Người ta trồng ngô trên một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 60 m. Chiều dài bằng 5/3 chiều rộng. Biết rằng trung bình cứ 100 m2 thu hoạch được 70 kg ngô. Hỏi trên cả thửa ruộng đó ngư...

Chiều lâu năm thửa ruộng là:

60 . 5 : 3 = 100 (m)

Bạn đang xem: Người ta trồng ngô trên một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 60 m. Chiều dài bằng 5/3 chiều rộng. Biết rằng trung bình cứ 100 m2 thu hoạch được 70 kg ngô. Hỏi trên cả thửa ruộng đó ngư...

Diện tích thửa ruộng là:

100 . 60 = 6000 (m2)

Người tao thu hoạch được là:

6000 : 100 . 70 = 4200 (kg)

Đổi 4200 kilogam = 4,2 tạ.

Vậy bên trên cả thửa ruộng tê liệt người tao thu hoạch được 4,2 tạ ngô.

Câu vấn đáp này còn có hữu ích không?

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC).Các lối cao AD, BE, CF rời nhau bên trên H. Gọi M là trung điểm của BC, K đối xứng với H qua chuyện M.

a) Chứng minh BHCK là hình bình hành.

Câu 2:

Cho tam giác ABC đem phụ thân góc nhọn (AB < AC) , lối cao AH. Gọi M, N, P.. thứu tự là trung điểm của những cạnh AB, AC, BC; MN rời AH bên trên I.

a) Chứng minh I là trung điểm của AH.

Câu 3:

Người tao lát sàn 1 căn chống hình chữ nhật đem chiều lâu năm 6m, chiều rộng lớn 4m vì như thế những miếng mộc hình chữ nhật đem chiều lâu năm 1m20cm, chiều rộng lớn đôi mươi centimet. Hỏi cần thiết từng nào miếng mộc nhằm lát kín sàn căn chống đó?

Câu 4:

Có nhì xe cộ mặt hàng, xe cộ loại nhất chở được một tấn 8 tạ mặt hàng, xe cộ thứ hai rộng lớn xe cộ loại nhất 4 tạ mặt hàng. Hỏi cả nhì xe cộ chở được từng nào tạ mặt hàng ?

Xem thêm: Các giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 9 (cực hay, có đáp án).

Câu 5:

Tìm số đương nhiên nhỏ nhất sao cho tới phân tách 11 dư 6 , phân tách 4 dư 1, phân tách 19 dư 11.

Câu 6:

Biết rằng  35diện tích trồng nhãn của một xã là 6ha. Hỏi diện tích S trồng nhãn của xã này là từng nào mét vuông?

Câu 7:

Để lát 1 chống đem chiều lâu năm 20m, chiều rộng lớn 8m, chưng Hà người sử dụng loại gạch ốp men hình vuông vắn đem cạnh lâu năm 40cm. Hỏi cần thiết từng nào viên gạch ốp men nhằm vừa vặn đầy đủ lát không còn nền căn phòng? (Biết mạch xi măng đem diện tích S ko xứng đáng kể).

Câu 8:

Cho tam giác ABC vuông cân nặng ở A, M là 1 trong điểm ngẫu nhiên nằm trong cạnh huyền BC. Gọi D và E theo đòi trật tự là hình chiếu của M bên trên AB và AC.

a) Tứ giác ADME là hình gì?

Câu 9:

Lớp 7a thời điểm cuối năm chỉ mất 3 loại học tập sinh: chất lượng, khá, tầm. Số học viên tầm cướp 715  số học viên cả lớp. Số học viên khá vì như thế 140% số học viên chất lượng. Tính số học viên từng loại biết lớp 7a đem 45 em.

Câu 10:

Cho hình bình hành ABCD đem M, N là trung điểm của AB, CD; AN và CM thứu tự rời BD ở E, F. Chứng minh:

a) Tứ giác AMCN là hình bình hành.

Câu 11:

Một khu đất nền hình chữ nhật đem chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 35 m. Nếu từng chiều gia tăng 5 m thì diện tích S gia tăng là 1450 m2. Hỏi khu đất nền tê liệt đem diện tích S là từng nào hécta?

Câu 12:

Tìm 2 số đương nhiên liên tục x và nó biết x < 12,34 < nó.

Câu 13:

Một người công nhân thao tác với nút bổng cơ phiên bản là 200000 đồng cho tới 8 giờ thao tác nhập một ngày. Nếu nhập một mon người tê liệt thực hiện 26 ngày và tăng ca thêm thắt 3 giờ/ngày nhập 10 ngày thì người tê liệt sẽ có được từng nào chi phí lương? lõi rằng chi phí bổng tăng ca vì như thế 150% chi phí bổng cơ phiên bản.

Xem thêm: a) Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo của axit axetic.b) Hoàn thành các phương trình hóa học sauCH≡CH +  ? ⟶ Br -CH=CH-BrnCH2=CH2 $\xrightarrow{{{t^0},xt,p}}$CH4 + O2 $\xrightarrow{{{t^0}}}$  ?   + H2OC2H2 +  ? $\xrightarrow{{Pd/PbC{O 3}}}$ C2H4

Câu 14:

Cho tam giác nhọn ABC, những lối cao AK, BD và CE rời nhau ở H. Gọi (O) là lối tròn xoe 2 lần bán kính AH. M là trung điểm BC.

Chứng minh D và E nằm trong phụ thuộc lối tròn xoe (O)

Câu 15:

An và Bình đem toàn bộ 120 viên bi. Nếu An cho tới Bình đôi mươi viên bi thì Bình sẽ sở hữu được thấp hơn An là 16 viên bi. Vậy từng chúng ta An, Bình đem từng nào viên bi?