Học Phí Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Cập Nhật Mới Nhất

Học Phí ngôi trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp mới mẻ Nhất update thay cho thay đổi theo dõi năm vấn đề về nấc tiền học phí ví dụ sỹ tử theo dõi dõi cụ thể bên dưới đây

Học Phí Đại học tập Kinh tế chuyên môn công nghiệp đem sự thay cho thay đổi tuỳ theo dõi những mã ngành huấn luyện và đào tạo của ngôi trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp vấn đề được update liên tiếp với nấc tiền học phí tiên tiến nhất thời điểm hiện tại như sau: 

Bạn đang xem: Học Phí Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Cập Nhật Mới Nhất

Học Phí Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp 2021 - 2022

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201DKK

Học phí: 16.000.000 VNĐ/ năm

Số tín chỉ:

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101DKK

Học phí: 16.000.000 VNĐ/ năm

Số tín chỉ:

Kinh doanh thương mại

Mã ngành: 7340121DKK

Học phí: 16.000.000 VNĐ/ năm

Số tín chỉ:

Tài chủ yếu – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201DKK

Học phí: 16.000.000 VNĐ/ năm

Số tín chỉ:

Mạng PC và truyền thông dữ liệu

Mã ngành: 7480102DKK

Học phí: 16.000.000 VNĐ/ năm

Số tín chỉ:

Kế toán

Mã ngành: 7340301DKK

Học phí: 16.000.000 VNĐ/ năm

Số tín chỉ:

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201DKK

Học phí: 16.000.000 VNĐ/ năm

Số tín chỉ:

Công nghệ chuyên môn cơ khí

Mã ngành: 7510201DKK

Học phí: 16.000.000 VNĐ/ năm

Xem thêm: Công thức cấp số nhân nâng cao | Lý thuyết + bài tập ví dụ

Số tín chỉ:

Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử

Mã ngành: 7510301DKK

Học phí: 16.000.000 VNĐ/ năm

Số tín chỉ:

Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử

Mã ngành: 7510203DKK

Học phí: 16.000.000 VNĐ/ năm

Số tín chỉ:

Công nghệ chuyên môn điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa

Mã ngành: 7510303DKK

Học phí: 16.000.000 VNĐ/ năm

Số tín chỉ:

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101DKK

Học phí: 16.000.000 VNĐ/ năm

Số tín chỉ:

Công nghệ sợi, dệt

Mã ngành: 7540202DKK

Học phí: 16.000.000 VNĐ/ năm

Số tín chỉ:

Công nghệ dệt, may

Mã ngành: 7540204DKK

Học phí: 16.000.000 VNĐ/ năm

Số tín chỉ:

Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử - viễn thông

Mã ngành: 7510302DKK

Học phí: 16.000.000 VNĐ/ năm

Số tín chỉ:

Tóm tắt: Trường ĐH tài chính chuyên môn công nghiệp thông tin nấc tiền học phí hệ ĐH chủ yếu quy như sau: triển khai cách thức thu, quản lý và vận hành tiền học phí theo dõi quy ấn định bên trên Nghị ấn định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 mon 10 năm năm ngoái của nhà nước. Mức thu tiền học phí trung bình tối nhiều của lịch trình đại trà phổ thông trình độ chuyên môn ĐH chủ yếu quy là 16.000.000 đ/ năm

Xem thêm: Công thức tính bán kính mặt cầu - Trắc nghiệm mặt cầu có đáp án

Lời kết: Tên đó là vấn đề về tiền học phí ĐH tài chính chuyên môn công nghiệp bởi kênh tuyển chọn sinh 24h.vn update tiên tiến nhất.

Nội Dung Liên Quan: 

  • Thông Báo Tuyển Sinh Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp
  • Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Chính Thức

By: Minh vũ