Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

Câu 1: Global warming has severe impact on water supplies.

Bạn đang xem: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

A. very good  

B. very bad   

C. normal  

D. long-lasting

Phương pháp giải:

Từ đồng nghĩa tương quan

 • Đáp án : B

  (0) bình luận (0) tiếng giải

  Giải chi tiết:

  A. very good : cực kỳ tốt

  B. very bad : cực kỳ tệ

  C. normal (adj) bình thường

  D. long-lasting (adj) bền lâu

  Tạm dịch: Sự giá buốt lên toàn thế giới đem tác dụng nguy hiểm cho tới mối cung cấp cung ứng nước.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: Global warming occurs when the greenhouse gases in the atmosphere trap the heat from the sun.

A. catch  

B. discharge   

C. dispose   

D. release

Phương pháp giải:

Từ đồng nghĩa tương quan

 • Đáp án : A

  (0) bình luận (0) tiếng giải

  Giải chi tiết:

  A. catch (v) giữ

  B. discharge (v) thải ra

  C. dispose (v) + of: vứt quăng quật đi

  D. release (v) thải ra

  Tạm dịch: Hiện tượng giá buốt lên toàn thế giới xẩy ra khi khí ngôi nhà kính vô khí quyển lưu giữ nhiệt độ kể từ mặt mũi trời.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3: Such unhygienic conditions encourage the spread of diseases.

A. decline  

B. stability  

C. decrease   

D. increase

Phương pháp giải:

Từ đồng nghĩa tương quan

Câu 4: Deforestation is one of the biggest environmental threats đồ sộ the ecological balance in the world.

A. sureties  

B. certainties   

C. dangers   

D. safety

Phương pháp giải:

Từ đồng nghĩa tương quan

 • Đáp án : D

  (0) bình luận (0) tiếng giải

  Giải chi tiết:

  A. sureties (n) người bảo lãnh

  B. certainties (n) sự chắc hẳn chắn

  C. dangers (n) côn trùng nguy hiểm hiểm

  D. safety (n) sự an toàn

  Tạm dịch: Phá rừng là 1 trong mỗi côn trùng rình rập đe dọa môi trường thiên nhiên lớn số 1 so với sự cân đối sinh thái xanh bên trên toàn cầu.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 5: As fossil fuel resources are running out, it is important for the government đồ sộ find some types of alternative energy.

A. irreplaceable

B. substitute   

C. impossible   

D. practical

Phương pháp giải:

Từ đồng nghĩa tương quan

 • Đáp án : B

  (0) bình luận (0) tiếng giải

  Giải chi tiết:

  A. irreplaceable (adj) ko thể thay cho thế

  B. substitute (n) người/vật thay cho thể

  C. impossible (adj) ko thể

  D. practical (adj) thực tiễn, thực tiễn

  Tạm dịch: Khi những mối cung cấp nhiên liệu hóa thạch đang được hết sạch, điều cần thiết là chính phủ nước nhà cần mò mẫm đi ra một số trong những loại tích điện thay cho thế.

  Xem thêm: Cách cài hình nền iOS 16 ĐƠN GIẢN chất lượng

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

2K7 nhập cuộc ngay lập tức group nhằm nhận vấn đề thi tuyển, tư liệu không tính tiền, trao thay đổi tiếp thu kiến thức nhé!

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 trong suốt lộ trình ôn 3 kì thi đua (Luyện thi đua TN trung học phổ thông & ĐGNL; ĐGTD) bên trên Tuyensinh247.com. Đầy đầy đủ theo dõi 3 đầu sách, Thầy Cô giáo xuất sắc, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi đua thường xuyên sâu; Luyện đề đầy đủ dạng đáp ứng nhu cầu từng kì thi đua.