[LỜI GIẢI] Sau khi tổng hợp xong ARN thì mạch gốc của gen có hiện tượng nào sau đ - Tự Học 365

Sau Khi tổ hợp xong xuôi ARN thì mạch gốc của ren đem hiện tượng kỳ lạ nào là sau đây?


Bị enzim xúc tác phân giải.

Bạn đang xem: [LỜI GIẢI] Sau khi tổng hợp xong ARN thì mạch gốc của gen có hiện tượng nào sau đ - Tự Học 365

Rời nhân nhằm dịch rời rời khỏi tế bào hóa học.

Liên kết với phân tử ARN.

Xem thêm: Chứng minh hai tam giác đồng dạng lớp 8 - ABCD Online

Xoắn lại với mạch bổ sung cập nhật với nó bên trên ADN.

Lời giải của Tự Học 365

hình 2.2 SGK cơ phiên bản, tr 12 minh họa rất rõ ràng về quy trình phiên mã.

Sau Khi tổ hợp ARN thì 2 mạch của ren lại đóng góp xoắn quay về cùng nhau như khi lúc đầu.