Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới thế nào?

Trung Quốc tiếp tục đạt được thành công xuất sắc tiềm năng 100 năm thứ nhất và trở nên nền tài chính rộng lớn thứ hai trái đất.