Học viện chính sách và phát triển

content:

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

Bạn đang xem: Học viện chính sách và phát triển

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                 Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

Số: 171/TB-HVCSPT

Hà Nội, ngày 22 mon 8 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v điểm trúng tuyển chọn ĐH hệ chủ yếu quy Khóa 14 năm 2023

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 mon 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra phát hành Quy chế tuyển chọn sinh trình độ ĐH, tuyển chọn sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục và đào tạo Mầm non;

Căn cứ Đề án tuyển chọn sinh Đại học tập hệ chủ yếu quy năm 2023 của Học viện Chính sách và Phát triển;

Căn cứ Biên phiên bản họp ngày 22 mon 8 năm 2023 của Hội đồng tuyển chọn sinh Học viện Chính sách và Phát triển năm 2023;

Hội đồng tuyển chọn sinh Học viện Chính sách và Phát triển thông tin điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vô ĐH hệ chủ yếu quy Khóa 14 của Học viện Chính sách và Phát triển năm 2023 như sau:

  1. Điểm trúng tuyển

          1.1. Điểm trúng tuyển chọn theo đòi công thức xét tuyển chọn dựa vào điểm thi đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và điểm tiếp thu kiến thức THPT:

STT

Tên ngành/chương trình

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

Điểm thi đua TN THPT

Điểm tiếp thu kiến thức THPT

1

Luật kinh tế

7380107

25.50

26.50

2

Kinh tế

7310101

24.40

-

3

Tài chủ yếu - Ngân hàng

7340201

24.85

27.21

4

Chương trình Tài chính

7340201_CLC

23.50

-

5

Quản lý ngôi nhà nước

7310205

23.50

-

6

Kinh tế quốc tế

7310106

24.80

-

7

Chương trình Kinh tế đối nước ngoài

7310106_CLC

23.50

-

8

Quản trị kinh doanh

Xem thêm: Viết các công thức cấu tạo của các ankan sau: pentan, 2-metylbutan, isobutan (Miễn phí)

7340101

24.39

-

9

Kinh tế vạc triển

7310105

24.50

-

10

Kế toán

7340301

25.20

27.24

11

Kinh tế số

7310109

24.90

27.17

12

Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thông số 2)

7220201

32.30

34.50

1.2. Điểm trúng tuyển theo đòi công thức xét tuyển chọn dựa vào thành phẩm bài xích thi đua Reviews tư duy: 19,0 điểm.

Thí sinh tra cứu giúp thành phẩm trúng tuyển chọn bên trên địa chỉ:

https://dkxt.beyeu.edu.vn/ hoặc https:// http://kqmb.hust.edu.vn/

2. Thực hiện nay xác nhận nhập học tập và nhập học tập trực tuyến

- Bước 1. Xác nhận nhập học tập bên trên Hệ thống Quốc gia theo đòi địa điểm http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ thời điểm ngày 24/08/2023 cho tới 17h00 ngày 08/09/2023.

- Cách 2. Nhập học tập trực tuyến bên trên địa chỉ: https://dkxt.beyeu.edu.vn từ thời điểm ngày 25/08/2023 cho tới 18h00 ngày 08/09/2023.

Thí sinh triển khai theo đòi Thông báo chỉ dẫn tổ chức triển khai xác nhận nhập học tập và nhập học tập trực tuyến ĐH hệ chủ yếu quy Khóa 14 năm 2023 bên trên địa chỉ: http://beyeu.edu.vn/.

3. Tuyển sinh Chương trình Chất lượng cao

Học viện kế tiếp tuyển chọn sinh 02 Chương trình Chất lượng cao (chương trình Kinh tế đối nước ngoài rất tốt giảng dạy dỗ vì chưng Tiếng Anh và công tác Tài chủ yếu rất tốt giảng dạy dỗ vì chưng Tiếng Anh) theo đòi quy ấn định của Học viện. Thí sinh coi vấn đề cụ thể bên trên địa chỉ: http://beyeu.edu.vn/vien-dao-tao-quoc-te.

Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông tin./.

Nơi nhận:

- ĐU, HĐHV, BGĐHV;

- Thành viên HĐTS;

- Trung tâm TT,TV&TT;

- Lưu: VT, Phường.QLĐT.               

GIÁM ĐỐC

                                               (đã ký)

PGS, TS. Trần Trọng Nguyên

Vui lòng trích dẫn mối cung cấp kể từ Website khi đăng lại vấn đề, trân trọng cảm ơn!

http://beyeu.edu.vn/thong-bao-tin-tuc/-/asset_publisher/A3uPmczLNUf9/content/id/1691588)

Báo chí và những cơ sở truyền thông đăng tin tưởng về Điểm trúng tuyển 2023 APD (Trung tâm tin tức, Thư viện & Truyền thông tổng hợp):

Báo và Tạp chí:

https://dantri.com.vn/giao-duc/loat-dai-hoc-top-dau-lien-tiep-bung-diem-chuan-tuyen-sinh-2023-20230822090416942.htm

https://dantri.com.vn/giao-duc/hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien-co-diem-chuan-cac-nganh-deu-tren-235-20230822161656804.htm


https://daibieunhandan.vn/giao-duc--y-te1/diem-chuan-hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien-nam-2023-cao-nhat-la-25-5-diem-i340778/

https://vnexpress.net/cac-truong-dai-hoc-bat-dau-cong-bo-diem-chuan-4644539-p10.html
https://diemthi.vnexpress.net/tra-cuu-dai-hoc/hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien-383

https://laodong.vn/tuyen-sinh/diem-chuan-hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien-nam-2023-1231974.ldo

https://vtc.vn/diem-chuan-hoc-vien-hang-khong-viet-nam-chinh-sach-va-phat-trien-2023-ar814328.html

https://www.moitruongvadothi.vn/diem-chuan-hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien-nam-2023-a140079.html
https://kinhtemoitruong.vn/diem-chuan-hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien-nam-2023-79945.html

https://bnews.vn/diem-chuan-2023-hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien/303921.html

Trang tin tưởng thường xuyên ngành:

http://www.congdoan.vn/tin-tuc/thoi-su-487/diem-chuan-hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien-nam-2023-834261.tld

Xem thêm: Lý thuyết hình vuông | SGK Toán lớp 8

https://tracuutuyensinh.vn/diem-chuan-hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien/

https://vietnamnet.vn/giao-duc/diem-thi/tra-cuu-diem-chuan-cd-dh-2023/truong/hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien?keyword=HCP

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/thoi-su-phap-luat/tong-hop-diem-chuan-dai-hoc-2023-cua-cac-truong-dai-hoc-thoi-gian-xac-nhan-nhap-hoc-dai-hoc-2023-180274-109123.html