Những biến đổi xảy ra trong cấu trúc của gen được gọi là

hint-header

Cập nhật ngày: 20-03-2022

Bạn đang xem: Những biến đổi xảy ra trong cấu trúc của gen được gọi là


Chia sẻ bởi: Nông Thị Viền


Những đổi khác xẩy ra nhập cấu hình của gen được gọi là

D

đột đổi mới NST.

Chủ đề liên quan

Trong đột đổi mới gen, Lúc tăng hoặc tổn thất 1 cặp nuclêôtit tiếp tục dẫn theo mã DT bị phát âm sai kể từ

A

địa điểm xẩy ra đột đổi mới.

B

địa điểm đầu gen đột đổi mới.

C

địa điểm đằm thắm gen đột đổi mới.

D

địa điểm cuối gen đột đổi mới.

Trong hình thức điều tiết sinh hoạt gen ở loại vật nhân sơ, tầm quan trọng của gen điều tiết là

A

điểm xúc tiếp với enzim ARN pôlimeraza.

B

đem vấn đề qui lăm le prôtêin điều tiết.

C

đem vấn đề qui lăm le enzim ARN pôlimeraza.

D

điểm link với prôtêin điều tiết.

Prôtêin khắc chế được tổ hợp kể từ gen điều tiết (R) tiếp tục ngăn ngừa quy trình phiên mã bằng phương pháp link với

D

group gen cấu hình (Z,Y,A).

Một gen với tổng số link hidrô là 3900 và với tổng số nuclêôtit là 3000. Theo lí thuyết, số nuclêôtit loại A của gen tiếp tục là

Một gen thông thường với chiều lâu năm 5100 A0 nếu như đột đổi mới thêm một cặp nuclêôtit thì gen đột đổi mới với chiều lâu năm từng nào A0?

Đơn phân nhập cuộc kết cấu nên phân tử axit nuclêic (ADN; ARN) là

Bộ tía kết thúc giục với vai trò

A

đem tín hiệu kết thúc giục quy trình dịch mã.

B

đem tín hiệu kết thúc giục quy trình phiên mã.

C

đem tín hiệu khởi điểm quy trình nhân song ADN.

D

đem tín hiệu kết thúc giục quy trình nhân song ADN.

Loại enzim với tầm quan trọng tổ hợp nên phân tử mARN là

Kết trái ngược quy trình hoạt hóa axit amin là tạo hình phức hợp

Trong dịch mã, tinh vi pôlixôm hùn tăng

A

hiệu suất tổ hợp prôtêin.

B

hiệu suất tổ hợp ARN.

C

quy trình nhân song ADN.

Trong nhân song ADN, những link hidrô được tạo hình theo đòi cách

Xem thêm: Tất cả công thức lý 11 học kì 1 : Những kiến thức cơ bản mà bạn cần nắm vững

A

A link T, G link X và ngược lại.

B

A link X, G link T và ngược lại.

C

A link G, X link T và ngược lại.

D

A link U, G link X và ngược lại.

Trong phiên mã, chỉ 1 mạch khuôn bên trên gen được dùng nhằm tổ hợp nên phân tử ARN là

A

mạch mã gốc: 3’ 5’.

B

mạch té sung: 5’ 3’.

C

mạch liên tục: 3 5.

D

mạch con gián đoạn: 5 3.

Bộ tía mở màn không tồn tại vai trò

A

khởi điểm quy trình dịch mã.

B

đem tín hiệu kết thúc giục quy trình dịch mã.

C

mã hóa axit amin mêtiônin ở loại vật nhân thực.

D

mã hóa axit amin foocmin mêtiônin ở loại vật nhân sơ.

Bộ tía bên trên mạch bổ sung cập nhật của gen với trình tự động 5’ATG3’ thì cỗ tía đối mã quánh hiệu bên trên tARN tiếp tục là

Nguyên tắc bổ sung cập nhật nhập quy trình dịch mã được thể hiện

A

Agốc link U, Tgốc liên kết A; Ggốc link X; Xgốc link G.

B

A link T, G link X và ngược lại.

C

Agen link T; Ggen link X và ngược lại.

D

A link U, G link X và ngược lại.

Codon 5’XAU3’ mã hóa mang đến axit amin histidin, tARN vận trả axít amin này còn có anticôđon là

Đơn phân kết cấu nên phân tử tARN không tồn tại loại nuclêôtit

Loại axit nuclêic nhập cuộc nhập kết cấu của ribôxôm là

Trong nhân song ADN, mạch khuôn được dùng nhằm tổ hợp mạch bổ sung cập nhật con gián đoạn (đoạn okazaki) là

A

3’ 5’.

B

5’ 3’.

D

5 3.