Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM 2023 chính xác

STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị marketing bao gồm 03 thường xuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị mối cung cấp nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng, A01; C01; D01; D96 24.25
2 7340115 Marketing A01; C01; D01; D96 25
3 7810103 Quản trị công ty phượt và lữ khách bao gồm 03 thường xuyên ngành: - Quản trị công ty phượt và lữ hành; - Quản trị khách hàng sạn; - Quản trị nhà hàng quán ăn và công ty ăn uống hàng ngày, A01; C01; D01; D96 22
4 7340120 Kinh doanh quốc tế A01; C01; D01; D96 26
5 7340122 Thương mại năng lượng điện tử A01; C01; D01; D90 24.75
6 7340201 Tài chủ yếu ngân hàng bao gồm 02 thường xuyên ngành: Tài chủ yếu ngân hàng; Tài chủ yếu công ty, A00; A01; D01; D96 23.75
7 7340301 Kế toán bao gồm 02 thường xuyên ngành: Kế toán; Thuế và kế toán tài chính, A00; A01; D01; D96 22.75
8 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D96 22.5
9 7380107 Luật kinh tế A00; C00; D01; D96 23.75
10 7380108 Luật quốc tế A00; C00; D01; D96 22
11 7510201 Công nghệ chuyên môn cơ khí A00; A01; C01; D90 22.25
12 7510202 Công nghệ sản xuất máy A00; A01; C01; D90 20.5
13 7510203 Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử A00; A01; C01; D90 23.75
14 7510205 Công nghệ chuyên môn dù tô A00; A01; C01; D90 23.75
15 7510206 Công nghệ chuyên môn nhiệt A00; A01; C01; D90 19
16 7510303 Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hoá bao gồm 02 thường xuyên ngành: Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa; Robot và khối hệ thống tinh chỉnh và điều khiển mưu trí, A00; A01; C01; D90 23.5
17 7510301 Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử bao gồm 02 thường xuyên ngành: Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử; Năng lượng khởi tạo, A00; A01; C01; D90 21
18 7510302 Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử - viễn thông bao gồm 03 thường xuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông; IOT và Trí tuệ nhân tạ0ứng dụng, A00; A01; C01; D90 20.75
19 7480108 Công nghệ chuyên môn máy tính A00; A01; C01; D90 23.25
20 7480201 Nhóm ngành Công nghệ vấn đề bao gồm 04 ngành và 02 thường xuyên ngành: Công nghệ thông tin; chuyên môn phần mềm; Khoa học tập máy tính; Hệ thống vấn đề và thường xuyên ngành Khoa học tập dữ liệu; Quản lý khu đô thị mưu trí và bền vừng, A00; A01; D01; D90 25.25
21 7720201 Dược học A00; B00; D07; C08 23
22 7510401 Công nghệ chất hóa học bao gồm 03 thường xuyên ngành: Công nghệ chuyên môn hóa học; Hóa dược; chuyên môn hóa phân tách, A00; B00; D07; C02 19
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D07; D90 19.25
24 7420201 Công nghệ sinh học tập bao gồm 03 thường xuyên ngành: Công nghệ sinh học tập nó dược; Công nghệ sinh học tập nông nghiệp; Công nghệ sinh học tập thẩm mĩ, A00; B00; D07; D90 22
25 7540106 Đảm bảo unique và tin cậy thực phẩm A00; B00; D07; D90 19
26 7720497 Dinh chăm sóc và khoa học tập thực phẩm A00; B00; D07; D90 19
27 7210404 Thiết kế tiếp thời trang A00; C01; D01; D90 22.75
28 7540204 Công nghệ đan, may A00; C01; D01; D90 19
29 7580201 kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D90 19
30 7580205 kỹ thuật kiến thiết dự án công trình phó thông A00; A01; C01; D90 19
31 7850101 Quản lý khoáng sản và môi trường B00; C02; D90; D96 19
32 7510406 Công nghệ chuyên môn môi trường xung quanh, B00; C02; D90; D96 19
33 7850103 Quản lý khu đất đai bao gồm 02 thường xuyên ngành: Quản lý khu đất đai; Kinh tế khoáng sản vạn vật thiên nhiên, A01; C01; D01; D96 19
34 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D96 22.5
35 7340101C Quản trị marketing bao gồm 03 thường xuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị mối cung cấp nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng, A01; C01; D01; D96 21.25 Chương trình Chất lượng cao
36 7340115C Marketing A01; C01; D01; D96 22.25 Chương trình Chất lượng cao
37 7340120C Kinh doanh quốc tế A01; C01; D01; D96 23 Chương trình Chất lượng cao
38 7340201C Tài chủ yếu ngân hàng bao gồm 02 thường xuyên ngành: Tài chủ yếu ngân hàng; Tài chủ yếu doanh nghiệp A00; A01; D01; D96 21.5 Chương trình Chất lượng cao
39 7340301C Kế toán A00; A01; D01; D96 20 Chương trình Chất lượng cao
40 7340302C Kiểm toán A00; A01; D01; D96 20 Chương trình Chất lượng cao
41 7380107C Luật kinh tế A00; C00; D01; D96 23 Chương trình Chất lượng cao
42 7380108C Luật quốc tế A00; C00; D01; D96 20.5 Chương trình Chất lượng cao
43 7510201C Công nghệ chuyên môn cơ khí A00; A01; C01; D90 20 Chương trình Chất lượng cao
44 7510202C Công nghệ sản xuất máy A00; A01; C01; D90 19 Chương trình Chất lượng cao
45 7510203C Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử A00; A01; C01; D90 20 Chương trình Chất lượng cao
46 7510205C Công nghệ chuyên môn dù tô A00; A01; C01; D90 22 Chương trình Chất lượng cao
47 7510206C Công nghệ chuyên môn nhiệt A00; A01; C01; D90 18 Chương trình Chất lượng cao
48 7510303C Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hoá bao gồm 02 thường xuyên ngành: Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa; Robot và khối hệ thống tinh chỉnh và điều khiển mưu trí, A00; A01; C01; D90 20.5 Chương trình Chất lượng cao
49 7510301C Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử bao gồm 02 thường xuyên ngành: Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử; Năng lượng khởi tạo, A00; A01; C01; D90 19 Chương trình Chất lượng cao
50 7510302C Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tứ - viễn thông Chương trình rất tốt bao gồm 02 thường xuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông, A00; A01; C01; D90 18 Chương trình Chất lượng cao
51 7480108C Công nghệ chuyên môn máy tính A00; A01; C01; D90 21.75 Chương trình Chất lượng cao
52 7480201C Nhóm ngành Công nghệ vấn đề Chương trình rất tốt bao gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; chuyên môn phần mềm; Khoa học tập máy tính; Hệ thống vấn đề, A00; A01; D01; D90 23.5 Chương trình Chất lượng cao
53 7510401C Công nghệ chuyên môn hóa học A00; B00; D07; C02 18 Chương trình Chất lượng cao
54 7540101C Công nghệ thực phẩm A00; B00; D07; D90 18 Chương trình Chất lượng cao
55 7420201C Công nghệ sinh học tập bao gồm 03 thường xuyên ngành: Công nghệ sinh học tập nó dược; Công nghệ sinh học tập nông nghiệp; Công nghệ sinh học tập thẩm mĩ, A00; B00; D07; D90 18 Chương trình Chất lượng cao
56 7340301Q Kế toán rất tốt tích phù hợp chứng từ ACCA A00; A01; D01; D96 20 Chương trình Chất lượng cao
57 7340302Q Kiểm toán rất tốt tích phù hợp chứng từ ICAEW A00; A01; D01; D96 20 Chương trình Chất lượng cao
58 7340101K Quản trị kinh doanh A01; C01; D01; D96 21.25 Chương trình Liên kết Quốc tế
59 7340115K Marketing A01; C01; D01; D96 22.25 Chương trình Liên kết Quốc tế
60 7340301K Kế toán A00; A01; D01; D96 20 Chương trình Liên kết Quốc tế
61 7340201K Tài chủ yếu ngân hàng A00; A01; D01; D96 21.5 Chương trình Liên kết Quốc tế
62 7850101K Quản lý khoáng sản và môi trường B00; C02; D90; D96 19 Chương trình Liên kết Quốc tế
63 7220201K Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D96 22.5 Chương trình Liên kết Quốc tế
64 7480101K Khoa học tập máy tính A00; A01; D01; D90 23.5 Chương trình Liên kết Quốc tế
65 7340120K Kinh doanh quốc tế A01; C01; D01; D96 23 Chương trình Liên kết Quốc tế

Học sinh chú ý, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng chuẩn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2024 bên trên đây

Bạn đang xem: Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM 2023 chính xác

>> Xem tăng Điểm chuẩn chỉnh theo đuổi cách thức Điểm đua trung học phổ thông năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A01; D01; D96; C01 27
2 7340115 Marketing A01; D01; D96; C01 28.5
3 7810103 Quản trị công ty phượt và lữ hành A01; D01; D96; C01 25
4 7340120 Kinh doanh quốc tế A01; D01; D96; C01 29
5 7340122 Thương mại năng lượng điện tử A01; D01; D90; C01 27
6 7340201 Tài chủ yếu ngân hàng A00; A01; D01; D96 27.25
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 26
8 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D96 26.5
9 7380107 Luật kinh tế A00; D01; D96; C00 28.25
10 7380108 Luật quốc tế A00; D01; D96; C00 26.25
11 7510201 Công nghệ chuyên môn cơ khí A00; A01; D90; C01 25 Chương trình CLC
12 7510202 Công nghệ sản xuất máy A00; A01; D90; C01 23
13 7510203 Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử A00; A01; D90; C01 24.5
14 7510205 Công nghệ chuyên môn dù tô A00; A01; D90; C01 26.5
15 7510206 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ năng lượng điện lạnh) A00; A01; D90; C01 22
16 7510303 Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa A00; A01; D90; C01 26
17 7510301 Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử A00; A01; D90; C01 24
18 7510302 Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử - viễn thông A00; A01; D90; C01 23
19 7480108 Công nghệ chuyên môn máy tính A00; A01; D90; C01 25.5
20 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D90 27.5
21 7720201 Dược học A00; B00; D07; C08 27.5
22 7510401 Công nghệ chuyên môn hoá học A00; B00; D07; C02 22
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D90; D07 25
24 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; D90; D07 26
25 7540106 Đảm bảo unique và tin cậy thực phẩm A00; B00; D90; D07 23.75
26 7720497 Dinh chăm sóc và khoa học tập thực phẩm A00; B00; D90; D07 23
27 7210404 Thiết kế tiếp thời trang A00; A01; D90; C01 24.5
28 7540204 Công nghệ đan, may A00; D01; D90; C01 22
29 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D90; C01 22.5
30 7580205 kỹ thuật kiến thiết dự án công trình phó thông A00; A01; D90; C01 21
31 7850101 Quản lý khoáng sản và môi trường B00; D96; D90; C02 21
32 7850103 Quản lý khu đất đai A01; D01; D96; C01 21
33 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D90; D14; D15 25.5
34 7340101C Quản trị kinh doanh A01; D01; D96; C01 25 Chương trình CLC
35 7340115C Marketing A01; D01; D96; C01 26 Chương trình CLC
36 7340120C Kinh doanh quốc tế A01; D01; D96; C01 26 Chương trình CLC
37 7340201C Tài chủ yếu ngân hàng A00; A01; D01; D96 25 Chương trình CLC
38 7340301C Kế toán A00; A01; D01; D96 24 Chương trình CLC
39 7340302C Kiểm toán A00; A01; D01; D96 24 Chương trình CLC
40 7380107C Luật Kinh tế A00; D01; D96; C00 26 Chương trình CLC
41 7380108C Luật quốc tế A00; D01; D96; C00 23 Chương trình CLC
42 7510201C Công nghệ chuyên môn cơ khí A00; A01; D90; C01 23 Chương trình CLC
43 7510202C Công nghệ sản xuất máy A00; A01; D90; C01 22.5 Chương trình CLC
44 7510203C Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử A00; A01; D90; C01 23.5 Chương trình CLC
45 7510205C Công nghệ chuyên môn dù tô A00; A01; D90; C01 24.5 Chương trình CLC
46 7510206C Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ năng lượng điện lạnh) A00; A01; D90; C01 21 Chương trình CLC
47 7510303C Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa A00; A01; D90; C01 24.5 Chương trình CLC
48 7510301C Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử A00; A01; D90; C01 23 Chương trình CLC
49 7510302C Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử - viễn thông A00; A01; D90; C01 21 Chương trình CLC
50 7480108C Công nghệ chuyên môn máy tính A00; A01; D90; C01 23 Chương trình CLC
51 7480201C Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D90 26 Chương trình CLC
52 7510401C Công nghệ chuyên môn hoá học A00; B00; D07; C02 21 Chương trình CLC
53 7540101C Công nghệ thực phẩm A00; B00; D90; D07 23 Chương trình CLC
54 7420201C Công nghệ sinh học A00; B00; D90; D07 23 Chương trình CLC
55 7220201K Ngôn ngữ Anh D01; D96; D14; D15 25.5 Chương trình links với Đại học tập Quốc tế với Đại học tập Angelo State University
56 7850101K Quản lý khoáng sản và môi trường B00; D96; D90; C02 21 Chương trình links với Đại học tập Quốc tế với Đại học tập Angelo State University
57 7480101K Khoa học tập máy tính A00; A01; D01; D90 26 Chương trình links với Đại học tập Quốc tế với Đại học tập Angelo State University
58 7340201K Tài chủ yếu ngân hàng A00; A01; D01; D96 25 Chương trình links với Đại học tập Quốc tế với Đại học tập Angelo State University
59 7340101K Quản trị kinh doanh A01; D01; D96; C01 25 Chương trình links với Đại học tập Quốc tế với Đại học tập Angelo State University
60 7340115K Marketing A01; D01; D96; C01 26 Chương trình links với Đại học tập Quốc tế với Đại học tập Angelo State University
61 7340120K Kinh doanh quốc tế A01; D01; D96; C01 26 Chương trình links với Đại học tập Quốc tế với Đại học tập Angelo State University
62 7340301Q Kế toán A00; A01; D01; D96 23 Chương trình CLC tích phù hợp chứng từ ACCA
63 7340301K Kế toán A00; A01; D01; D96 24 Chương trình links với Đại học tập Quốc tế với Đại học tập Angelo State University
64 7340302Q Kiểm toán A00; A01; D01; D96 23 Chương trình CLC tích phù hợp chứng từ ICAEW

Học sinh chú ý, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng chuẩn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2024 bên trên đây

Xem thêm: Những bí quyết lớn chu vi hình tròn để tối ưu không gian

>> Xem tăng Điểm chuẩn chỉnh theo đuổi cách thức Điểm học tập bạ năm 2022

Xem thêm: Lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập về Góc ở tâm. Số đo cung - HOCMAI

STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh 800
2 7340115 Marketing 830
3 7810103 Quản trị công ty phượt và lữ hành 750
4 7340120 Kinh doanh quốc tế 900
5 7340122 Thương mại năng lượng điện tử 810
6 7340201 Tài chủ yếu ngân hàng 785
7 7340301 Kế toán 765
8 7340302 Kiểm toán 790
9 7380107 Luật Kinh tế 800
10 7380108 Luật quốc tế 750
11 7510201 Công nghệ chuyên môn cơ khí 750
12 7510202 Công nghệ sản xuất máy 700
13 7510203 Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử 780
14 7510205 Công nghệ chuyên môn dù tô 800
15 7510206 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ năng lượng điện lạnh) 650
16 7510303 Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa 800
17 7510301 Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử 760
18 7510302 Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử - viễn thông 660
19 7480108 Công nghệ chuyên môn máy tính 800
20 7480201 Công nghệ thông tin 850
21 7720201 Dược học 830
22 7510401 Công nghệ chuyên môn hoá học 670
23 7540101 Công nghệ thực phẩm 700
24 7420201 Công nghệ sinh học 720
25 7540106 Đảm bảo unique và tin cậy thực phẩm 650
26 7720497 Dinh chăm sóc và khoa học tập thực phẩm 660
27 7210404 Thiết kế tiếp thời trang 700
28 7540204 Công nghệ đan, may 650
29 7580201 Kỹ thuật xây dựng 670
30 7580205 kỹ thuật kiến thiết dự án công trình phó thông 690
31 7850101 Quản lý khoáng sản và môi trường 680
32 7850103 Quản lý khu đất đai 680
33 7220201 Ngôn ngữ Anh 720
34 7340101C Quản trị kinh doanh 675 Chương trình CLC
35 7340115C Marketing 700 Chương trình CLC
36 7340120C Kinh doanh quốc tế 720 Chương trình CLC
37 7340201C Tài chủ yếu ngân hàng 670 Chương trình CLC
38 7340301C Kế toán 650 Chương trình CLC
39 7340302C Kiểm toán 660 Chương trình CLC
40 7380107C Luật Kinh tế 680 Chương trình CLCCN
41 7380108C Luật quốc tế 665 Chương trình CLCCN
42 7510201C Công nghệ chuyên môn cơ khí 680 Chương trình CLC
43 7510202C Công nghệ sản xuất máy 655 Chương trình CLC
44 7510203C Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử 680 Chương trình CLC
45 7510205C Công nghệ chuyên môn dù tô 730 Chương trình CLC
46 7510206C Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ năng lượng điện lạnh) 660 Chương trình CLC
47 7510303C Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa 720 Chương trình CLC
48 7510301C Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử 660 Chương trình CLC
49 7510302C Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử - viễn thông 650 Chương trình CLC
50 7480108C Công nghệ chuyên môn máy tính 700 Chương trình CLC
51 7480201C Công nghệ thông tin 765 Chương trình CLC
52 7510401C Công nghệ chuyên môn hoá học 650 Chương trình CLC
53 7540101C Công nghệ thực phẩm 665 Chương trình CLC
54 7420201C Công nghệ sinh học 665 Chương trình CLC
55 7220201K Ngôn ngữ Anh 720 Chương trình links Quốc tế với Đại học tập Angelo State University của Hoa Kỳ
56 7850101K Quản lý khoáng sản và môi trường 680 Chương trình links Quốc tế với Đại học tập Angelo State University của Hoa Kỳ
57 7480101K Khoa học tập máy tính 700 Chương trình links Quốc tế với Đại học tập Angelo State University của Hoa Kỳ
58 7340201K Tài chủ yếu ngân hàng 670 Chương trình links Quốc tế với Đại học tập Angelo State University của Hoa Kỳ
59 7340101K Quản trị kinh doanh 675 Chương trình links Quốc tế với Đại học tập Angelo State University của Hoa Kỳ
60 7340115K Marketing 700 Chương trình links Quốc tế với Đại học tập Angelo State University của Hoa Kỳ
61 7340120K Kinh doanh quốc tế 720 Chương trình links Quốc tế với Đại học tập Angelo State University của Hoa Kỳ
62 7340301K Kế toán 650 Chương trình links Quốc tế với Đại học tập Angelo State University của Hoa Kỳ
63 7340301Q Kế toán 675 Chương trình CLCTích phù hợp chứng từ ACCA
64 7340302Q Kiểm toán 675 Chương trình CLCTích phù hợp chứng từ ICAEW

Học sinh chú ý, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng chuẩn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2024 bên trên đây

>> Xem tăng Điểm chuẩn chỉnh theo đuổi cách thức Điểm đua ĐGNL QG Hồ Chí Minh năm 2022

>> Luyện đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo xuất sắc, không hề thiếu những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện đua thường xuyên sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.