6 nước nào sau đây có vai trò sáng lập EU? | cungthi.online

A.Anh, Pháp, Bỉ, Đức, Thuỵ Sĩ, I-ta-li-a.

B.Đức, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua, I-ta-li-a.

Bạn đang xem: 6 nước nào sau đây có vai trò sáng lập EU? | cungthi.online

C.Bồ Đào Nha, Ba Lan, Anh, I-ta-li-a, Pháp, Đức.

D.Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, Đức, Bỉ.  

Đáp án và điều giải

Xem thêm: Công thức làm sữa hạt bằng máy cực nhanh

Đáp án:B

Xem thêm: Công thức tính bán kính mặt cầu - Trắc nghiệm mặt cầu có đáp án

Lời giải:Lời giải
Năm 1951, những nước Đức, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua, I-ta-li-a tiếp tục xây dựng Cộng đồng Than và thép châu Âu, tiếp sau đó gây dựng Cộng đồng tài chính châu Âu (tiền thân thiết của EU ngày nay) vô năm 1957 và Cộng đồng vẹn toàn tử châu Âu năm 1958.
=> Chọn đáp án B

Vậy đáp án thực sự B.

Bạn với muốn?

Xem tăng những đề ganh đua trắc nghiệm khác

Một số thắc mắc không giống rất có thể chúng ta quan hoài.