Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế của nước ta hiện nay mang lại ý nghĩa nào sau đây? A. Tăng tỉ trọng ngành nông nghiệp. (Miễn phí)

Câu hỏi:

12/05/2022 238

Bạn đang xem: Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế của nước ta hiện nay mang lại ý nghĩa nào sau đây? A. Tăng tỉ trọng ngành nông nghiệp. (Miễn phí)

A. Tăng tỉ trọng ngành nông nghiệp.                      

B. Đẩy mạnh cách tân và phát triển tài chính.

Đáp án chủ yếu xác

C. Thúc đẩy xuất khẩu làm việc.                    

D. Tăng tầm quan trọng tài chính núi sông.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn B

Cơ cấu tài chính theo đòi cương vực VN với sự chuyển dời, biểu hiện: tạo hình những vùng động lực cách tân và phát triển tài chính, vùng thường xuyên canh nông nghiệp, quần thể công nghiệp triệu tập, khu công nghiệp,…Chuyển dịch cơ cấu tổ chức tài chính trình bày cộng đồng và cơ cấu tổ chức tài chính theo đòi cương vực trình bày riêng biệt tiếp tục góp thêm phần tăng nhanh cách tân và phát triển tài chính VN.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giải pháp này tại đây góp thêm phần nâng lên quality thành phầm công nghiệp của nước ta?

A. sát dụng những technology tân tiến.              

B. Đẩy mạnh khai quật khoáng sản.

C. Tự công ty trọn vẹn về nguyên vật liệu.              

D. Ưu tiên những ngành truyền thống cuội nguồn.

Câu 2:

Biện pháp đảm bảo khu đất trồng ở đống núi VN là

A. đẩy mạnh tăng vụ. 

B. chống nhiễm đậm.         

C. chống nhiễm phèn.         

D. làm đồng bậc thang.

Câu 3:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 13, cho thấy thêm núi này tại đây nằm trong miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

A. Phu Luông.            

B. Tam Đảo.                      

C. Pu Trà.                    

D. Phanxipăng.

Câu 4:

Cho bảng số liệu:

TỔNG GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á, NĂM 2010 VÀ 2019

 (Đơn vị: tỉ đô la Mỹ)

                  Quốc gia

Năm           

Xin-ga-po

Ma-lai-xi-a

Phi-lip-pin

Thái Lan

2010

236

255

200

341

2019

364

359

         331

505

 (Nguồn: Niên giám tổng hợp nước ta 2019, NXB Thống kê, 2020)

Căn cứ nhập bảng số liệu, cho thấy thêm vương quốc với vận tốc phát triển GDP năm 2019 đối với 2010 sớm nhất là

A. In-đô-nê-xi-a.                  

B. Phi-lip-pin.                  

C. Ma-lai-xi-a.              

Xem thêm: Công thức tính bán kính mặt cầu - Trắc nghiệm mặt cầu có đáp án

D. Thái Lan.

Câu 5:

Ngành vận tải đường bộ này tại đây ở VN với bước tiến thủ vô cùng nhanh chóng nhờ kế hoạch cách tân và phát triển táo bạo?

A. Đường sắt.                    

B. Đường sông.             

C. Đường hàng ko.        

D. Đường ống.

Câu 6:

Điều khiếu nại này tại đây tiện lợi cho tới VN phát triển cây bổng thực?

A. Đồng vày rộng lớn, khu đất phù tụt xuống phì nhiêu màu mỡ.                 

B. Khí hậu phân hóa, với mùa ướp đông.

C. đa phần sông, sông ngòi với mùa thô.                      

D. Địa hình đống núi, phân bậc theo đòi chừng cao.

Câu 7:

Cho bảng số liệu:

NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG VÀ LƯỢNG MƯA CỦA CÀ MAU NĂM 2019

Tháng

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Lượng mưa

(mm)

149,3

0,8

13,1

60,7

205,4

444,8

242,2

464,5

302,5

269,5

110,1

Nhiệt chừng (0C)

27

27,4

28,6

29,9

29,5

28,5

28,2

27,6

27,9

27,9

27,8

26,5

Để thể hiện nay sức nóng chừng khoảng mon và lượng mưa của Cà Mau năm 2019, biểu đồ gia dụng này sau đó là phù hợp nhất?

A. Tròn.                

B. Đường.                       

C. Kết phù hợp.           

Xem thêm: Top 99+ hình nền iPhone 14 chất lượng 4k siêu đẹp

D. Cột.