Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 học sinh thành một hàng dọc? 5^ 5 5! (Miễn phí)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Chọn B.

Số cơ hội bố trí 5 học viên trở nên một mặt hàng dọc là 5!.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có từng nào độ quý hiếm vẹn toàn của m nhằm hàm số y=x3+3x2m23m+2x+5 đồng trở nên bên trên (0;2)?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1  

Câu 2:

Cho b là số thực dương không giống 1. Tính P=logbb2.b12.

A. P=32

B. P=1

C. P=52  

D. P=14  

Câu 3:

Cho hàm số nó = x4+4x2 đem trang bị thị (C). Tìm số kí thác điểm của trang bị thị (C) và trục hoành.

A. 0

B. 3

C. 1

D. 2  

Câu 4:

Xem thêm: Tính chất đường trung tuyến trong tam giác cân là gì?

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi nhị đồ thị fx=x33x+2; gx=x+2 là:

A. S=8

B. S=4

C. S=12  

D. S=16    

Câu 5:

Trong không khí với hệ trục Oxyz, cho tới tam giác ABC đem A(-1;3;2), B(2;0;5) và C(0;-2;1). Phương trình trung tuyến AM của tam giác ABC là.

A. x+12=y32=z24

B. x+12=y34=z21

C. x21=y+43=z12

D. x12=y+34=z+21  

Câu 6:

Cho hàm số y=2020x2 có trang bị thị (H). Số lối tiệm cận của (H) là?

A. 0

B. 2

C. 3

D. 1  

Câu 7:

Trong không khí Oxyz, cho tới nhị điểm A(-1; 2; 1) và B(2; 1; 0). Mặt phẳng lì qua quýt A và vuông góc với AB đem phương trình là

A. 3xyz6=0

B. 3xyz+6=0

C. x+3y+z5=0

D. x+3y+z6=0  

Xem thêm: Top 50++ ảnh hình nền điện thoại siêu cute và đẹp nhất 2024