Công Thức Tính Diện Tích Hình Tròn Và Chu Vi Hình Tròn

Hình tròn xoe xuất hiện tại vô thật nhiều dụng cụ xung xung quanh tất cả chúng ta. Vậy công thức tính diện tích S hình tròn là gì? Mời chúng ta nằm trong tìm hiểu hiểu trải qua nội dung bài viết tiếp sau đây.

1. Công thức tính diện tích S hình tròn

Hình tròn xoe là một trong những vùng mặt mũi bằng phẳng bị số lượng giới hạn bởi vì 1 lối tròn xoe. Tâm, nửa đường kính của hình trụ cũng đó là tâm và nửa đường kính của lối tròn xoe xung quanh hình trụ bại.

Bạn đang xem: Công Thức Tính Diện Tích Hình Tròn Và Chu Vi Hình Tròn

Diện tích của hình trụ đó là phần diện tích S ở phía vô lối tròn xoe. Diện tích hình trụ bởi vì bình phương nửa đường kính nhân với Pi.

Để tính diện tích S hình trụ tớ vận dụng công thức sau:

Công thức 1: Tính diện tích S hình trụ bởi vì cung cấp kính

S = r2 x 3,14

Công thức 2: Tính diện tích S hình trụ bởi vì lối kính

S = d2/4 x 3,14

Trong đó:

S: là diện tích S hình tròn

r: là nửa đường kính hình tròn

d: 2 lần bán kính hình tròn

3,14: là hằng số Pi

Công thức tính diện tích S hình trụ đi ra sao?

>> Xem thêm: Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón

2. Cách tính chu vi hình tròn

Chu vi hình trụ hoặc còn gọi lối tròn xoe là vòng tròn xoe xung quanh hình trụ. Được xác lập theo đòi công thức:

C = 2r x 3,14

hoặc: C = d x 3.14

Trong đó:

C: là chu vi hình tròn

r: là nửa đường kính hình tròn

d: là 2 lần bán kính hình tròn

3,14: là hằng số Pi

Công thức tính diện tích S hình tròn

Công thức tính diện tích S hình tròn

3. Cách tính 2 lần bán kính của hình tròn

Đường kính của hình trụ (d) là đoạn trực tiếp trải qua tâm và tách lối tròn xoe bên trên 2 điểm.

(1)- Tính 2 lần bán kính hình trụ lúc biết chu vi

Đường kính hình trụ bởi vì 2 lần bán kính phân tách số Pi.

d = C/ 3,14

Trong đó:

d: là 2 lần bán kính hình tròn

Xem thêm: Hình Nền OPPO ❤️ Tuyển Tập Ảnh Nền Điện Thoại OPPO - Gấu Đây - Takimart

C: là chu vi hình tròn

3,14: là hằng số Pi.

(2)- Tính 2 lần bán kính hình trụ lúc biết nửa đường kính hình tròn

Đường kính hình trụ bởi vì nhị chuyến nửa đường kính.

d = r x 2

Trong đó:

d: là 2 lần bán kính hình tròn

r: là nửa đường kính hình tròn

(3)- Tính 2 lần bán kính lúc biết diện tích S hình tròn

d = 2 x (√S : √ π)

Trong đó:

d: là 2 lần bán kính hình tròn

C: là chu vi hình tròn

3,14: là hằng số Pi.

Công thức tính 2 lần bán kính hình tròn

Công thức tính 2 lần bán kính hình tròn

>> Xem thêm: Diện tích xung xung quanh hình trụ

4. Một số ví dụ về diện tích S và chu vi hình tròn

Ví dụ 1:  Tính diện tích S hình trụ, lúc biết chu vi bởi vì 25cm

Áp dụng công thức tính chu vi hình trụ tớ có:  C = d x 3,14 = 2r x 3,14 => r = C/(2 x 3,14) ⇔ r = 25/ (2 x 3,14) = 3,98 (cm)

Diện tích hình trụ là: S = 3,14 x .r2 = 3.14 x 3,98 = 12,4927 (cm2 )

Vậy diện tích S hình trụ là 12,4927 (cm2 )

Ví dụ 2: Cho hình trụ C với 2 lần bán kính d = 32 centimet. Hãy tính S(diện tích) hình trụ C?

Áp dụng công thức tính diện tích S hình trụ tớ có: S = d2/4 x 3,14 = 322/4 x 3.14 = 803,84 (cm2 )

Vậy diện tích S hình trụ là 803,84 (cm2 )

Ví dụ 3: Tính chu vi hình trụ C biết diện tích S của chính nó bởi vì 32 (cm2 )

Áp dụng công thức phía trên tớ có:

S = r2 x 3,14 => r =  căn bậc 2 (s/ 3,14) = 3.19 (cm)

Chu vi hình trụ là:

C = D x 3,14 = 2 x r x 3,14 = 2 x 3,19 = 6,38 (cm)

Xem thêm: Các giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 9 (cực hay, có đáp án).

Vậy chu vi hình trụ là: 6,38 (cm)

Chu vi và diện tích S hình trụ với tầm quan trọng cần thiết vô cuộc sống thường ngày. Bài viết lách cung ứng công thức tính diện tích S hình tròn và chu vi hình trụ. Hy vọng nội dung bài viết của HCTECH hoàn toàn có thể mang lại lợi ích cho mình vô thực dẫn.

Có thể chúng ta quan lại tâm: Cách thể tích hình cầu

BÀI VIẾT NỔI BẬT