Để sắp xếp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu xác định từ một hoặc nhiều bảng, ta dùng

YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1669

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: Chia sẻ bộ hình nền điện thoại Nokia 1280 độc đáo

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: Cách tính khối lượng bê tông móng đơn trong xây dựng

CÂU HỎI KHÁC

 • Access là gì?
 • Access là hệ QT CSDL dành riêng cho:
 • Các tính năng chủ yếu của Access?
 • Access với những tài năng nào?
 • Các đối tượng người dùng cơ bạn dạng vô Access là:
 • Trong Access với bao nhiêu đối tượng người dùng cơ bản?
 • Chọn câu sai trong những câu sau:
 • Để format, đo lường, tổ hợp và in tài liệu, tao dùng: 
 • Để bố trí, dò xét kiếm và kết xuất tài liệu xác lập từ là một hoặc nhiều bảng, tao dùng
 • Đối tượng nào là tạo ra skin thuận tiện cho tới việc nhập hoặc hiển thị thông tin?
 • Đối tượng nào là với tính năng dùng để làm lưu dữ liệu?
 • Để phát động Access, tao thực hiện:
 • Để tạo ra một CSDL mới nhất và mệnh danh tệp vô Access, tao phải:
 • Hãy bố trí công việc sau sẽ được một thao tác đúng lúc tạo ra một CSDL mới?
 • Trong Access, muốn tạo CSDL mới nhất, thao tác tiến hành mệnh lệnh nào là sau đấy là đúng?
 • Tên của CSDL vô Access đề xuất phải để trước hoặc sau thời điểm tạo ra CSDL?
 • Giả sử tiếp tục với tệp Access bên trên đĩa, nhằm hé tập dượt tin cậy cơ thì tao tiến hành thao tác nào là mới nhất đúng?
 • Có bao nhiêu cơ chế chủ yếu nhằm thao tác làm việc với những loại đối tượng?
 • Chế phỏng design được sử dụng để:
 • Chế phỏng trang tài liệu được sử dụng để:

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA