Sắp xếp theo chiều tăng dần về năng suất sinh học trong quang hợp ở các nhóm thực vật: TVC3, TVC4, TV CAM ? Giải thích ?

Câu hỏi

Đặng Nguyễn Trãi

Sắp xếp theo hướng tăng dần dần về năng suất sinh học tập nhập quang đãng thích hợp ở những group thực vật: TVC3, TVC4, TV CAM ? Giải quí ?

Bạn đang xem: Sắp xếp theo chiều tăng dần về năng suất sinh học trong quang hợp ở các nhóm thực vật: TVC3, TVC4, TV CAM ? Giải thích ?

Thanh Mai Nguyễn

16 mon 12 năm nhâm thìn khi 21:11

so sánh quang đãng thích hợp ở thực vật C3,C4 và CAM.

#(khác nhau bao gồm những tiêu chuẩn : loại đại diện thay mặt, số loại tb nhập cuộc, không khí, thời hạn, hóa học đâuù tiên ổn định toan được đưa đến, điểm bù,bão hòa co2, độ sáng, tiiêu tốn nước, năng suất sinh học

Xem chi tiết

Emi Hoàng

27 mon 10 2019 khi 21:48

Các tuyên bố sau sau: 1. So với thực vật C3 thì thực vật C4 đem độ mạnh quang đãng thích hợp cao hơn 2. Trong trộn tối của quang đãng thích hợp ở cả phụ vương group thực vật C3 C4, CAM đều sở hữu sự cố định và thắt chặt CO2 theo gót quy trình Calvin 3. Quá trình cố định và thắt chặt CO2 ở thực vật C3 bao gồm nhì quá trình ra mắt ở nhì lục lạp không giống nhau 4. thực vật CAM là group thực vật đem năng suất sinh học tập cao nhất 5. trộn sáng sủa của quang đãng thích hợp giống như ở những thực vật C3 ,C4 và CAM 6. trộn tối nhập quang đãng thích hợp của thực vật cam và C4 ra mắt trọn vẹn giống như nhau...

Đọc tiếp

Xem chi tiết

A.Thư

26 mon 12 2021 khi 10:36

- Đặc điểm, đặc thù  quang thích hợp ở những group thực vật C3, C4 và CAM.

Xem chi tiết

Lê Quynh Nga

31 mon 10 2021 khi 20:45

Giải quí phản xạ thích ứng của group thực vật C4, thực vật mọng nước CAM so với môi trường xung quanh sông ở vùng nhiệt đới gió mùa và hoang phí mạc

Xem chi tiết

Xem thêm: Top 99+ hình nền iPhone 14 chất lượng 4k siêu đẹp

Nguyễn Minh Hằng

27 mon 5 năm nhâm thìn khi 11:43

Chu trình canvin ra mắt ở trộn tối nhập quang đãng thích hợp ở group hoặc những group thực vật nào?

Xem chi tiết

Thanh Huyền

14 mon 12 năm nhâm thìn khi 21:46

trong những group thực vật c3, c4, cam ,group nào là đem năng xuất tối đa, vì như thế sao ?

Xem chi tiết

Phạm Minh Khánh

27 mon 5 năm nhâm thìn khi 11:47

Pha tối nhập quang đãng thích hợp hợp của group hoặc những group thực vật nào là chỉ xẩy ra nhập quy trình canvin?

Xem chi tiết

Thanh Thảo

Theo em nhập 3 group TV c3,c4,cam group nào là đem con cái đườg quang đãng thích hợp tiến thủ hóa hơn? Giải thích?

Xem chi tiết

1. Giải quí vì sao nhập môi trường xung quanh nhiệt đới gió mùa thì hiệu suất quang đãng thích hợp của thực vật C3 thấp rất nhiều đối với thực vật C4.

Xem chi tiết