Công thức tính diện tích xung quanh, toàn phần hình trụ

Trong nội dung bài viết này, Viện huấn luyện và giảng dạy Vinacontrol tiếp tục nằm trong chúng ta dò la hiểu một chủ thể toán học tập rất rất thú vị: Công thức tính diện tích S hình trụ. quý khách hàng vẫn khi nào tự động chất vấn thực hiện thế nào là nhằm tính diện tích S của một hình trụ chưa? Đã khi nào bạn thích vận dụng nó nhập thực tiễn, như trong số Việc tương quan cho tới gói gọn, vận gửi hoặc thậm chí là là nghệ thuật? Hãy nằm trong dò la hiểu ngay lập tức nhập nội dung bài viết này!

1. Hình Trụ là gì?

Hình trụ tròn là một loại hình học tập ko gian cơ phiên bản được số lượng giới hạn bởi mặt trụ và nhì lòng là hai đường tròn bằng nhau. Từ này thông thường được dùng để làm chỉ hình trụ trực tiếp tròn trĩnh xoay được đưa đến bằng phương pháp xoay hình chữ nhật xung quanh một cạnh cố định và thắt chặt. Giả sử hình chữ nhật mang tên là ABCD, CD là 1 cạnh cố định và thắt chặt, khi đó:

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích xung quanh, toàn phần hình trụ

- DA và CB quét tước nên nhì lòng của hình trụ, là nhì hình tròn trụ đều bằng nhau và tuy vậy tuy vậy, tâm hai tuyến đường tròn trĩnh thứu tự là D và C.

- Mặt xung xung quanh của hình trụ được quét tước nên là cạnh AB. Mỗi địa điểm của AB được gọi là 1 đàng sinh.

- Các đàng sinh vuông góc với nhì mặt mày bằng phẳng lòng (2 hình tròn).

- Độ cao của hình trụ là chừng nhiều năm của trục hình trụ (cạnh DC) hoặc chừng đàng sinh.

Hình trụ tròn

Hình trụ tròn là được số lượng giới hạn bởi mặt trụ và nhì lòng là hai đường tròn bằng nhau

✍ Xem thêm: Công thức tính diện tích S hình tròn | Các dạng bài bác luyện liên quan

2. Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình trụ

Diện tích xung xung quanh hình trụ rất có thể được xem vì thế công thức:

Sxq = 2 x π x r x h

Trong đó:

 • Sxq là diện tích S xung quanh
 • π là hằng số Pi (xấp xỉ 3.14159)
 • r là nửa đường kính của hình tròn trụ cơ sở
 • h là độ cao của hình trụ

Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình trụ

Công thức  tính diện tích S xung xung quanh hình tròn

✍ Xem thêm: Công thức tính diện tích S hình chữ nhật

Chứng minh công thức:

Thực hiện nay hạn chế hình trụ dọc bám theo độ cao kể từ lòng cho tới đỉnh, tiếp sau đó ngỏ nó đi ra. Ta sẽ sở hữu một hình chữ nhật với chiều nhiều năm vì thế chu vi của lòng của hình trụ (2 x π x r) và chiều rộng lớn vì thế độ cao của hình trụ (h).

Vậy kho đó, diện tích S xunh xung quanh của hình trụ vì thế diện tích S của hình chữ nhật. Ta có:

Sxq = Shcn = chiều nhiều năm x chiều rộng lớn = 2 x π x r x h (Điều cần triệu chứng minh)

Bài luyện ví dụ

Cho hình trụ sở hữu nửa đường kính mặt mày lòng r = 3cm, chiều bao h = 5cm. Hãy tính diện tích S xung xung quanh của hình trụ.

Sxq = 2 x π x r x h = 2 x π x 3 x 5 = 30π = 94.25 cm2

3. Công thức tính diện tích S toàn phần hình trụ

Diện tích toàn phần của hình trụ là tổng diện tích S xung xung quanh và diện tích S của tất cả nhì lòng. Công thức tính là:

Stp = Sxq + 2 x Sđáy = 2 x π x r x h + 2 x π x r^2 = 2 x π x r x (r +h)

Stp = 2 x π x r x (r +h)

Công thức tính diện tích S toàn phần hình trụ

Công thức tính diện tích S toàn phần hình trụ

✍ Xem thêm: Công thức tính diện tích S hình lập phương

Bài luyện ví dụ:

Cho hình trụ sở hữu 2 lần bán kính lòng là 8dm, độ cao là 6dm. Hãy tính diện tích toàn phần của hình trụ này.

Ta sở hữu 2 lần bán kính là 8dm => nửa đường kính r = 8/2 = 4dm

Diện tích toàn phẩn của hình trụ là:

Stp = 2 x π x r x (r +h) = 2 x π x 4 x (4 + 6) = 80π = 251.32 dm2

4. Các dạng bài bác luyện tương quan cho tới tính diện tích S hình trụ

4.1 Tính độ cao của hình trụ

Đề bài:

Diện tích xung xung quanh hình trụ là 94.2cm2 và nửa đường kính lòng r = 3cm. Tính độ cao ℎh của hình trụ.

Hướng dẫn giải:

Xem thêm: Top 99+ hình nền iPhone 14 chất lượng 4k siêu đẹp

Sử dụng công thức diện tích S xung xung quanh S=2 x π x r x h và giải phương trình nhằm dò la h.

94.2=2 x π x 3 x h  ⟹  h = 94.2/(6π) ​≈ 5cm


4.2 Tính nửa đường kính lòng của hình trụ

Đề bài:

Cho hình trụ sở hữu diện tích S xung xung quanh là 125.6cm2 và độ cao h=4cm. Tính nửa đường kính r của lòng.

Hướng dẫn giải:

 • Sử dụng công thức S = 2 x π x r x h và giải phương trình nhằm dò la r.

125.6 = 2 x π x r x 4⟹ r = 125.6/(8 x π) ​≈ 5cm


4.3 Đáy là đàng tròn trĩnh nước ngoài tiếp tam giác, tính diện tích S hình trụ

Đề bài:

Cho hình trụ sở hữu độ cao là 8cm, nửa đường kính lòng r là nửa đường kính của đàng tròn trĩnh nước ngoài tiếp tam giác ABC sở hữu những cạnh a = 3cm, b = 4cm, c = 5cm. Tính diện tích toàn phần của hình trụ.

Hướng dẫn giải:

Đầu tiên, chúng ta vận dụng công thức tính nửa đường kính đàng tròn trĩnh nước ngoài tiếp:

r=abc/√((a+b+c)(a+b−c)(a−b+c)(−a+b+c))​

Thay a = 3, b = 4, c = 5 nhập công thức nhằm dò la r.

Sau khi tính được r, tao dùng công thức tính diện tích S toàn phần: Stp = 2 x π x r x (r +h)


4.4 Đáy là đàng tròn trĩnh nội tiếp tam giác, tính diện tích S hình trụ

Đề bài:

Tam giác ABC sở hữu những cạnh a=3cm,b=4cm,c=5cm và diện tích S S=6cm2. Đường tròn trĩnh nội tiếp tam giác này là lòng của hình trụ sở hữu độ cao h là 8cm. Tính diện tích S xunh xung quanh của hình trụ.

Hướng dẫn giải:

Để tính nửa đường kính đàng tròn trĩnh nội tiếp, tao dùng công thức sau: r = S/((a+b+c​)/2)​

Thay a = 3, b = 4, c = 5 và S=6 nhập công thức nhằm tính r.

Cuối nằm trong, sau khoản thời gian tính được r. Ta dùng công thức tính diện tích S xung quanh hình trụ: Sxq = 2 x π x r x h

5. Bài toán phần mềm công thức tính diện tích S hình trụ nhập thực tế

Bài toán 1: Tính diện tích S vật tư nhằm thực hiện thùng nước

Đề bài:

Một công ty lớn phát hành thùng nước hình trụ sở hữu độ cao 1.5m và 2 lần bán kính lòng là một trong những mét. Hãy tính diện tích S vật tư quan trọng nhằm thực hiện thùng nước này, ko tính nắp che.

Hướng dẫn giải:

 • Bán kính lòng của thùng nước: r = 1/2​m= 0.5m
 • Chiều cao: h = 1.5m
 • Diện tích xung xung quanh hình trụ (không tính nắp đậy): Sxq = 2 x π x r x h = 2 x π x 0.5 x 1.5
 • Sxq = 4.71 m2

Bài toán 2: Tính diện tích S giấy má nhằm quấn pháo hoa

Đề bài:

Một công ty lớn phát hành pháo bông cần thiết quấn nước ngoài quan tiền của pháo bông hình trụ vì thế giấy má. Pháo hoa sở hữu độ cao là 30 centimet và nửa đường kính lòng là 5 centimet. Tính diện tích S giấy má quan trọng nhằm quấn pháo bông này.

Hướng dẫn giải:

 • Bán kính đáy: r = 5cm
 • Chiều cao: h = 30cm
 • Diện tích giấy má cần thiết thiết: S = 2 x π x r x h
 • S = 2 x π x 5 x 30 = 942.48cm2

Bài toán 3: Tính diện tích S vải vóc nhằm thực hiện cột trang trí

Đề bài:

Cột tô điểm nhập một sự khiếu nại rất cần phải quấn vì thế vải vóc. Cột sở hữu dáng vẻ của một hình trụ với độ cao 3m và nửa đường kính lòng trăng tròn centimet. Hãy tính diện tích S vải vóc cần thiết nhằm quấn cột tô điểm này.

Hướng dẫn giải:

 • Bán kính đáy: r = 20cm = 0.2m
 • Chiều cao: h = 3m
 • Diện tích vải vóc cần thiết thiết: S = 2 x π x r x h
 • S = 2 x π x 0.2 x 3 ≈3.77m2

Trên đấy là toàn cỗ nội dung về phong thái tính diện tích S xunh xung quanh hình trụ. Mong rằng qua chuyện nội dung bài viết này, Viện huấn luyện và giảng dạy Vinacontrol vẫn cung ứng vấn đề hữu ích mang lại việc tiếp thu kiến thức của người tiêu dùng.

Tham khảo những công thức toán học tập khác:

✍ Xem thêm: Quy thay đổi đơn vị chức năng đo thể tích

✍ Xem thêm: Công thức tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật

Xem thêm: Top 200+ hình nền Rồng cho điện thoại và máy tính: Mang đến may mắn và tài lộc

✍ Xem thêm: Công thức tích diện tích S và thể tích hình cầu

✍ Xem thêm: Công thức tính diện tích S hình thoi

✍ Xem thêm: Công thức tính thể tích hình trụ

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)={sin^2}x

Deprecated: Non-static method Vui_Model_Test::getQuestInfo() should not be called statically in /home/www/html/online/hoc247net/mobile/application/modules/default/controllers/TestController.php on line 5732

Tính chất và ứng dụng của xác định dấu của các giá trị lượng giác

Chủ đề xác định dấu của các giá trị lượng giác Xác định dấu của các giá trị lượng giác là một khái niệm quan trọng trong toán học, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tính chất của các hàm cơ bản như sinx, cosx, tanx, cotx. Việc xác định dấu của các giá trị lượng giác giúp chúng ta biết được khi nào lượng giác là âm và khi nào là dương. Điều này rất hữu ích trong việc giải các bài tập và ứng dụng thực tế của toán học.