tra: Báo nơi đặt trạm kiểm tra, những loại xe pháo vận tải đi qua phải dừng lại để kiểm tra theo quy định.

*

Biển báo Cấm dừng xe với đỗ xe cộ P.130

Biển báo Cấm dừng xe và đỗ xe: Cấm các loại xe cộ cơ giới dừng và đỗ xe phía đường bao gồm đặt biển (trừ xe cộ ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm đỗ xe pháo P.131

Biển báo Cấm đỗ xe: Cấm những loại xe cộ cơ giới đỗ xe phía đường gồm đặt biển (trừ xe cộ ưu tiên). Biển P.131b áp dụng với ngày lẻ, biển P.131c áp dụng với ngày chẵn.

*

Biển báo Nhường đường đến xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp P.132

Biển báo Nhường đường mang lại xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp: các loại xe cộ cơ giới/thô sơ (kể cả xe pháo ưu tiên theo quy định) phải nhường đường cho các loại xe cộ cơ giới đang di chuyển chiều ngược lại.

*

Biển báo Hết cấm vượt P.133

Biển báo Hết cấm vượt: Biển thông báo hết đoạn đường cấm vượt.

*

Biển báo Hết hạn chế tốc độ tối đa P.134

Biển báo Hết hạn chế tốc độ tối đa: Biển thông báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối đa.

*

Biển báo Hết tất cả các lệnh cấm P.135

Biển báo Hết tất cả các lệnh cấm: Biển thông báo hết đoạn đường áp dụng tất cả những lệnh cấm.

*

Biển báo Cấm đi thẳng P.136

Biển báo Cấm đi thẳng: Cầm những loại xe pháo cơ giới/thô sơ đi thẳng vào đoạn đường phía trước.

*

Biển báo Cấm rẽ trái, rẽ phải P.137

Biển báo Cấm rẽ trái, rẽ phải: Cầm các loại xe cộ cơ giới rẽ trái, rẽ phải. Biển đặt ở những vị trí ngay lập tức trước nút giao thông đường. Vào trường hợp tất cả quy định thời gian cấm sẽ có biển phụ ở dưới.

*

Biển báo Cấm đi thẳng, rẽ trái P.138

Biển báo Cấm đi thẳng, rẽ trái: Cầm các loại xe cơ giới đi thẳng, rẽ trái. Biển đặt ở những vị trí ngay trước nút giao đường. Vào trường hợp tất cả quy định thời gian cấm sẽ tất cả biển phụ ở dưới.

*

Biển báo Cấm đi thẳng, rẽ phải P.139

Biển báo Cấm đi thẳng, rẽ phải: Cầm những loại xe cơ giới đi thẳng, rẽ phải. Biển đặt ở những vị trí ngay trước nút giao đường. Vào trường hợp có quy định thời gian cấm sẽ có biển phụ ở dưới.

*

Biển báo Cấm xe pháo công nông và những loại xe cộ tương tự P.140

Biển báo Cấm xe cộ công nông và các loại xe cộ tương tự: Cấm những loại xe công nông, xe tương tự công nông đi vào.

*

Biển báo nguy hiểm

Biển báo nguy hiểm có vai trò cảnh báo những tình huống nguy hiểm tất cả thể xảy ra ở đoạn đường phía trước để người gia nhập giao thông chăm chú cẩn thận phòng tránh. Điều đầu tiên người lái xe yêu cầu làm lúc gặp những biển cảnh báo nguy hiểm này là giảm tốc độ, sau đó coi nội dung biển báo cùng đưa ra giải pháp xử lý phù hợp ở đoạn đường phía trước.

Nhóm biển báo nguy hiểm gồm đặc điểm: Biển nguy hiểm hình tam giác, nền vàng, viền ngoài màu đỏ, hình vẽ bên phía trong màu đen.

Biển cảnh báo nguy hiểm tất cả tất cả 46 loại, được đánh số thứ tự bắt đầu từ 201 đến 246 trong hệ thống biển báo giao thông.

*

Biển báo hiệu lệnh

Biển báo hiệu lệnh gồm vai trò thông tin các hiệu lệnh người tham gia giao thông vận tải cần chấp hành.

Đặc điểm các biển hiệu lệnh: Biển hiệu lệnh hình tròn, màu xanh lá cây biển (không viền), hình vẽ bên phía trong màu trắng.

Biển hiệu lệnh có tất cả 9 loại, được đánh số thứ tự bắt đầu từ 301 đến 309 trong hệ thống biển báo giao thông.

*

Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn có vai trò hướng dẫn những nội dung cần thiết, hỗ trợ người tham gia giao thông vận tải di chuyển thuận lợi hơn bên trên đường.

Đặc điểm hình ảnh biển báo chỉ dẫn: Biển chỉ dẫn hình chữ nhật hoặc vuông, nền xanh (không viền), phía bên trong có hình vẽ color trắng (với biển chỉ dẫn đường đi) hoặc màu đen nền trắng (với biển thông tin các địa điểm như trạm xăng, trạm sửa chữa..).

Biển chỉ dẫn bao gồm tất cả 48 loại, được đánh số thứ tự bắt đầu từ 401 đến 448 vào hệ thống các loại biển báo giao thông.

*

Biển báo phụ

Biển báo phụ bao gồm vai trò biểu thị các nội dung bổ sung nhằm hiểu rõ biển báo bao gồm như biển cấm, biển nguy hiểm, biển chỉ dẫn… Biển báo phụ thường đặt dưới biển báo chính.

Đặc điểm biển báo phụ: Biển báo phụ hình chữ nhật đứng hoặc ngang, nền trắng, viền đen, hình vẽ phía bên trong màu đen. Cũng có một số biển phụ hình color đỏ.

Biển phụ tất cả tất cả 10 loại, được đánh số thứ tự bắt đầu từ 501 đến 510 vào hệ thống các loại biển báo giao thông.

Hôm nay Danhgia
Xe xin được trình làng tới những bác mọi loại biển lớn báo giao thông đường đi bộ ở Việt Nam, các bác nhớ chăm chú kĩ đều loại biển khơi để chấp hành đúng luật giao thông vận tải nhé. Về cơ bản có 4 loại biển lớn chính, cùng với đó là một số trong những biển phụ khác.

1. Biển cấm.

Nghe tên là hiểu, hải dương cấm bộc lộ những điều cấm, họ không được phép làm, gồm 39 thứ hạng tất cả, được viết số từ 101-139

*
biển khơi Báo Cấm


Dừng lại một ít bác ơi!! giảm giá khuyến mãi Hot đang ngóng bác.

ƯU ĐÃI cài đặt BẢO HIỂM Ô TÔ LIBERTY HOÀN PHÍ ĐẾN 35%

Hiện trên danhgia
Xe.com phối kết hợp cùng bảo đảm Liberty Việt Nam trình làng chương trình ưu đãi quan trọng HOÀN PHÍ ĐẾN 35% lúc mua bảo hiểm thân vỏ (giúp bác bỏ tiết kiệm một số trong những tiền tương đối đấy!) Vì số lượng ưu đãi có hạn nên bác bỏ nào đon đả thì cấp tốc tay nhấn vào nút dưới để được tư vấn rõ ràng nhé, những bác chỉ mất 30s.

P/s: Liberty (công ty Mỹ) là 1 trong trong những công ty đứng top đầu về bảo hiểm xe hơi ở Việt Nam.

Đăng kí nhận khuyến mãi ngay!

Xem thông tin chi tiết TẠI ĐÂY


2. Biển cả báo nguy hiểm.

Gặp loại biển khơi này thì nên chăm chú kĩ, vì đấy là những lưu ý phía trước.

*
hải dương Báo Nguy Hiểm

3. đại dương hiệu lệnh.

Nói chung gặp gỡ biển này thì bắt buộc họ phải làm theo

*
đại dương Hiệu Lệnh

4. Biển cả chỉ dẫn.

Biển này gợi ý mọi fan lưu thông đúng cách.

*
biển Chỉ Dẫn

5. Một vài biển phụ khác.

Ngoài 4 một số loại kể trên còn sót lại được xếp vào mục số 5 này.

*
đại dương Phụ

Các mức phạt đến lỗi vi phạm về tốc độ trên xe hơi và xe pháo máy

Ý nghĩa các loại gạch kẻ đường & mức phát lỗi đè vạch, lấn làn: vun trắng, vén vàng, liền giỏi đứt?

Hướng dẫn sử dụng hệ thống đèn bên trên ô tô cho người mới


Bạn cảm thấy bài viết hữu ích?

*

Đánh giá chỉ Ford Territory 2023 - xây cất đẹp mắt, những trang bị tiện thể nghi
*

Những nguyên nhân khiến cho xe bị rung lắc khi chạy
*

Xe bị hao điện quá nhanh: tại sao và biện pháp khắc phục
*

Cách xử lý khi kính chắn gió bị rạn nứt
Hữu Đô Nguyễn
Các khuôn khổ bảo dưỡng mang đến xe Toyota sau 80.000 km
Hữu Đô Nguyễn

Bài viết nổi bật


Đánh giá Ford Territory 2023 - thiết kế đẹp mắt, nhiều trang bị một thể nghi
Khoa NX
Đánh giá tập đoàn mitsubishi Xpander AT Premium 2023: tiếp tục dẫn đầu phân khúc sau nhiều đổi mới đáng giá
ngantnt
Kinh nghiệm từ sửa mong chì mang lại xe ô tô
Hữu Đô Nguyễn
Những nguyên nhân khiến xe bị rung lắc khi chạy
shelbygt
Đánh giá chỉ Nissan Almera 2023: kỹ năng tiết kiệm nhiên liệu tác dụng cùng không gian nội thất ấn tượng
danhgia
Xe News
Land Rover Defender 130 thiết yếu thức ra mắt với giá sát 6 tỷ việt nam đồng tại vn
Khoa NX

Bài viết new nhất


Bài viết nổi bật


Anh chị vui tươi điền thông tin tiếp sau đây để cảm nhận ưu đãi cực tốt từ san
Xehot

TP hồ Chí Minh
Hà Nội
Bình Dương
Đà Nẵng
Hải Phòng
Đồng Nai
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cần Thơ
An Giang
Bạc Liêu
Bắc Kạn
Bắc Ninh
Bình Phước
Bình Định
Bình Thuận
Cao Bằng
Cà Mau
Đắk Lắk
Đắk Nông
Điện Biên
Đồng Tháp
Bến Tre
Gia Lai
Hà Giang
Hà Nam
Hải Dương
Hậu Giang
Hòa Bình
Hưng Yên
Hà Tĩnh
Kiên Giang
Khánh Hòa
Kon Tum
Lai Châu
Lạng Sơn
Lào Cai
Lâm Đồng
Nghệ An
Nam Định
Ninh Bình
Ninh Thuận
Phú Yên
Phú Thọ
Quảng Bình
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Quảng Trị
Quảng Ninh
Sơn La
Sóc Trăng
Thanh Hóa
Tây Ninh
Thái Bình
Thái Nguyên
Thừa Thiên HuếTuyên Quang
Trà Vinh
Vĩnh Long
Vĩnh Phúc
Yên Bái
Khác
Nhận tin tức ưuđãi

Công ty CP technology Skynet

Trụ sở: 20/2E Đinh bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Văn phòng: Lầu 3, 57 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, TP. HCM

beyeu.edu.vn


Về đầu trang
×Tất cả siêng đề
Video
Bài tiến công giá
Người dùng đánh giá
Giá & tặng xe ô tô
Showroom ô tô
So sánh xe cộ ô tô
Tổng hòa hợp giá lăn bánh
Tin xe vào nước
Bảo hiểm ô tô
Phụ kiện & Đồ nghịch ô tô
Tư vấn thiết lập xe
Hướng dẫn sử dụng và Kinh nghiệm lái xe
Công thẩm mỹ và nghệ thuật ngữ ô tô
Tư vấn cách thức ô tô
Lái test - khuyến mãi giá xe
Học lái ô tô
Bảo chăm sóc ô tô
Sửa chữa trị xe ô tô
Lái xe vào thành phố
Đi xe đường trường
Cẩm nang Offroad
Tin xe cộ tổng hợp
Vietnam Motor Show
Mua xe cộ trả góp
Cộng đồng
Mua bán xe
×Đăng nhập

Email


Mật khẩu


Quên mật khẩu?


Đăng ký kết ngay nếu khách hàng chưa cótài khoản trên Dgx
Hoặc với
Facebook
Google
×Đăng ký kết

Tên hiển thị


Email


Mật khẩu


Nhập lại mật khẩu


Đăng nhập nếu bạn đã sở hữu tài khoảntrên Dgx

Hoặc link bằng


Facebook
Google
×Quên mật khẩu

Vui lòng điền đúng showroom mail của công ty để khối hệ thống của shop chúng tôi có thể gởi links đặt lại mật khẩu mang đến bạn!