Tất cả những điều cần biết về hệ thống cấp bậc hàm của lực lượng Công an nhân dân

Hệ thống cấp độ hàm Công an quần chúng. # VN được phân như vậy nào?

Theo quy quyết định bên trên Điều 21 Luật Công an quần chúng. # 2018 thì khối hệ thống cấp độ hàm công an quần chúng. # của chiến sỹ Công an quần chúng. # được phân thành 3 nghành nghề dịch vụ và theo đòi cung cấp kể từ cao xuống thấp như sau:

Nghiệp vụKỹ thuậtNghĩa vụ
Cấp tướng

1. Đại tướng

2. Thượng tướng

3. Trung tướng

4. Thiếu tướng

Cấp táCấp tá
1. Đại tá1. Thượng tá
2. Thượng tá2. Trung tá
3. Trung tá3. Thiếu tá
4. Thiếu tá

Cấp úyCấp úy
1. Đại úy1. Đại úy
2. Thượng úy2. Thượng úy
3. Trung úy3. Trung úy
4. Thiếu úy4. Thiếu úy
Hạ sĩ quanHạ sĩ quanHạ sĩ quan
1. Thượng sĩ1. Thượng sĩ 1. Thượng sĩ
2. Trung sĩ2. Trung sĩ2. Trung sĩ
3. Hạ sĩ3. Hạ sĩ3. Hạ sĩ


Chiến sĩ

Dấu hiệu nhận ra cấp độ hàm Công an nhân dân

Dấu hiệu nhận ra cấp độ hàm Công an quần chúng. # so với sĩ quan tiền, hạ sĩ quan tiền nghiệp vụ:

Căn cứ Điều 3 Nghị quyết định 160/2007/NĐ-CP (được sửa thay đổi vị khoản 4 Điều 1 Nghị quyết định 29/2016/NĐ-CP) quy quyết định cung cấp hiệu cấp độ vô lực lượng công an quần chúng. # như sau:

Bạn đang xem: Tất cả những điều cần biết về hệ thống cấp bậc hàm của lực lượng Công an nhân dân

Cấp hiệu của sĩ quan

- Nền cung cấp hiệu vị vải vóc, red color.

+ Cấp tướng: Cấp bậc hàm Công an của cung cấp tướng mạo sở hữu nhì cạnh đầu nhỏ và nhì cạnh dọc nền cung cấp hiệu sở hữu viền gold color, thân thuộc nền cung cấp hiệu sở hữu đan họa tiết nổi hình xuôi theo nền cung cấp hiệu.

+ Cấp tá, cung cấp uý: Đối với cấp độ hàm Công an quần chúng. # của cung cấp tá, cung cấp úy thì nhì cạnh đầu nhỏ và nhì cạnh dọc nền cung cấp hiệu sở hữu viền lé greed color. Hình như, thân thuộc nền cung cấp hiệu sở hữu vạch rộng lớn 6mm xuôi theo nền cung cấp hiệu; cung cấp tá nhì vạch, cung cấp úy một vạch; vạch của sĩ quan tiền nhiệm vụ gold color, sĩ quan tiền trình độ chuyên môn chuyên môn greed color thẫm.

- Cúc cung cấp hiệu: Hình tròn; cung cấp tướng mạo gold color, sở hữu hình Quốc huy nổi; cung cấp tá gold color, cung cấp úy gold color sở hữu hình nổi ngôi sao 5 cánh 5 cánh ở thân thuộc nhì bông lúa, bên dưới nhì bông lúa sở hữu hình nửa bánh xe cộ, body nửa bánh xe cộ sở hữu chữ lồng "CA".

- Sao 5 cánh:

+ Đối với cung cấp tướng mạo có màu sắc vàng, sở hữu vân nổi, 2 lần bán kính 23 mm;

+ Đối với cung cấp tá gold color, sở hữu vân nổi, 2 lần bán kính 21.5 mm;

+ Đối với cung cấp úy gold color 2 lần bán kính 21.5 milimet.

Số lượng và cơ hội sắp xếp như sau:

+ Thiếu uý, Thiếu tá, Thiếu tướng: 1 sao.

+ Trung uý, Trung tá, Trung tướng: 2 sao.

+ Thượng uý, Thượng tá, Thượng tướng: 3 sao.

+ Đại uý, Đại tá, Đại tướng: 4 sao.

+ Sao xếp từ thời điểm cuối cung cấp hiệu:

Cấp tướng mạo xếp dọc;

Thiếu uý, Thiếu tá một sao xếp giữa;

Trung uý, Trung tá nhì sao xếp ngang;

Thượng uý, Thượng tá nhì sao xếp ngang, một sao xếp dọc;

Đại uý, Đại tá nhì sao xếp ngang, nhì sao xếp dọc.

Cấp hiệu nhận ra hàm Công an quần chúng. # của hạ sĩ quan tiền, chiến sĩ

- Nền cung cấp hiệu và cúc cung cấp hiệu của hạ sĩ quan tiền, chiến sỹ như thể nền và cúc cung cấp hiệu của sĩ quan tiền cung cấp úy.

- Vạch vị vải vóc, rộng lớn 6 milimet gắn ở cuối nền cung cấp hiệu. Hạ sĩ quan tiền nhiệm vụ và hạ sĩ quan tiền, chiến sỹ đáp ứng sở hữu thời hạn vạch color vàng; hạ sĩ quan tiền trình độ chuyên môn chuyên môn vạch greed color thẫm; cuối nền cung cấp hiệu của hạ sĩ quan tiền sở hữu vạch ngang (|), chiến sỹ sở hữu vạch (<).

+ Hạ sĩ: 1 vạch (|)

+ Trung sĩ: 2 vạch (||)

+ Thượng sĩ: 3 vạch (|||)

+ Binh nhì: 1 vạch (<)

+ Binh nhất: 2 vạch (<<)

Cấp hiệu nhận ra cung cấp hàm Công an quần chúng. # của học tập viên

Cấp hiệu của học tập viên sở hữu nền và cúc cung cấp hiệu như nền và cúc cung cấp hiệu của sĩ quan tiền cung cấp uý; cung cấp hiệu của học tập viên trung học tập, sơ học tập, nhì cạnh đầu nhỏ và nhì cạnh dọc nền cung cấp hiệu không tồn tại viền lé greed color.

Hình hình họa nhận ra cấp độ hàm vô lực lượng Công an nhân dân

Mức lương bổng Công an được nâng 7% từ thời điểm năm 2025 - Hình ảnh 1.

Xem thêm: Tất cả công thức lý 11 học kì 1 : Những kiến thức cơ bản mà bạn cần nắm vững

Cấp bậc hàm Công an quần chúng. # so với sĩ quan tiền nhiệm vụ (Ảnh: Sưu tầm)

cấp bậc hàm công an nhân dân

Cấp bậc hàm Công an quần chúng. # so với hạ sĩ quan tiền nhiệm vụ (Ảnh: Sưu tầm)

Điều khiếu nại và để được phong hàm Công hàm Công an quần chúng. # Việt Nam

Trong khối hệ thống cấp độ hàm Công an quần chúng. #, và để được phong, thăng những cấp độ hàm này thì cần đáp ứng nhu cầu đầy đủ một trong những những ĐK ví dụ như sau:

Đối với học viên, SV đảm bảo chất lượng nghiệp những ngôi trường Công an nhân dân:

- Tốt nghiệp Trung cung cấp CAND được phong hàm Công an quần chúng. # cung cấp Trung sĩ.

- Tốt nghiệp Cao đẳng CAND được phong hàm Công an quần chúng. # cung cấp Thượng sĩ.

- Tốt nghiệp Đại học tập CAND được phong hàm Công an quần chúng. # cung cấp Thiếu úy.

Lưu ý: Riêng học viên, SV đảm bảo chất lượng nghiệp loại khéo thì được phong cấp độ hàm cao hơn nữa một bậc.

Đối với SV đảm bảo chất lượng nghiệp những ngôi trường Đại học tập, Cao đẳng, Trung cung cấp có tính chuyên nghiệp, dạy dỗ nghề ngỗng được tuyển chọn lựa chọn vô CAND:

Căn cứ trình độ chuyên môn giảng dạy, quy trình công tác làm việc, trọng trách được kí thác và bậc lương bổng nhằm xếp phong cấp độ hàm Công an quần chúng. # ứng.

Đối với chiến sỹ triển khai nhiệm vụ CAND:

Cấp bậc thấp nhất là Binh nhì.

Điều khiếu nại và để được thăng hàm so với sĩ quan tiền, hạ sĩ quan tiền nghiệp vụ:

Để được phong cấp độ hàm Công an quần chúng. #, rất cần phải đáp ứng nhu cầu 3 ĐK sau:

1. Hoàn trở thành trọng trách, đầy đủ tiêu xài chuẩn chỉnh về chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn trình độ chuyên môn, nhiệm vụ và sức mạnh.

2. Khi cấp độ hàm lúc này thấp rộng lớn cấp độ hàm tối đa so với chuyên dụng cho, chức vụ đang được phụ trách.

3. Đủ thời hạn xét thăng cấp độ hàm hàm Công an quần chúng. # theo đòi quy quyết định sau:

- Hạ sĩ → Trung sĩ, Trung sĩ → Thượng sĩ: 01 năm.

- Thượng sĩ → Thiếu úy, Thiếu úy → Trung úy: 02 năm.

- Trung úy → Thượng úy, Thượng úy → Đại úy: 03 năm.

- Đại úy → Thiếu tá, Thiếu tá → Trung tá, Trung tá → Thượng tá, Thượng tá → Đại tá, Đại tá → Thiếu tướng: 04 năm.

- Các cung cấp tướng: thời hạn thăng cấp độ hàm ít nhất 04 năm.

Lưu ý: thời hạn sĩ quan tiền, hạ sĩ quan tiền, chiến sỹ học hành bên trên ngôi trường cũng khá được tính vô thời hạn xét thăng cấp độ hàm.

Tuổi của sĩ quan tiền được xét thăng cấp độ hàm kể từ Đại tá lên Thiếu tướng mạo không thật 57 tuổi hạc, trừ tình huống không giống theo đòi đưa ra quyết định của Chủ tịch nước.

Trong ĐK nào là được phong thăng cấp độ hàm Công an quần chúng. # trước thời hạn và vượt lên bậc?

Được phong, thăng cấp độ hàm Công an quần chúng. # trước thời hạn khi:

- Lập kết quả khéo vô đảm bảo an toàn an toàn vương quốc, đảm bảo an toàn trật tự động, an toàn và tin cậy xã hội, đấu giành giật chống, kháng tội phạm, nghiên cứu và phân tích khoa học tập, học hành.

- Cấp bậc hàm Công an quần chúng. # lúc này thấp rộng lớn cấp độ hàm tối đa so với chuyên dụng cho, chức vụ đang được phụ trách.

Được phong, thăng cấp độ hàm Công an quần chúng. # vượt lên bậc khi:

- Lập kết quả quan trọng khéo vô đảm bảo an toàn an toàn vương quốc, đảm bảo an toàn trật tự động, an toàn và tin cậy xã hội, đấu giành giật chống, kháng tội phạm.

- Cấp bậc lúc này thấp rộng lớn cấp độ hàm tối đa quy quyết định so với chuyên dụng cho, chức vụ đang được phụ trách kể từ 2 cấp độ trở lên trên.

Xem thêm: Chu vi xích đạo của trái đất

Việc phong, thăng cấp độ hàm vượt lên bậc cũng ko được vượt lên vượt cấp độ hàm tối đa so với chuyên dụng cho, chức vụ sĩ quan tiền đang được phụ trách.

Ai sở hữu quyền phong, thăng cấp độ hàm Công an quần chúng. # trước thời hạn và vượt lên bậc?

Đối với cấp độ hàm cung cấp tướng: Chủ tịch nước.

Đối với cấp độ hàm kể từ Đại tá trở xuống: Sở trưởng Sở Công an.