[LỜI GIẢI] Sau khi tổng hợp xong ARN thì mạch gốc của gen có hiện tượng nào sau đ - Tự Học 365

Sau Khi tổ hợp xong xuôi ARN thì mạch gốc của gen với hiện tượng lạ nào là sau đây?


Bị enzim xúc tác phân giải.

Bạn đang xem: [LỜI GIẢI] Sau khi tổng hợp xong ARN thì mạch gốc của gen có hiện tượng nào sau đ - Tự Học 365

Rời nhân nhằm dịch chuyển rời khỏi tế bào hóa học.

Liên kết với phân tử ARN.

Xem thêm: Cho tam giác (ABC) vuông tại (A) như hình vẽ bên. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Xoắn lại với mạch bổ sung cập nhật với nó bên trên ADN.

Xem thêm: Nghiệm kép là gì (Miễn phí)

Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

hình 2.2 SGK cơ phiên bản, tr 12 minh họa rất rõ ràng về quy trình phiên mã.

Sau Khi tổ hợp ARN thì 2 mạch của gen lại đóng góp xoắn quay về cùng nhau như khi ban sơ.