Lịch Cúp Điện Quảng Bình Hôm Nay Ngày Mai, Tra Cứu Thông Tin Ngừng Cung Cấp Điện

-
Lưu ý : BDSMIENTRUNG không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực EVN, quý độc giả tra cứu vui lòng KHÔNG gọi điện đến số hotline của website ! 
Ngày

Điện lực Đồng Hới

Khu vực : AC131029 TBA Hữu Nghị 1 (NT)

Lý do : Cắt cung, Đấu cung san tải TBA Hưu Nghị 1 NTVT và Hưu Nghị 4 NTVT-Đột xuất-

Điện lực Đồng Hới

Khu vực : AC139110 TBA HỮU NGHỊ 4 NTVT

Lý do : Cắt cung, Đấu cung san tải TBA Hưu Nghị 1 NTVT và Hưu Nghị 4 NTVT-Đột xuất-

Điện lực Đồng Hới

Khu vực : AC139134 TBA TRUYỀN THỐNG 2

Lý do : Cắt cung, Đấu cung san tải TBA Hưu Nghị 1 NTVT và Hưu Nghị 4 NTVT-Đột xuất-

Điện lực Quảng Ninh

Khu vực : CC131802 Dinh Mười

Lý do : C.ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà
Nẵng (DA TBA 110k
V TBQH vàđấu nối):- Thay cột II, chuyển dây dẫn sangcột mới, tháo R472/17 Dinh Mườitại VT 50/17 XT 472 Nguyệt Áng- Dựng cột đôi BTLT, cắt cung,đấu nối ĐD XDM mạch kép XT475, 477/TBQH tại VT 50/14/1AXT 472 Nguyệt Áng (C8 mạch kép
XT 475, 477/TBQH) và lắp đặt
DCL 475-7/C8 Vinh Nhất tại C8XT 475/TBQH- Lắp DCL 475-7/C5 Dinh Mườivà căng dây, đấu nối ĐD XDM từ
C5 XT 475/TBQH đến VT 50/11XT 472 Nguyệt Áng; thu hồi dâydẫn từ VT 50/11 đến VT 50/14 XT472 Nguyệt Áng- Hoàn thiện thi công ĐD XDM từ
C1 đến C8 mạch kép XT 475,477/TBQH-Kế hoạch-

Điện lực Quảng Ninh

Khu vực : CC139122 Hiển Lộc 1

Lý do : C.ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà
Nẵng (DA TBA 110k
V TBQH vàđấu nối):- Thay cột II, chuyển dây dẫn sangcột mới, tháo R472/17 Dinh Mườitại VT 50/17 XT 472 Nguyệt Áng- Dựng cột đôi BTLT, cắt cung,đấu nối ĐD XDM mạch kép XT475, 477/TBQH tại VT 50/14/1AXT 472 Nguyệt Áng (C8 mạch kép
XT 475, 477/TBQH) và lắp đặt
DCL 475-7/C8 Vinh Nhất tại C8XT 475/TBQH- Lắp DCL 475-7/C5 Dinh Mườivà căng dây, đấu nối ĐD XDM từ
C5 XT 475/TBQH đến VT 50/11XT 472 Nguyệt Áng; thu hồi dâydẫn từ VT 50/11 đến VT 50/14 XT472 Nguyệt Áng- Hoàn thiện thi công ĐD XDM từ
C1 đến C8 mạch kép XT 475,477/TBQH-Kế hoạch-

Điện lực Quảng Ninh

Khu vực : CC139509 Vinh Nhất 1

Lý do : C.ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà
Nẵng (DA TBA 110k
V TBQH vàđấu nối):- Thay cột II, chuyển dây dẫn sangcột mới, tháo R472/17 Dinh Mườitại VT 50/17 XT 472 Nguyệt Áng- Dựng cột đôi BTLT, cắt cung,đấu nối ĐD XDM mạch kép XT475, 477/TBQH tại VT 50/14/1AXT 472 Nguyệt Áng (C8 mạch kép
XT 475, 477/TBQH) và lắp đặt
DCL 475-7/C8 Vinh Nhất tại C8XT 475/TBQH- Lắp DCL 475-7/C5 Dinh Mườivà căng dây, đấu nối ĐD XDM từ
C5 XT 475/TBQH đến VT 50/11XT 472 Nguyệt Áng; thu hồi dâydẫn từ VT 50/11 đến VT 50/14 XT472 Nguyệt Áng- Hoàn thiện thi công ĐD XDM từ
C1 đến C8 mạch kép XT 475,477/TBQH-Kế hoạch-

Điện lực Quảng Ninh

Khu vực : CD131811 Chiếu sáng 2 (đường tránh)

Lý do : C.ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà
Nẵng (DA TBA 110k
V TBQH vàđấu nối):- Thay cột II, chuyển dây dẫn sangcột mới, tháo R472/17 Dinh Mườitại VT 50/17 XT 472 Nguyệt Áng- Dựng cột đôi BTLT, cắt cung,đấu nối ĐD XDM mạch kép XT475, 477/TBQH tại VT 50/14/1AXT 472 Nguyệt Áng (C8 mạch kép
XT 475, 477/TBQH) và lắp đặt
DCL 475-7/C8 Vinh Nhất tại C8XT 475/TBQH- Lắp DCL 475-7/C5 Dinh Mườivà căng dây, đấu nối ĐD XDM từ
C5 XT 475/TBQH đến VT 50/11XT 472 Nguyệt Áng; thu hồi dâydẫn từ VT 50/11 đến VT 50/14 XT472 Nguyệt Áng- Hoàn thiện thi công ĐD XDM từ
C1 đến C8 mạch kép XT 475,477/TBQH-Kế hoạch-

Điện lực Quảng Ninh

Khu vực : CD131812 Chiếu sáng 3 (đường tránh)

Lý do : C.ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà
Nẵng (DA TBA 110k
V TBQH vàđấu nối):- Thay cột II, chuyển dây dẫn sangcột mới, tháo R472/17 Dinh Mườitại VT 50/17 XT 472 Nguyệt Áng- Dựng cột đôi BTLT, cắt cung,đấu nối ĐD XDM mạch kép XT475, 477/TBQH tại VT 50/14/1AXT 472 Nguyệt Áng (C8 mạch kép
XT 475, 477/TBQH) và lắp đặt
DCL 475-7/C8 Vinh Nhất tại C8XT 475/TBQH- Lắp DCL 475-7/C5 Dinh Mườivà căng dây, đấu nối ĐD XDM từ
C5 XT 475/TBQH đến VT 50/11XT 472 Nguyệt Áng; thu hồi dâydẫn từ VT 50/11 đến VT 50/14 XT472 Nguyệt Áng- Hoàn thiện thi công ĐD XDM từ
C1 đến C8 mạch kép XT 475,477/TBQH-Kế hoạch-

Điện lực Quảng Ninh

Khu vực : CD132007 Nhà Điều hành Fecon

Lý do : C.ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà
Nẵng (DA TBA 110k
V TBQH vàđấu nối):- Thay cột II, chuyển dây dẫn sangcột mới, tháo R472/17 Dinh Mườitại VT 50/17 XT 472 Nguyệt Áng- Dựng cột đôi BTLT, cắt cung,đấu nối ĐD XDM mạch kép XT475, 477/TBQH tại VT 50/14/1AXT 472 Nguyệt Áng (C8 mạch kép
XT 475, 477/TBQH) và lắp đặt
DCL 475-7/C8 Vinh Nhất tại C8XT 475/TBQH- Lắp DCL 475-7/C5 Dinh Mườivà căng dây, đấu nối ĐD XDM từ
C5 XT 475/TBQH đến VT 50/11XT 472 Nguyệt Áng; thu hồi dâydẫn từ VT 50/11 đến VT 50/14 XT472 Nguyệt Áng- Hoàn thiện thi công ĐD XDM từ
C1 đến C8 mạch kép XT 475,477/TBQH-Kế hoạch-

Điện lực Quảng Ninh

Khu vực : CD139108 Bệnh Viện Đa Khoa Q Ninh

Lý do : C.ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà
Nẵng (DA TBA 110k
V TBQH vàđấu nối):- Thay cột II, chuyển dây dẫn sangcột mới, tháo R472/17 Dinh Mườitại VT 50/17 XT 472 Nguyệt Áng- Dựng cột đôi BTLT, cắt cung,đấu nối ĐD XDM mạch kép XT475, 477/TBQH tại VT 50/14/1AXT 472 Nguyệt Áng (C8 mạch kép
XT 475, 477/TBQH) và lắp đặt
DCL 475-7/C8 Vinh Nhất tại C8XT 475/TBQH- Lắp DCL 475-7/C5 Dinh Mườivà căng dây, đấu nối ĐD XDM từ
C5 XT 475/TBQH đến VT 50/11XT 472 Nguyệt Áng; thu hồi dâydẫn từ VT 50/11 đến VT 50/14 XT472 Nguyệt Áng- Hoàn thiện thi công ĐD XDM từ
C1 đến C8 mạch kép XT 475,477/TBQH-Kế hoạch-

Điện lực Quảng Ninh

Khu vực : CD139197 Trộn BT Trường Thịnh

Lý do : C.ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà
Nẵng (DA TBA 110k
V TBQH vàđấu nối):- Thay cột II, chuyển dây dẫn sangcột mới, tháo R472/17 Dinh Mườitại VT 50/17 XT 472 Nguyệt Áng- Dựng cột đôi BTLT, cắt cung,đấu nối ĐD XDM mạch kép XT475, 477/TBQH tại VT 50/14/1AXT 472 Nguyệt Áng (C8 mạch kép
XT 475, 477/TBQH) và lắp đặt
DCL 475-7/C8 Vinh Nhất tại C8XT 475/TBQH- Lắp DCL 475-7/C5 Dinh Mườivà căng dây, đấu nối ĐD XDM từ
C5 XT 475/TBQH đến VT 50/11XT 472 Nguyệt Áng; thu hồi dâydẫn từ VT 50/11 đến VT 50/14 XT472 Nguyệt Áng- Hoàn thiện thi công ĐD XDM từ
C1 đến C8 mạch kép XT 475,477/TBQH-Kế hoạch-

Điện lực Bố Trạch

Khu vực : DC139901 Trạm Phúc Lý 6

Lý do : C.ty Võ Ninh (di dời ĐD theocông văn đề nghị Ban QLDAĐTXD&PTQĐ huyện):- Dựng cột 03 cột sắt tại C116A,C109, C105 và 01 cột BTLT tại
C116 mạch kép XT 475, 479/BĐH - Di dời TBA Phúc Lý 6 sang vịtrí mới tại C109- Thay xà và sứ từ C105 đến C116mạch kép XT 475, 479/BĐH- Chuyển dây 02 tầng mạch kép
XT 475, 479/BĐH-Kế hoạch-

Điện lực Bố Trạch

Khu vực : DD138259 Tram Giong cay trong Phuc ly

Lý do : C.ty Võ Ninh (di dời ĐD theocông văn đề nghị Ban QLDAĐTXD&PTQĐ huyện):- Dựng cột 03 cột sắt tại C116A,C109, C105 và 01 cột BTLT tại
C116 mạch kép XT 475, 479/BĐH - Di dời TBA Phúc Lý 6 sang vịtrí mới tại C109- Thay xà và sứ từ C105 đến C116mạch kép XT 475, 479/BĐH- Chuyển dây 02 tầng mạch kép
XT 475, 479/BĐH-Kế hoạch-

Điện lực Bố Trạch

Khu vực : DD138260 Tram Xang Dau so 1 ( Cay xang Dai trach)

Lý do : C.ty Võ Ninh (di dời ĐD theocông văn đề nghị Ban QLDAĐTXD&PTQĐ huyện):- Dựng cột 03 cột sắt tại C116A,C109, C105 và 01 cột BTLT tại
C116 mạch kép XT 475, 479/BĐH - Di dời TBA Phúc Lý 6 sang vịtrí mới tại C109- Thay xà và sứ từ C105 đến C116mạch kép XT 475, 479/BĐH- Chuyển dây 02 tầng mạch kép
XT 475, 479/BĐH-Kế hoạch-

Điện lực Bố Trạch

Khu vực : DD138455 TBA Cường Thịnh

Lý do : C.ty Võ Ninh (di dời ĐD theocông văn đề nghị Ban QLDAĐTXD&PTQĐ huyện):- Dựng cột 03 cột sắt tại C116A,C109, C105 và 01 cột BTLT tại
C116 mạch kép XT 475, 479/BĐH - Di dời TBA Phúc Lý 6 sang vịtrí mới tại C109- Thay xà và sứ từ C105 đến C116mạch kép XT 475, 479/BĐH- Chuyển dây 02 tầng mạch kép
XT 475, 479/BĐH-Kế hoạch-

Điện lực Bố Trạch

Khu vực : DD139725 TBA Ga Phúc Tự(tín hiệu)

Lý do : C.ty Võ Ninh (di dời ĐD theocông văn đề nghị Ban QLDAĐTXD&PTQĐ huyện):- Dựng cột 03 cột sắt tại C116A,C109, C105 và 01 cột BTLT tại
C116 mạch kép XT 475, 479/BĐH - Di dời TBA Phúc Lý 6 sang vịtrí mới tại C109- Thay xà và sứ từ C105 đến C116mạch kép XT 475, 479/BĐH- Chuyển dây 02 tầng mạch kép
XT 475, 479/BĐH-Kế hoạch-

Điện lực Bố Trạch

Khu vực : DD139734 TBA 343 (Cầu Khe Giao)

Lý do : C.ty Võ Ninh (di dời ĐD theocông văn đề nghị Ban QLDAĐTXD&PTQĐ huyện):- Dựng cột 03 cột sắt tại C116A,C109, C105 và 01 cột BTLT tại
C116 mạch kép XT 475, 479/BĐH - Di dời TBA Phúc Lý 6 sang vịtrí mới tại C109- Thay xà và sứ từ C105 đến C116mạch kép XT 475, 479/BĐH- Chuyển dây 02 tầng mạch kép
XT 475, 479/BĐH-Kế hoạch-

Điện lực Bố Trạch

Khu vực : DC137013 Trạm Vạn Trạch 3

Lý do : Hoán chuyển chống quá tải MBA (*)-Kế hoạch-

Điện lực Bố Trạch

Khu vực : DC137112 Trạm Hoàn Trạch 2.

Bạn đang xem: Lịch cúp điện quảng bình

Lý do : Hoán chuyển chống quá tải MBA (*)-Kế hoạch-

Điện lực Bố Trạch

Khu vực : DC137008 Trạm Thị Trấn 3

Lý do : Kéo dây ABC vượt đường QL 1A (*)-Kế hoạch-

Điện lực Bố Trạch

Khu vực : DC130311 TBA Lý Trạch 5

Lý do : Điều chỉnh nấc phân áp, xử lý tiếp xúc(*)-Kế hoạch-

Điện lực Bố Trạch

Khu vực : DC137114 Trạm Tây Trạch 2.

Lý do : Hoán chuyển chống quá tải MBA (*)-Kế hoạch-

Điện lực Lệ Thuỷ

Khu vực : FD138A03 TBA Đoàn 79 (Trạm 1-Đội 1)

Lý do : - Tháo, lắp MBA Đội 1 Đoàn 79 để hoán chuyển với MBA Đội 19-8 XT 478 Áng Sơn (*)-Kế hoạch-

Điện lực Bố Trạch

Khu vực : DC139954 TBA Lý Trạch 8

Lý do : Hoán chuyển chống quá tải MBA (*)-Kế hoạch-

Điện lực Lệ Thuỷ

Khu vực : FC138A18 TBA Đội 19/8 (FCU)

Lý do : - Tháo, lắp MBA Đội 19-8 để hoán chuyển với MBA Đội 1 Đoàn 79 XT 478 Áng Sơn (*)-Kế hoạch-

Điện lực Lệ Thuỷ

Khu vực : FC136A30 TBA Mỹ Đức 3

Lý do : - Tháo, lắp MBA Mỹ Đức 3 XT 474 TC Mỹ Đức để hoán chuyển với MBA Cẩm Ly vị trí M108/40 XT 478 Áng Sơn (*)-Kế hoạch-

Điện lực Lệ Thuỷ

Khu vực : FC138A02 TBA Cẩm Ly

Lý do : - Tháo, lắp MBA Cẩm Ly vị trí M108/40 XT 478 Áng Sơn để hoán chuyển với MBA Mỹ Đức 3 XT 474 TC Mỹ Đức (*)-Kế hoạch-

Điện lực Lệ Thuỷ

Khu vực : FD138A21 TBA Mỏ đá Hoàng Huy Toàn

Lý do : - Tháo, lắp MBA Cẩm Ly vị trí M108/40 XT 478 Áng Sơn để hoán chuyển với MBA Mỹ Đức 3 XT 474 TC Mỹ Đức (*)-Kế hoạch-

Điện lực Lệ Thuỷ

Khu vực : FD138A26 TBA Nước sạch Ngân Thủy

Lý do : - Tháo, lắp MBA Cẩm Ly vị trí M108/40 XT 478 Áng Sơn để hoán chuyển với MBA Mỹ Đức 3 XT 474 TC Mỹ Đức (*)-Kế hoạch-

Điện lực Lệ Thuỷ

Khu vực : FC138A18 TBA Đội 19/8 (FCU)

Lý do : - Tháo, lắp MBA Đội 19-8 để hoán chuyển với MBA Đội 1 Đoàn 79 XT 478 Áng Sơn (*)-Kế hoạch-Hoãn

Điện lực Lệ Thuỷ

Khu vực : FD138A03 TBA Đoàn 79 (Trạm 1-Đội 1)

Lý do : - Tháo, lắp MBA Đội 1 Đoàn 79 để hoán chuyển với MBA Đội 19-8 XT 478 Áng Sơn (*)-Kế hoạch-Hoãn

Điện lực Đồng Hới

Khu vực : AC134001 TBA Đồng Thành 1

Lý do : Thay MBA do bị chảy dầu-Đột xuất-

Điện lực Quảng Ninh

Khu vực : CC139883 Hữu Tân 2

Lý do : Thay MBA Hữu Tân 2 nhằm đảm bảo cấp điện Tết nguyên đán 2023 (*)-Kế hoạch-

Điện lực Quảng Ninh

Khu vực : CC139818 Cửa Trại

Lý do : Thay MBA Cửa Trại nhằm đảm bảo cấp điện Tết nguyên đán 2023 (*)-Kế hoạch-

Điện lực Quảng Trạch

Khu vực : BC135093 Hải Lưu

Lý do : Hoán chuyển MBA Quảng Phương 8 cho TBA Hải Lưu (*)-Kế hoạch-

Điện lực Quảng Trạch

Khu vực : BC135165 Quảng Phương 8

Lý do : Hoán chuyển MBA Quảng Phương 8 cho TBA Hải Lưu (*)-Kế hoạch-

Điện lực Quảng Trạch

Khu vực : BC135142 Quảng Lưu 1

Lý do : Hoán chuyển MBA Quảng Lưu 1 cho MBA Vịnh Sơn 1 (*)-Kế hoạch-

Điện lực Quảng Trạch

Khu vực : BC135229 Vịnh Sơn 1

Lý do : Hoán chuyển MBA Quảng Lưu 1 cho MBA Vịnh Sơn 1 (*)-Kế hoạch-

Điện lực Đồng Hới

Khu vực : AC131055 TBA Trại Gà

Lý do : - Nâng công suất TBA Trại Gà từ 160k
VA lên 250 k
VA-Kế hoạch-

Điện lực Đồng Hới

Khu vực : AC138046 TBA Đồng Sơn 7

Lý do : - Nâng công suất TBA Đồng Sơn 7 từ 100k
VA lên 160 k
VA-Kế hoạch-

Điện lực Bố Trạch

Khu vực : DC139914 TBA Phúc Đồng 5

Lý do : ĐL Bố Trạch: Xử lý phát nhiệt tạiđầu cực R473/173 Xuân Sơn và

Điện lực Bố Trạch

Khu vực : DC139915 TBA Xuân Sơn 2

Lý do : ĐL Bố Trạch: Xử lý phát nhiệt tạiđầu cực R473/173 Xuân Sơn và

Điện lực Bố Trạch

Khu vực : DD138254 Tram Cty QLDB 494

Lý do : ĐL Bố Trạch: Xử lý phát nhiệt tạiđầu cực R473/173 Xuân Sơn và

Điện lực Bố Trạch

Khu vực : DD139841 Sở y Tế Quảng Bình

Lý do : ĐL Bố Trạch: Xử lý phát nhiệt tạiđầu cực R473/173 Xuân Sơn và

Điện lực Bố Trạch

Khu vực : DC139915 TBA Xuân Sơn 2

Lý do : ĐL Bố Trạch: Xử lý phát nhiệt tạiđầu cực R473/173 Xuân Sơn và

Điện lực Bố Trạch

Khu vực : DD139841 Sở y Tế Quảng Bình

Lý do : ĐL Bố Trạch: Xử lý phát nhiệt tạiđầu cực R473/173 Xuân Sơn và

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Quảng Bình mới nhất.

Xem thêm: Nhà Xe Văn Minh: Cập Nhật Sđt, Giá Vé Mới, Trạm Đón, Lịch Trình Đi

Thông tin lịch cúp điện Quảng Bình tháng 1 và lịch cúp điện tháng 2 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.


*

Điện lực Đồпg Hới

Từ 07:00 đến 09:30

Khu vực: TBA Hữu Nghị 1 (NT)

Lý do: Cắt cung, Đấu cung san tải TBA Hưu Nghị 1 NTVT và Hưu Nghị 4 NTVT

Điện lực Đồпg Hới

Từ 07:00 đến 09:30

Khu vực: TBA HỮU NGHỊ 4 NTVT

Lý do: Cắt cung, Đấu cung san tải TBA Hưu Nghị 1 NTVT và Hưu Nghị 4 NTVT

Điện lực Đồпg Hới

Từ 07:00 đến 09:30

Khu vực: TBA TRUYỀN THỐNG 2

Lý do: Cắt cung, Đấu cung san tải TBA Hưu Nghị 1 NTVT và Hưu Nghị 4 NTVT

Điện lực Quảng Ninh

Từ 06:30 đến 16:30

Khu vực: Dinh Mười

Lý do: C.ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà
Nẵng (DA TBA 110k
V TBQH vàđấu nối):- Thay cột II, chuyển dây dẫn sangcột mới, tháo R472/17 Dinh Mườitại VT 50/17 XT 472 Nguyệt Áng- Dựng cột đôi BTLT, cắt cung,đấu nối ĐD XDM mạch kép XT475, 477/TBQH tại VT 50/14/1AXT 472 Nguyệt Áng (C8 mạch kép
XT 475, 477/TBQH) và lắp đặt
DCL 475-7/C8 Vinh Nhất tại C8XT 475/TBQH- Lắp DCL 475-7/C5 Dinh Mườivà căng dây, đấu nối ĐD XDM từ
C5 XT 475/TBQH đến VT 50/11XT 472 Nguyệt Áng; thu hồi dâydẫn từ VT 50/11 đến VT 50/14 XT472 Nguyệt Áng- Hoàn thiện thi công ĐD XDM từ
C1 đến C8 mạch kép XT 475,477/TBQH

Điện lực Quảng Ninh

Từ 06:30 đến 16:30

Khu vực: Hiển Lộc 1

Lý do: C.ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà
Nẵng (DA TBA 110k
V TBQH vàđấu nối):- Thay cột II, chuyển dây dẫn sangcột mới, tháo R472/17 Dinh Mườitại VT 50/17 XT 472 Nguyệt Áng- Dựng cột đôi BTLT, cắt cung,đấu nối ĐD XDM mạch kép XT475, 477/TBQH tại VT 50/14/1AXT 472 Nguyệt Áng (C8 mạch kép
XT 475, 477/TBQH) và lắp đặt
DCL 475-7/C8 Vinh Nhất tại C8XT 475/TBQH- Lắp DCL 475-7/C5 Dinh Mườivà căng dây, đấu nối ĐD XDM từ
C5 XT 475/TBQH đến VT 50/11XT 472 Nguyệt Áng; thu hồi dâydẫn từ VT 50/11 đến VT 50/14 XT472 Nguyệt Áng- Hoàn thiện thi công ĐD XDM từ
C1 đến C8 mạch kép XT 475,477/TBQH

Điện lực Quảng Ninh

Từ 06:30 đến 16:30

Khu vực: Vinh Nhất 1

Lý do: C.ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà
Nẵng (DA TBA 110k
V TBQH vàđấu nối):- Thay cột II, chuyển dây dẫn sangcột mới, tháo R472/17 Dinh Mườitại VT 50/17 XT 472 Nguyệt Áng- Dựng cột đôi BTLT, cắt cung,đấu nối ĐD XDM mạch kép XT475, 477/TBQH tại VT 50/14/1AXT 472 Nguyệt Áng (C8 mạch kép
XT 475, 477/TBQH) và lắp đặt
DCL 475-7/C8 Vinh Nhất tại C8XT 475/TBQH- Lắp DCL 475-7/C5 Dinh Mườivà căng dây, đấu nối ĐD XDM từ
C5 XT 475/TBQH đến VT 50/11XT 472 Nguyệt Áng; thu hồi dâydẫn từ VT 50/11 đến VT 50/14 XT472 Nguyệt Áng- Hoàn thiện thi công ĐD XDM từ
C1 đến C8 mạch kép XT 475,477/TBQH

Điện lực Quảng Ninh

Từ 06:30 đến 16:30

Khu vực: Chiếu sáng 2 (đường tránh)

Lý do: C.ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà
Nẵng (DA TBA 110k
V TBQH vàđấu nối):- Thay cột II, chuyển dây dẫn sangcột mới, tháo R472/17 Dinh Mườitại VT 50/17 XT 472 Nguyệt Áng- Dựng cột đôi BTLT, cắt cung,đấu nối ĐD XDM mạch kép XT475, 477/TBQH tại VT 50/14/1AXT 472 Nguyệt Áng (C8 mạch kép
XT 475, 477/TBQH) và lắp đặt
DCL 475-7/C8 Vinh Nhất tại C8XT 475/TBQH- Lắp DCL 475-7/C5 Dinh Mườivà căng dây, đấu nối ĐD XDM từ
C5 XT 475/TBQH đến VT 50/11XT 472 Nguyệt Áng; thu hồi dâydẫn từ VT 50/11 đến VT 50/14 XT472 Nguyệt Áng- Hoàn thiện thi công ĐD XDM từ
C1 đến C8 mạch kép XT 475,477/TBQH

Điện lực Quảng Ninh

Từ 06:30 đến 16:30

Khu vực: Chiếu sáng 3 (đường tránh)

Lý do: C.ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà
Nẵng (DA TBA 110k
V TBQH vàđấu nối):- Thay cột II, chuyển dây dẫn sangcột mới, tháo R472/17 Dinh Mườitại VT 50/17 XT 472 Nguyệt Áng- Dựng cột đôi BTLT, cắt cung,đấu nối ĐD XDM mạch kép XT475, 477/TBQH tại VT 50/14/1AXT 472 Nguyệt Áng (C8 mạch kép
XT 475, 477/TBQH) và lắp đặt
DCL 475-7/C8 Vinh Nhất tại C8XT 475/TBQH- Lắp DCL 475-7/C5 Dinh Mườivà căng dây, đấu nối ĐD XDM từ
C5 XT 475/TBQH đến VT 50/11XT 472 Nguyệt Áng; thu hồi dâydẫn từ VT 50/11 đến VT 50/14 XT472 Nguyệt Áng- Hoàn thiện thi công ĐD XDM từ
C1 đến C8 mạch kép XT 475,477/TBQH

Điện lực Quảng Ninh

Từ 06:30 đến 16:30

Khu vực: Nhà Điều hành Fecon

Lý do: C.ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà
Nẵng (DA TBA 110k
V TBQH vàđấu nối):- Thay cột II, chuyển dây dẫn sangcột mới, tháo R472/17 Dinh Mườitại VT 50/17 XT 472 Nguyệt Áng- Dựng cột đôi BTLT, cắt cung,đấu nối ĐD XDM mạch kép XT475, 477/TBQH tại VT 50/14/1AXT 472 Nguyệt Áng (C8 mạch kép
XT 475, 477/TBQH) và lắp đặt
DCL 475-7/C8 Vinh Nhất tại C8XT 475/TBQH- Lắp DCL 475-7/C5 Dinh Mườivà căng dây, đấu nối ĐD XDM từ
C5 XT 475/TBQH đến VT 50/11XT 472 Nguyệt Áng; thu hồi dâydẫn từ VT 50/11 đến VT 50/14 XT472 Nguyệt Áng- Hoàn thiện thi công ĐD XDM từ
C1 đến C8 mạch kép XT 475,477/TBQH

Điện lực Quảng Ninh

Từ 06:30 đến 16:30

Khu vực: Bệnh Viện Đa Khoa Q Ninh

Lý do: C.ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà
Nẵng (DA TBA 110k
V TBQH vàđấu nối):- Thay cột II, chuyển dây dẫn sangcột mới, tháo R472/17 Dinh Mườitại VT 50/17 XT 472 Nguyệt Áng- Dựng cột đôi BTLT, cắt cung,đấu nối ĐD XDM mạch kép XT475, 477/TBQH tại VT 50/14/1AXT 472 Nguyệt Áng (C8 mạch kép
XT 475, 477/TBQH) và lắp đặt
DCL 475-7/C8 Vinh Nhất tại C8XT 475/TBQH- Lắp DCL 475-7/C5 Dinh Mườivà căng dây, đấu nối ĐD XDM từ
C5 XT 475/TBQH đến VT 50/11XT 472 Nguyệt Áng; thu hồi dâydẫn từ VT 50/11 đến VT 50/14 XT472 Nguyệt Áng- Hoàn thiện thi công ĐD XDM từ
C1 đến C8 mạch kép XT 475,477/TBQH

Điện lực Quảng Ninh

Từ 06:30 đến 16:30

Khu vực: Trộn BT Trường Thịnh

Lý do: C.ty CP XLĐ và Cơ khí mạ Đà
Nẵng (DA TBA 110k
V TBQH vàđấu nối):- Thay cột II, chuyển dây dẫn sangcột mới, tháo R472/17 Dinh Mườitại VT 50/17 XT 472 Nguyệt Áng- Dựng cột đôi BTLT, cắt cung,đấu nối ĐD XDM mạch kép XT475, 477/TBQH tại VT 50/14/1AXT 472 Nguyệt Áng (C8 mạch kép
XT 475, 477/TBQH) và lắp đặt
DCL 475-7/C8 Vinh Nhất tại C8XT 475/TBQH- Lắp DCL 475-7/C5 Dinh Mườivà căng dây, đấu nối ĐD XDM từ
C5 XT 475/TBQH đến VT 50/11XT 472 Nguyệt Áng; thu hồi dâydẫn từ VT 50/11 đến VT 50/14 XT472 Nguyệt Áng- Hoàn thiện thi công ĐD XDM từ
C1 đến C8 mạch kép XT 475,477/TBQH

Điện lực Bố Trạch

Từ 06:30 đến 16:30

Khu vực: Trạm Phúc Lý 6

Lý do: C.ty Võ Ninh (di dời ĐD theocông văn đề nghị Ban QLDAĐTXD&PTQĐ huyện):- Dựng cột 03 cột sắt tại C116A,C109, C105 và 01 cột BTLT tại
C116 mạch kép XT 475, 479/BĐH - Di dời TBA Phúc Lý 6 sang vịtrí mới tại C109- Thay xà và sứ từ C105 đến C116mạch kép XT 475, 479/BĐH- Chuyển dây 02 tầng mạch kép
XT 475, 479/BĐH

Điện lực Bố Trạch

Từ 06:30 đến 16:30

Khu vực: Tram Giong cay trong Phuc ly

Lý do: C.ty Võ Ninh (di dời ĐD theocông văn đề nghị Ban QLDAĐTXD&PTQĐ huyện):- Dựng cột 03 cột sắt tại C116A,C109, C105 và 01 cột BTLT tại
C116 mạch kép XT 475, 479/BĐH - Di dời TBA Phúc Lý 6 sang vịtrí mới tại C109- Thay xà và sứ từ C105 đến C116mạch kép XT 475, 479/BĐH- Chuyển dây 02 tầng mạch kép
XT 475, 479/BĐH

Điện lực Bố Trạch

Từ 06:30 đến 16:30

Khu vực: Tram Xang Dau so 1 ( Cay xang Dai trach)

Lý do: C.ty Võ Ninh (di dời ĐD theocông văn đề nghị Ban QLDAĐTXD&PTQĐ huyện):- Dựng cột 03 cột sắt tại C116A,C109, C105 và 01 cột BTLT tại
C116 mạch kép XT 475, 479/BĐH - Di dời TBA Phúc Lý 6 sang vịtrí mới tại C109- Thay xà và sứ từ C105 đến C116mạch kép XT 475, 479/BĐH- Chuyển dây 02 tầng mạch kép
XT 475, 479/BĐH

Điện lực Bố Trạch

Từ 06:30 đến 16:30

Khu vực: TBA Cường Thịnh

Lý do: C.ty Võ Ninh (di dời ĐD theocông văn đề nghị Ban QLDAĐTXD&PTQĐ huyện):- Dựng cột 03 cột sắt tại C116A,C109, C105 và 01 cột BTLT tại
C116 mạch kép XT 475, 479/BĐH - Di dời TBA Phúc Lý 6 sang vịtrí mới tại C109- Thay xà và sứ từ C105 đến C116mạch kép XT 475, 479/BĐH- Chuyển dây 02 tầng mạch kép
XT 475, 479/BĐH

Điện lực Bố Trạch

Từ 06:30 đến 16:30

Khu vực: TBA Ga Phúc Tự(tín hiệu)

Lý do: C.ty Võ Ninh (di dời ĐD theocông văn đề nghị Ban QLDAĐTXD&PTQĐ huyện):- Dựng cột 03 cột sắt tại C116A,C109, C105 và 01 cột BTLT tại
C116 mạch kép XT 475, 479/BĐH - Di dời TBA Phúc Lý 6 sang vịtrí mới tại C109- Thay xà và sứ từ C105 đến C116mạch kép XT 475, 479/BĐH- Chuyển dây 02 tầng mạch kép
XT 475, 479/BĐH

Điện lực Bố Trạch

Từ 06:30 đến 16:30

Khu vực: TBA 343 (Cầu Khe Giao)

Lý do: C.ty Võ Ninh (di dời ĐD theocông văn đề nghị Ban QLDAĐTXD&PTQĐ huyện):- Dựng cột 03 cột sắt tại C116A,C109, C105 và 01 cột BTLT tại
C116 mạch kép XT 475, 479/BĐH - Di dời TBA Phúc Lý 6 sang vịtrí mới tại C109- Thay xà và sứ từ C105 đến C116mạch kép XT 475, 479/BĐH- Chuyển dây 02 tầng mạch kép
XT 475, 479/BĐH

Điện lực Bố Trạch

Từ 07:30 đến 11:00

Khu vực: Trạm Vạn Trạch 3

Lý do: Hoán chuyển chống quá tải MBA (*)

Điện lực Bố Trạch

Từ 07:30 đến 11:00

Khu vực: Trạm Hoàn Trạch 2.

Lý do: Hoán chuyển chống quá tải MBA (*)

Điện lực Bố Trạch

Từ 08:00 đến 11:00

Khu vực: Trạm Thị Trấn 3

Lý do: Kéo dây ABC vượt đường QL 1A (*)

Điện lực Bố Trạch

Từ 13:30 đến 15:30

Khu vực: TBA Lý Trạch 5

Lý do: Điều chỉnh nấc phân áp, xử lý tiếp xúc(*)

Điện lực Bố Trạch

Từ 13:30 đến 17:30

Khu vực: Trạm Tây Trạch 2.

Lý do: Hoán chuyển chống quá tải MBA (*)

Điện lực Bố Trạch

Từ 13:30 đến 17:30

Khu vực: TBA Lý Trạch 8

Lý do: Hoán chuyển chống quá tải MBA (*)

Điện lực Lệ Thủy

Từ 07:00 đến 12:30

Khu vực: TBA Mỹ Đức 3

Lý do: - Tháo, lắp MBA Mỹ Đức 3 XT 474 TC Mỹ Đức để hoán chuyển với MBA Cẩm Ly vị trí M108/40 XT 478 Áng Sơn (*)

Điện lực Lệ Thủy

Từ 07:00 đến 12:30

Khu vực: TBA Cẩm Ly

Lý do: - Tháo, lắp MBA Cẩm Ly vị trí M108/40 XT 478 Áng Sơn để hoán chuyển với MBA Mỹ Đức 3 XT 474 TC Mỹ Đức (*)

Điện lực Lệ Thủy

Từ 07:00 đến 12:30

Khu vực: TBA Mỏ đá Hoàng Huy Toàn

Lý do: - Tháo, lắp MBA Cẩm Ly vị trí M108/40 XT 478 Áng Sơn để hoán chuyển với MBA Mỹ Đức 3 XT 474 TC Mỹ Đức (*)

Điện lực Lệ Thủy

Từ 07:00 đến 12:30

Khu vực: TBA Nước sạch Ngân Thủy

Lý do: - Tháo, lắp MBA Cẩm Ly vị trí M108/40 XT 478 Áng Sơn để hoán chuyển với MBA Mỹ Đức 3 XT 474 TC Mỹ Đức (*)

Điện lực Lệ Thủy

Từ 08:30 đến 17:00

Khu vực: TBA Đoàn 79 (Trạm 1-Đội 1)

Lý do: - Tháo, lắp MBA Đội 1 Đoàn 79 để hoán chuyển với MBA Đội 19-8 XT 478 Áng Sơn (*)

Điện lực Lệ Thủy

Từ 09:00 đến 16:30

Khu vực: TBA Đội 19/8 (FCU)

Lý do: - Tháo, lắp MBA Đội 19-8 để hoán chuyển với MBA Đội 1 Đoàn 79 XT 478 Áng Sơn (*)

Điện lực Lệ Thủy

Từ 13:00 đến 17:30

Khu vực: TBA Đội 19/8 (FCU)

Lý do: - Tháo, lắp MBA Đội 19-8 để hoán chuyển với MBA Đội 1 Đoàn 79 XT 478 Áng Sơn (*)

Điện lực Lệ Thủy

Từ 13:00 đến 17:30

Khu vực: TBA Đoàn 79 (Trạm 1-Đội 1)

Lý do: - Tháo, lắp MBA Đội 1 Đoàn 79 để hoán chuyển với MBA Đội 19-8 XT 478 Áng Sơn (*)

Điện lực Đồпg Hới

Từ 07:00 đến 10:00

Khu vực: TBA Đồng Thành 1

Lý do: Thay MBA do bị chảy dầu

Điện lực Đồпg Hới

Từ 07:00 đến 09:30

Khu vực: TBA Trại Gà

Lý do: - Nâng công suất TBA Trại Gà từ 160k
VA lên 250 k
VA

Điện lực Đồпg Hới

Từ 13:30 đến 16:00

Khu vực: TBA Đồng Sơn 7

Lý do: - Nâng công suất TBA Đồng Sơn 7 từ 100k
VA lên 160 k
VA

Điện lực Bố Trạch

Từ 07:00 đến 12:00

Khu vực: TBA Phúc Đồng 5

Lý do: ĐL Bố Trạch: Xử lý phát nhiệt tạiđầu cực R473/173 Xuân Sơn và

Điện lực Bố Trạch

Từ 07:00 đến 12:00

Khu vực: TBA Xuân Sơn 2

Lý do: ĐL Bố Trạch: Xử lý phát nhiệt tạiđầu cực R473/173 Xuân Sơn và

Điện lực Bố Trạch

Từ 07:00 đến 12:00

Khu vực: Tram Cty QLDB 494

Lý do: ĐL Bố Trạch: Xử lý phát nhiệt tạiđầu cực R473/173 Xuân Sơn và

Điện lực Bố Trạch

Từ 07:00 đến 12:00

Khu vực: Sở y Tế Quảng Bình

Lý do: ĐL Bố Trạch: Xử lý phát nhiệt tạiđầu cực R473/173 Xuân Sơn và

Điện lực Bố Trạch

Từ 07:30 đến 11:00

Khu vực: TBA Xuân Sơn 2

Lý do: ĐL Bố Trạch: Xử lý phát nhiệt tạiđầu cực R473/173 Xuân Sơn và

Điện lực Bố Trạch

Từ 07:30 đến 11:00

Khu vực: Sở y Tế Quảng Bình

Lý do: ĐL Bố Trạch: Xử lý phát nhiệt tạiđầu cực R473/173 Xuân Sơn và