Cây công nghiệp hàng năm ở nước ta hiện nay

Cây công nghiệp thường niên ở VN hiện tại nay

Bạn đang xem: Cây công nghiệp hàng năm ở nước ta hiện nay

Cây công nghiệp thường niên ở VN hiện tại nay

A. được trồng nhiều ở những đồng vị.

B. đa phần là với xuất xứ cận nhiệt độ.

C. mang đến độ quý hiếm xuất khẩu rất rộng.

D. triệu tập đa phần ở Đông Nam Sở.

Đáp án A

Giải thích:
Cây công nghiệp thường niên ở VN lúc này được trồng nhiều ở những đồng vị.
B. đa phần là với xuất xứ cận nhiệt độ. → sai, xuất xứ đa phần là nhiệt đới gió mùa.
C. mang đến độ quý hiếm xuất khẩu rất rộng. → sai, xuất khẩu đa phần là cây lâu năm nhiều năm.
D. triệu tập đa phần ở Đông Nam Sở. → sai, Đông Nam Sở đa phần cây nhiều năm.

25 đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ
Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ
25 đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ

Xem thêm: Công thức tính bán kính mặt cầu - Trắc nghiệm mặt cầu có đáp án

Tổng ôn - Luyện ganh đua môn Lịch sử 2024

250.000đ 189.000đ

Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ