Toán lớp 4 trang 140, 141 Hình thoi.

Toán lớp 4 trang 140, 141 Hình thoi

Với giải bài bác tập dượt Toán lớp 4 trang 140, 141 Hình thoi hoặc, cụ thể sẽ canh ty học viên lớp 4 biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Toán lớp 4.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 140, 141 Hình thoi.

Quảng cáo

Giải Toán lớp 4 trang 140 Bài 1: Trong những hình tiếp sau đây :

Toán lớp 4 trang 140, 141 Hình thoi

- hình nào là là hình thoi ?

- hình nào là là hình chữ nhật ?

Lời giải:

Hình 1 , hình 3 là hình thoi .

Hình 2 là hình chữ nhật.

Nói thêm: Hình 2 , hình 4 , hình 5 ko nên là hình thoi vì như thế không tồn tại tư cạnh đều nhau.

Hình 1, 3, 4 ko nên là hình chữ nhật vì như thế không tồn tại góc vuông.

Hình 5 ko nên là hình chữ nhật vì như thế ko đầy đủ tư góc vuông.

Quảng cáo

Giải Toán lớp 4 trang 141 Bài 2: Trong hình thoi ABCD, AC và BD là hai tuyến phố chéo cánh của hình thoi, bọn chúng rời nhau bên trên điểm O.

a) Dùng ê-ke nhằm đánh giá coi hai tuyến phố chéo cánh vuông góc với vuông góc cùng nhau hay là không.

b) Dùng thước với vạch phân chia xăng-ti-mét nhằm đánh giá coi với hai tuyến phố chéo cánh rời nhau bên trên trung điểm của từng lối hay là không .

Toán lớp 4 trang 140, 141 Hình thoi

Lời giải:

a) Dùng ê kê đánh giá tao thấy hai tuyến phố chéo cánh vuông góc nhau.

b) Hai lối chéo cánh rời nhau bên trên trung điểm của từng lối vì như thế khi sử dụng thước với vạch phân chia xăng-ti-mét nhằm đánh giá tao có:

        OA = OC = 3cm  ;    OB = OD = 2cm.

Nhận xét: Hình thoi với hai tuyến phố chéo cánh vuông góc cùng nhau và rời nhau bên trên trung điểm của từng lối.

Giải Toán lớp 4 trang 141 Bài 3: Thực hành :

Toán lớp 4 trang 140, 141 Hình thoi

Quảng cáo

Lời giải:

Học sinh coi kỹ hình vẽ nhằm làm rõ bài bác và thực hành thực tế theo như hình vẽ.

Bài giảng: Hình thoi - Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài bác tập dượt Toán lớp 4:

 • Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 4 Bài 133: Hình thoi

Xem tăng câu nói. giải bài bác tập dượt Toán lớp 4 hoặc, cụ thể khác:

 • Giải Toán lớp 4 trang 142, 143 Diện tích hình thoi
 • Giải Toán lớp 4 trang 143, 144 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 4 trang 144, 145 Luyện tập dượt chung
 • Giải Toán lớp 4 trang 147 Giới thiệu tỉ số
 • Giải Toán lớp 4 trang 148 Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số đó
 • Giải Toán lớp 4 trang 148 Luyện tập

Lý thuyết Hình thoi. Diện tích hình thoi

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết:  

Hình thoi với nhị cặp cạnh đối lập tuy vậy song và tư cạnh đều nhau.

Diện tích hình thoi vày tích của chừng nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh phân chia mang lại 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Ví dụ: Cho hình thoi ABCD:

Lý thuyết Hình thoi. Diện tích hình thoi

Hình thoi ABCD có: 

- Cạnh AB tuy vậy song với cạnh CD.

- Cạnh AD tuy vậy song với cạnh BC.

- AB = AD = AC = BC.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Nhận biết hình thoi 

Phương pháp: 

Hình thoi với nhị cặp cạnh đối lập tuy vậy song và tư cạnh đều nhau.

Ví dụ: Trong những hình tiếp sau đây, hình nào là là hình thoi?

Lý thuyết Hình thoi. Diện tích hình thoi

Lời giải:

Ở hình 1: Có nhị cặp cạnh đối lập tuy vậy song và tư cạnh đều nhau nên hình một là hình thoi.

Ở hình 2: Có nhị cặp cạnh đối lập tuy vậy song tuy nhiên tư cạnh ko đều nhau nên hình 2 ko là hình thoi.

Hình 3: Không với nhị cặp cạnh đối lập tuy vậy song và tư cạnh ko đều nhau nên hình 3 ko là hình thoi. 

Vậy hình một là hình thoi.

Dạng 2: Tìm diện tích S của hình thoi lúc biết chừng nhiều năm hai tuyến phố chéo

Phương pháp: 

Diện tích hình thoi vày tích của chừng nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh phân chia mang lại 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Ví dụ: Cho hình thoi có tính nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh là 3cm và 6cm. Hỏi diện tích S của hình thoi vẫn mang lại vày bao nhiêu? 

Lời giải: 

Diện tích hình thoi vẫn mang lại là: 

Lý thuyết Hình thoi. Diện tích hình thoi 

Đáp số: 9cm2

Ví dụ 2: Cho hình thoi MNPQ  như hình bên dưới đây: 

Lý thuyết Hình thoi. Diện tích hình thoi

Biết MP = 3cm, NQ = 8cm. Hỏi diện tích S của hình thoi vẫn mang lại vày bao nhiêu? 

Xem thêm: Công thức tính bán kính mặt cầu - Trắc nghiệm mặt cầu có đáp án

Lời giải: 

Hình thoi vẫn mang lại với hai tuyến phố chéo cánh là MP và NQ. 

Diện tích của hình thoi vẫn mang lại là:Lý thuyết Hình thoi. Diện tích hình thoi 

Đáp số: 12cm2

Dạng 3: Tính chừng nhiều năm lối chéo cánh lúc biết diện tích S và chừng nhiều năm lối chéo cánh sót lại.

Phương pháp:

Muốn tính chừng nhiều năm lối chéo cánh sót lại lúc biết diện tích S và chừng nhiều năm lối chéo cánh sót lại, tao lấy nhị lượt diện tích S phân chia mang lại chừng nhiều năm lối chéo cánh sót lại.

Ví dụ: Một miếng kính hình thoi với diện tích S 150cm2 và chừng nhiều năm lối chéo cánh vày 15cm. Hỏi chừng nhiều năm lối chéo cánh sót lại của hình thoi vày bao nhiêu?

Lời giải:

Độ nhiều năm lối chéo cánh sót lại của hình thoi là:

150 x 2 : 15 = đôi mươi (cm)

Đáp số: 20cm


Trắc nghiệm Toán lớp 4 Hình thoi - Diện tích hình thoi (có đáp án)

Câu 1: Một hình thoi có tính nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh là m, n. Khi bại công thức tính diện tích S hình thoi bại là:

A. S = (m+n)×2

B. S = m:n×2

C. S = m×n

D. S = Bài tập dượt Hình thoi - Diện tích hình thoi - Lớp 4 Toán lớp 4 với câu nói. giải

Câu 2: Diện tích hình thoi có tính nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh là 17cm và 8cm là:

A. 25cm2

B. 50cm2

C. 68cm2

D. 136cm2

Câu 3: Một hình thoi với diện tích S là 224cm2 và chừng nhiều năm lối chéo cánh rộng lớn là 28cm. Vậy chừng nhiều năm lối chéo cánh bé nhỏ là:

A. 8cm

B. 10cm

C. 12cm

D. 16cm

Câu 4: Một mảnh đất nền hình dáng thoi có tính nhiều năm lối chéo cánh bé nhỏ là 68m, chừng nhiều năm lối chéo cánh rộng lớn gấp hai lối chéo cánh bé nhỏ. Diện tích mảnh đất nền bại là:

A. 4264m2

B. 4624m2

C. 8528m2

D. 9248m2

Câu 5: Cho hình vẽ như sau:

Bài tập dượt Hình thoi - Diện tích hình thoi - Lớp 4 Toán lớp 4 với câu nói. giải

Hình thoi MNPQ có tính nhiều năm cạnh là 32cm. Tổng chừng nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh là 84cm, hiệu chừng nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh là 12cm. Độ nhiều năm độ cao NK là:

A. 27cm

B. 36cm

C. 54cm

D. 72cm

Câu 6: Cho hình vẽ như sau:

Bài tập dượt Hình thoi - Diện tích hình thoi - Lớp 4 Toán lớp 4 với câu nói. giải

Hình thoi ABCD với O là uỷ thác điểm của hai tuyến phố chéo cánh, OA = 9cm, OB = 6cm. sành rằng hình thoi với hai tuyến phố chéo cánh vuông góc cùng nhau và rời nhau bên trên trung điểm của từng lối. Em nên chọn lựa xác minh đúng:

A. Diện tích hình thoi vày diện tích S hình vuông

B. Diện tích hình thoi to hơn diện tích S hình vuông

C. Diện tích hình thoi nhỏ nhiều hơn diện tích S hình vuông

Câu 7: Hình thoi ABCD có tính nhiều năm cạnh AB là a.

Bài tập dượt Hình thoi - Diện tích hình thoi - Lớp 4 Toán lớp 4 với câu nói. giải

Công thức tính chu vi Phường của hình thoi là:

P = a×4

Áp dụng công thức bên trên nhằm tính chu vi hình thoi biết a = 38cm.

A. 132cm

B. 142cm

C. 152cm

D. 162cm

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng môn Toán lớp 4:

 • Giải Vở bài bác tập dượt Toán lớp 4
 • Top 80 Đề đua Toán lớp 4 với đáp án
 • Giải bài bác tập dượt Cùng em học tập Toán lớp 4

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lốc xoáy Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's rời khỏi kiểu mẫu mới mẻ xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nghề giáo và bài bác tập dượt vào cuối tuần, gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: Phân giác ngoài của một tam giác là gì?Tính chất đường phân giác của tam giác

Loạt bài bác Giải bài bác tập dượt Toán 4 | Để học tập chất lượng Toán 4 của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Giải Bài tập dượt Toán 4Để học tập chất lượng Toán 4 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 4.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác tập dượt lớp 4 sách mới mẻ những môn học

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Các đặc điểm cơ bản của hình tam giác tù

Chủ đề hình tam giác tù Hình tam giác tù là một hiện tượng hình học đặc biệt và thú vị. Tam giác này có một góc lớn hơn 90 độ, tạo nên vẻ đẹp và sự khác biệt so với các loại tam giác khác. Hình tam giác tù mang đến cho chúng ta những trải nghiệm thú vị và độc đáo trong việc khám phá và nghiên cứu hình họccủa tam giác.