Công thức cấu tạo của axetilen là

hint-header

Cập nhật ngày: 16-09-2022

Bạn đang xem: Công thức cấu tạo của axetilen là


Chia sẻ bởi: Thảoo Phương


Công thức kết cấu của axetilen là

Chủ đề liên quan

mol buta-1,3-đien hoàn toàn có thể phản xạ tối nhiều với từng nào mol brom ?

Chất nào là trong những hóa học tại đây với nhiệt độ chừng sôi cao nhất?

Ankin là những hiđrocacbon ko no, mạch hở, với công thức cộng đồng là

Hiện tượng những hóa học với kết cấu và đặc thù hoá học tập tương tự động nhau, phân tử rộng lớn kém cỏi nhau một hoặc nhiều group metylen (CH2) được gọi là hiện nay tượng

Hợp hóa học có một link C=C vô phân tử nằm trong loại ăn ý chất

Ankan nào là tại đây chỉ cho một thành phầm thế duy nhất lúc tính năng với Cl2 (as) bám theo tỉ trọng mol (1 : 1)?

Khi cho tới propen tính năng với hỗn hợp HBr, bám theo qui tắc Maccopnhicop thành phầm nào là sau đấy là thành phầm chủ yếu ?

Để phân biệt etan và eten, sử dụng phản xạ nào là là thuận tiện nhất ?

B

Phản ứng cùng theo với hiđro

Trong chống thực nghiệm, người tao pha chế etilen vị cách thức là thuận tiện nhất ?

Xem thêm: Công thức cấp số nhân nâng cao | Lý thuyết + bài tập ví dụ

C

Tách nước etanol vị axit sunfuric quánh rét

D

Cộng ăn ý hidro vô axetilen.

Hợp hóa học tại đây mang tên gọi là gì?

Có từng nào anken ở thể khí (đktc) nhưng mà Khi cho từng anken bại liệt tính năng với hỗn hợp HCl chỉ cho 1 thành phầm cơ học độc nhất ?

Chất nào là tiếp sau đây với đồng phân hình học?

Cho sản phẩm những chất: etlilen, etan, metan, propin, but-2-en. Số hóa học phản xạ được với hỗn hợp Br2 ở ĐK thông thường là

Cho những hóa học sau: axetilen; but-2-in; 3-metylbut-1-in: propin; buta-1,3- đien. Số hóa học vừa phải làm mất đi color hỗn hợp Br2, vừa phải tạo ra kết tủa vô hỗn hợp AgNO3/NH3

Đây là thực nghiệm pha chế và thu khí gì?

Dẫn kể từ từ 5,6 gam etilen lội chậm rãi qua quýt bình đựng hỗn hợp Br2, Khi kết cổ động phản xạ thấy với m gam brom phản xạ. m có mức giá trị là

Cho 8,96 lít (đktc) anken X qua quýt hỗn hợp brom dư. Sau phản xạ thấy lượng bình brom tăng 22,4 gam. CTPT của X là:

Xem thêm: Tam giác đều là gì? Diện tích, tính chất tam giác đều

Dẫn 2,688 lít (đktc) lếu ăn ý X bao gồm 2 anken là đồng đẳng tiếp đến vào trong bình nước brom dư, thấy lượng bình gia tăng 4,2 gam. Thành phần phần % về thể tích của nhì anken là:

Dẫn 6,72 lít (đktc) lếu ăn ý X bao gồm 2 anken là đồng đẳng tiếp đến vào trong bình nước brom dư, thấy lượng bình gia tăng 9,8 gam. CTPT của 2 anken là:

Khi nhen cháy m gam một hiđrocacbon X thu được một,08 gam nước và 3,96 gam CO2. Giá trị của m là

BÀI VIẾT NỔI BẬT