Chức năng của thành tế bào vi khuẩn là

Chức năng của trở nên tế bào vi trùng là

Chức năng của trở nên tế bào vi trùng là

Bạn đang xem: Chức năng của thành tế bào vi khuẩn là

A. nhập cuộc nhập quy trình phân bào

B. triển khai quy trình hô hấp

C. lưu giữ hình dạng tế bào ổn định định

Xem thêm: Chu vi xích đạo của trái đất

D. nhập cuộc nhập lưu giữ áp suất thẩm thấu

Đáp án C

Xem thêm: Trần Đức Phú BDS - Chuyên Gia Bất Động Sản Tại Công Ty Địa Ốc Phú Long

Thành TBVK với chứa chấp peptidoglican, phủ quanh bên phía ngoài tế bào và lưu giữ cho tới vi trùng với hình dạng xác lập.

Dựa nhập kết cấu trở nên tế bào tuy nhiên người tao phân chia VK trở nên 2 group là Gram Âm và Gram Dương.

→ Đáp án C.