Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất A. Ag. B. Al. C. Fe. (Miễn phí)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch này tại đây đem pH > 7?

A. NaCl

B. NaOH

C. HNO3

D. H2SO4

Câu 2:

Trong những hóa học sau, hóa học tạo nên độc hại bầu không khí đem xuất xứ kể từ khí thải sinh hoạt là 

A. CO

B. O3

C. N2

D. H2

Câu 3:

Chất này sau đấy là hóa học hữu cơ?

A. CH4

B. CO2

C. Na2CO3

Xem thêm: Những bí quyết lớn chu vi hình tròn để tối ưu không gian

D. CO

Câu 4:

Este này tại đây đem phản xạ tráng bạc?

A. CH3COOCH2CH3

B. CH2=CHCOOCH3

C. HCOOCH3

D. CH3COOCH3.

Câu 5:

Crom đem số lão hóa +6 nhập ăn ý hóa học này sau đây?

A. NaCrO2

B. Cr2O3

C. K2Cr2O7

D. CrSO4

Câu 6:

Polime này tại đây đem cấu tạo mạch phân nhánh?

A. Amilozơ

B. Xenlulozơ

C. Amilopectin

D. Polietilen

Xem thêm: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp theo) - Toán 9