100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím có cả 4k cực đẹp

Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023

Giá của Di Động Việt luôn luôn rẻ rúng rộng lớn những loại rẻ

Bạn đang xem: 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max màu tím có cả 4k cực đẹp

Vào năm 2022, Apple đang được mang lại trình làng tác phẩm iPhone 14 Pro Max color tím siêu dễ nhìn tuyệt hảo kể từ sắc tố cho tới thay cho thay đổi design screen. Hãy nằm trong nội dung bài viết tổ hợp qua quýt top 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím tuyệt hảo kết phù hợp với Dynamic Island vô cùng hóa học tiếp sau đây nhé. 

1. Tổng ăn ý 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím rất đẹp nhất 

Top 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím kết phù hợp với Dynamic Island chan chứa tuyệt hảo xem thêm thêm thắt. 

Xem ngay: iPhone 14 Pro Max color tím vì sao là model hút khách nhất hiện tại nay

hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 304
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 305
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 306
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 307
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 308
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 309
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 310
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 311
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 312
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 313
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 314
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 315
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 316
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 317
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 318
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 319
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 320
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 321
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 322
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 323
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 324
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 325
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 326
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 327
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 328
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 329
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 330
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 331
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 332
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 333
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 334
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 335
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 336
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 337
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 338
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 339
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 340
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 341
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 342
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 343
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 344
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 345
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 346
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 347
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 348
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 349
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 350
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 351
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 352
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 353
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 354
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 355
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 356
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 357
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 358
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 359
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 360
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 361
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 362
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 363
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 364
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 365
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 366
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 367
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 368
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 369
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 370
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 371
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 372
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 373
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 374
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 375
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 376
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 377
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 378
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 379
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 380
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 381
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 382
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 383
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 384
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 385
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 386
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 387
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 388
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 389
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 390
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 391
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 392
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 393
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 394
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 395
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 396
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 397
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 398
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 399
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 400
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 401
hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Tải ngay lập tức 100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đẹp tuyệt vời nhất 2023 402

2. Cách tìm hiểu tìm kiếm hình nền iPhone 14 Pro Max color tím 

Nếu bạn thích thay cho thay đổi color tím hình nền iPhone 14 Pro Max có trước thì nên nằm trong nội dung bài viết tìm hiểu hiểu qua quýt quá trình thay đổi nền game nhanh gọn tiếp sau đây nhé. 

Bước 1: Đầu tiên các bạn hãy há mục Photos bên trên điện thoại cảm ứng thông minh iPhone 14 Pro Max > tiếp sau đó nên chọn tiếp vô phần Albums và lựa chọn vô All Photos. 

Bước 2: Kế cho tới, các bạn hãy bấm lựa chọn tiếp vô kí hiệu tìm hiểu tìm kiếm ngay lập tức góc ở bên phải screen điện thoại cảm ứng thông minh > hãy nhập “hình nền iPhone 14 Pro Max color tím” và lựa chọn vô nút Tìm tìm hiểu. 

Bước 3: Khi các bạn đang được nhìn thấy hình color tím bạn thích bịa đặt thực hiện hình nền hãy bấm lựa chọn vô hình hình họa nhằm không ngừng mở rộng > tiếp sau đó hãy nhấn lưu giữ bên trên hình và bấm lựa chọn vô mục Use as Wallpaper – Sử dụng thực hiện hình nền để tổ chức thay cho hình nền khoá hoặc hình nền chủ yếu bên trên điện thoại cảm ứng thông minh. Quý Khách hoàn toàn có thể lựa chọn vô mục Preview – Xem trước nhằm coi trước lúc lưu. 

hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Cách tìm hiểu tìm kiếm hình nền iPhone 14 Pro Max color tím 

3. Cách thay cho thay đổi hình nền iPhone 14 Pro Max color tím

Sau Lúc đang được lựa chọn ra được hình nền iPhone 14 Pro Max color tím yêu thương mến phía trên. Tiếp cho tới, hãy nằm trong nội dung bài viết tìm hiểu hiểu cụ thể từng bước thay cho thay đổi hình nền iPhone 14 Pro Max color tím cụ thể tiếp sau đây nhé. 

3.1. Màn hình chính

Các bước thay đổi hình nền iPhone 14 Pro Max color tím mang lại screen chủ yếu giản dị và đơn giản như sau:

Xem thêm: Ảnh gái xinh che mặt

Bước 1: Sau Lúc đang được chọn lựa được hình nền và vận tải về điện thoại cảm ứng thông minh các bạn hãy bấm lựa chọn vô mục Cài đặt > lựa chọn tiếp vô mục Hình nền > tiếp sau đó hãy nhấp vào Hình nền mới nhất > lựa chọn vào mục Ảnh và lựa chọn tấm hình bạn thích thay cho thay đổi. 

Bước 2: Sau bại các bạn hãy chỉnh sửa lại hình hình họa zoom nhỏ to theo nhu cầu của tôi nhằm phù phù hợp với phần Dynamic Island của sản phẩm phía bên trên và bấm chọn vô Thêm > tiếp theo nên chọn bịa đặt tấm hình họa bại mang lại screen chủ yếu bấm Xong là triển khai xong. 

hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Cách thay cho thay đổi hình nền iPhone 14 Pro Max color tím bên trên screen chính

3.2. Màn hình khóa

Các bước thay đổi hình nền iPhone 14 Pro Max color tím mang lại screen khóa giản dị và đơn giản như sau: 

Bước 1: Tương tự động như cơ hội thay đổi screen chủ yếu các bạn chỉ việc truy vấn vô phần Cài bịa đặt > lựa chọn tiếp vô Hình nền > tiếp sau đó lựa chọn vô Hình nền mới > bấm lựa chọn vô hình Hình ảnh mà bạn thích bịa đặt thực hiện nền game screen khoá. 

Bước 2: Kế cho tới, các bạn hãy tổ chức chỉnh sửa lại hình hình họa bám theo sở trường của tôi và nhấp vào mục Thêm. Sau Lúc đang được triển khai xong bịa đặt hình họa mang lại screen khoá chúng ta cũng có thể xem xét lại hình mẫu hình họa đang được bịa đặt và chỉ việc bấm lựa chọn vào Xong là screen khoá sẽ tiến hành thay đổi hình họa ngay lập tức. 

hình nền iPhone 14 Pro Max color tím
Cách thay cho thay đổi hình nền iPhone 14 Pro Max color tím bên trên screen khoá

4. Lời kết

Mong rằng những hình hình họa được tổ hợp, giống như quá trình chỉ dẫn được update vô bài bác “100+ hình nền iPhone 14 Pro Max color tím đối với tất cả 4k vô cùng đẹp” sẽ hỗ trợ chúng ta tìm hiểu đi ra được tấm hình nền vô cùng hóa học. Để xem thêm thêm thắt nhiều khuôn mẫu hình nền iPhone 14 Pro Max và thông tin technology không giống hãy coi thêm thắt bên trên trang Dchannel nhé. 

“DI ĐỘNG VIỆT CHUYỂN GIAO GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI” cam kết mang tới mang lại người tiêu dùng những độ quý hiếm hơn hẳn trải qua sự nhiệt tình, trách móc nhiệm và sự chu đáo. Chúng tôi không những đáp ứng nhu cầu những tiêu xài chuẩn chỉnh ở trong phòng phát triển, mà còn phải vượt lên trước xa xăm chờ mong vì chưng sự đàng hoàng và lời hứa hẹn hơn hết đích thị. Tại Di Động Việt, Cửa Hàng chúng tôi khẳng định mang tới mang lại người tiêu dùng quality thành phầm và hưởng thụ sắm sửa đẳng cấp và sang trọng nhất.

Xem thêm: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp theo) - Toán 9


Xem thêm:

  • 50+ hình nền iPhone 14 Pro Max với camera rất đẹp nhất
  • 100+ Hình nền iPhone 14 (Plus, Pro, Pro Max) Chất lượng 4k tuyệt đẹp
  • Trên tay iPhone 14 Pro Max color tím: Siêu phẩm vẫn cháy sản phẩm nhất của “Táo khuyết” sau ngay sát một năm đi ra mắt
  • Bảng giá chỉ iPhone lúc này tiên tiến nhất 2023 update liên tục

Di Động Việt

Avatar of Content Yen Nhi

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Công thức tính thể tích khối tứ diện

Công thức tính thể tích khối tứ diện là một phần quan trọng của hình học không gian. Khối tứ diện là một loại đa diện mà có bốn mặt phẳng, bốn góc và bốn cạnh. Công thức này rất hữu ích trong nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực toán học và cơ học. Bài viết sau sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về cách tính toán thể tích của khối tứ diện.

Danh sách những hot girl Trung Quốc xinh đẹp nhất

Khám phá bức tranh tuyệt vời với hình ảnh của những hot girl Trung Quốc đẹp nhất. Với dân số đông nhất thế giới, Trung Quốc là quê hương của nhiều hot girl nổi tiếng. Nếu bạn là fan hâm mộ, những hình ảnh này chắc chắn sẽ làm cho trái tim bạn đắm đuối. Hãy cùng nhau chiêm ngưỡng!