[LỜI GIẢI] Họ nguyên hàm của hàm số f( x ) = sin ,x là:  - Tự Học 365

Họ vẹn toàn hàm của hàm số f( x ) = sin ,x là: 

Họ vẹn toàn hàm của hàm số \(f \left( x \right) = \sin \,x \) là:

Bạn đang xem: [LỜI GIẢI] Họ nguyên hàm của hàm số f( x ) = sin ,x là:  - Tự Học 365


 \(\sin \,x + C\).                      

 \(\cos \,x + C\).                       

\( - \sin \,x + C\).                    

 \( - \cos \,x + C\).

Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Ta có: \(\int {\sin \,x} dx =  - \cos x + C\).

Chọn: D

App xem sách tóm lược miễn phí

Luyện tập

Câu căn vặn liên quan

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Bài tập chứng minh tam giác nội tiếp dễ hiểu - HOCMAI

  Trong chương trình học toán lớp 9, bài tập chứng minh tam giác nội tiếp đường tròn hay bài tập chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác là bài ăn điểm trong những đề kiểm tra. Các em học sinh chỉ cần nắm chắc lý thuyết, đọc kỹ đề bài là có thể …

Bài tập phương trình hóa học lớp 8

Bài tập phương trình hóa học lớp 8 được biến soạn có đáp án, hy vọng tài liệu giúp ích cho các bạn học sinh củng cố luyện tập biết cách cân bằng phường trình phản ứng.