Theo em, khi nào độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một chuyển động bằng nhau? (Miễn phí)

Siêu phẩm 30 đề ganh đua test trung học phổ thông vương quốc 2024 bởi thầy cô VietJack biên soạn, chỉ với 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Theo em, đ rộng lớn của độ dịch gửi và quãng lối đi được của một vận động đều nhau khi vật vận động trực tiếp, ko thay đổi chiều.

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một người lái xe hơi lên đường trực tiếp 6 km theo phía Tây, tiếp sau đó rẽ trái khoáy lên đường trực tiếp theo phía Nam 4 km rồi cù quý phái phía Đông lên đường 3 km. Xác tấp tểnh quãng lối đi được và phỏng dịch gửi của xe hơi.

Câu 2:

Một người tập bơi ngang từ bờ mặt mày này quý phái bờ mặt mày cơ của một loại sông rộng lớn 50 m đem loại chảy theo phía kể từ Bắc xuống Nam. Do nước sông chảy mạnh nên lúc quý phái cho tới bờ mặt mày cơ thì người này đã trôi xuôi theo gót làn nước 50 m. Xác tấp tểnh phỏng dịch gửi của những người cơ.

Câu 3:

Bạn A lên đường xe đạp điện kể từ căn nhà qua loa trạm xăng, cho tới khu chợ mua sắm đồ vật rồi trở lại căn nhà đựng đồ, tiếp sau đó lên đường xe pháo cho tới ngôi trường (Hình 4.7).

Bạn A lên đường xe đạp điện kể từ căn nhà qua loa trạm xăng, cho tới khu chợ mua sắm đồ vật rồi trở lại căn nhà đựng đồ, tiếp sau đó lên đường xe pháo cho tới ngôi trường (Hình 4.7).   1. Chọn hệ tọa phỏng đem gốc là địa điểm nhà của bạn A, trục Ox trùng với lối đi kể từ nhà của bạn A cho tới ngôi trường. a) Tính quãng lối đi được và phỏng dịch gửi của công ty A khi lên đường kể từ trạm xăng cho tới khu chợ. b) Tính quãng lối đi được và phỏng dịch gửi của công ty A nhập cả chuyến hành trình bên trên. 2. Vẽ bảng 4.1 nhập vở và ghi thành quả tính được ở câu 1 nhập những dù trống trải tương thích.     (ảnh 1)

1. Chọn hệ tọa phỏng đem gốc là địa điểm nhà của bạn A, trục Ox trùng với lối đi kể từ nhà của bạn A cho tới ngôi trường.

a) Tính quãng lối đi được và phỏng dịch gửi của công ty A khi lên đường kể từ trạm xăng cho tới khu chợ.

Xem thêm: a) Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo của axit axetic.b) Hoàn thành các phương trình hóa học sauCH≡CH +  ? ⟶ Br -CH=CH-BrnCH2=CH2 $\xrightarrow{{{t^0},xt,p}}$CH4 + O2 $\xrightarrow{{{t^0}}}$  ?   + H2OC2H2 +  ? $\xrightarrow{{Pd/PbC{O 3}}}$ C2H4

b) Tính quãng lối đi được và phỏng dịch gửi của công ty A nhập cả chuyến hành trình bên trên.

2. Vẽ bảng 4.1 nhập vở và ghi thành quả tính được ở câu 1 nhập những dù trống trải tương thích.

Bạn A lên đường xe đạp điện kể từ căn nhà qua loa trạm xăng, cho tới khu chợ mua sắm đồ vật rồi trở lại căn nhà đựng đồ, tiếp sau đó lên đường xe pháo cho tới ngôi trường (Hình 4.7).   1. Chọn hệ tọa phỏng đem gốc là địa điểm nhà của bạn A, trục Ox trùng với lối đi kể từ nhà của bạn A cho tới ngôi trường. a) Tính quãng lối đi được và phỏng dịch gửi của công ty A khi lên đường kể từ trạm xăng cho tới khu chợ. b) Tính quãng lối đi được và phỏng dịch gửi của công ty A nhập cả chuyến hành trình bên trên. 2. Vẽ bảng 4.1 nhập vở và ghi thành quả tính được ở câu 1 nhập những dù trống trải tương thích.     (ảnh 2)

3. Hãy phụ thuộc bảng thành quả bên trên nhằm đánh giá Dự kiến của em nhập thắc mắc 2 cuối trang 23 là đích thị hoặc sai.

Câu 4:

Xác xác định trí của vật A trên trục Ox vẽ ở Hình 4.3 bên trên thời khắc 11 h. hiểu vật vận động trực tiếp, từng giờ lên đường được 40 km.

Xác xác định trí của vật A bên trên trục Ox vẽ ở Hình 4.3 bên trên thời khắc 11 h. hiểu vật vận động trực tiếp, từng giờ lên đường được 40 km. (ảnh 1)

Câu 5:

Một xe hơi tiếp cận điểm O của một ngã tư đường đàng đem 4 hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc với vận tốc ko thay đổi 36 km/h. Nếu xe hơi lên đường tiếp thì sau 10 s:

a) Quãng lối đi tiếp của xe hơi là từng nào mét?

b) Vị trí của xe hơi ở điểm nào là bên trên hình vẽ?

Một xe hơi tiếp cận điểm O của một ngã tư đường đàng đem 4 hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc với vận tốc ko thay đổi 36 km/h. Nếu xe hơi lên đường tiếp thì sau 10 s: a) Quãng lối đi tiếp của xe hơi là từng nào mét? b) Vị trí của xe hơi ở điểm nào là bên trên hình vẽ? (ảnh 1)

Câu 6:

Hãy đối chiếu kích cỡ của độ dịch gửi và quãng lối đi được của tía vận động ở Hình 4.6.

Xem thêm: Cách cài hình nền iOS 16 ĐƠN GIẢN chất lượng

Hãy đối chiếu kích cỡ của phỏng dịch gửi và quãng lối đi được của tía vận động ở Hình 4.6. (ảnh 1)