Lý thuyết. Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt | SGK Toán lớp 9

1. Hình nón

Khi cù một tam giác vuông góc \(AOC\) một vòng xung quanh cạnh góc vuông \(OA\) cố định và thắt chặt thì được một hình nón.

Bạn đang xem: Lý thuyết. Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt | SGK Toán lớp 9

- Cạnh \(OC\) tạo ra lòng của hình nón, là một trong hình nón tâm \(O\).

- Cạnh \(AC\) quét tước lên phía trên mặt xung xung quanh của hình nón, từng địa điểm của chính nó được gọi là một trong đàng sinh, ví dụ điển hình \(AD\) là một trong đàng sinh .

- \(A\) là đỉnh và \(AO\) là đàng cao của hình nón.

2. Diện tích xung xung quanh, diện tích S toàn phần của hình nón

Diện tích xung xung quanh của hình nón: \({S_{xq}} = \pi rl\)

Diện tích toàn phần của hình nón: \({S_{tp}} = \pi rl + \pi {r^2}\)

Xem thêm: Top hình nền Naruto 4k đẹp cho máy tính, laptop, điện thoại

(\(r\) là nửa đường kính đàng tròn trặn lòng, \( l\) là đàng sinh)

3. Thể tích

Công thức tính thể tích hình nón: \(\displaystyle V = {1 \over 3}\pi {r^2}h\).

4. Hình nón cụt

 

Xem thêm: Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật.

Cho hình nón cụt đem \(r_1,r_2\) là những nửa đường kính lòng, \(l\) là chừng lâu năm đàng sinh, \(h\) là độ cao.

+ Diện tích xung xung quanh nón cụt là \(S_{xq}=\pi (r_1+r_2).l\)

+ Thể tích nón cụt là \(V=\dfrac {1}{3}\pi h (r_1^2+r_2^2+r_1r_2)\)