Trắc nghiệm lịch sử 10 kết nối Bài 12: văn minh đại việt

CHỦ ĐỀ 6: MỘT SỐ NỀN VĂN MINH TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM (TRƯỚC NĂM 1858)

BÀI 12: VĂN MINH ĐẠI VIỆT

A. TRẮC NGHIỆM

1. NHẬN BIẾT (10 câu)

Câu 1: Văn minh Đại Việt là những phát minh vật hóa học và ý thức của xã hội dân tộc bản địa sinh sinh sống bên trên bờ cõi nước Việt Nam thời gian nào là sau đây?

A. Thời kì Bắc thuộc

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử 10 kết nối Bài 12: văn minh đại việt

B. Thời kì phong con kiến song lập (từ thế kỉ X cho tới thân thiện thế kỉ XIX).

C. Từ đầu Công vẹn toàn cho tới thân thiện thế kỉ XIX.

D. Từ Lúc việt nam trước tiên xuất hiện tại cho tới thân thiện thế kỉ XIX.

Câu 2: Đặc trưng nổi trội của văn minh Đại Việt thời Mạc là:

A. Kinh tế phía nước ngoài.

B. Kinh tế hướng về trong.

C. Độc tôn Nho giáo.

D. Tính thống nhất.

Câu 3: “Tam giáo đồng nguyên" là sự việc phối hợp hài hoà trong số những tư tưởng, tôn giáo nào là sau đây?

A. Nho giáo – Phật giáo – Đạo giáo.

B. Nho giáo – Phật giáo – Công giáo.

C. Phật giáo – chặn Độ giáo – Công giáo.

D. Phật giáo – Bà La Môn giáo – Nho giáo.

Câu 4: Thiết chế chủ yếu trị quân công ty TW luyện quyền ở nước Việt Nam đạt cho tới đỉnh điểm nhập thời nào là sau đây?

A. Thời Đinh – Tiền Lê,

B. Thời Lý.

C. Thời Trần.

D. Thời Lê sơ.

Câu 5: Văn minh Đại Việt thời Nguyễn với điểm sáng nổi trội nào là sau đây?

A. Tính đa dạng mẫu mã.

B. Tính thống nhất.

C. Tính bạn dạng địa.

D. Tính vùng miền.

Câu 6: Thiết chế chủ yếu trị thời Lý – Trần với đặc thù nào là sau đây?

A. Tập quyền thân thiện dân.

B. Quan liêu.

C. Chuyên chế.

D. Phân quyền.

Câu 7: Để khuyến nghị nghề nghiệp nông vạc hiện tại nghi ngại lễ nào là sau đây?

A. Lễ Tịch điền.

B. Lễ cúng cơm trắng mới nhất.

C. Lễ cầu mùa.

D. Lễ đâm trâu.

Câu 8: Sự khiếu nại căn nhà Lý mang đến dựng Đàn Xã Tắc ở Thăng Long năm 1048 tiếp tục thể hiện tại quyết sách nào là ở trong nhà nước phong kiến?

A. Trọng nông.

B. Bế quan liêu toả cảng.

C. Trọng thương.

D. Ức thương.

Câu 9: Cư dân Đại Việt ko đạt được những trở thành tựu nào là tại đây nhập nông nghiệp?

A. Cải tiến thủ kỹ năng thâm nám canh lúa nước.

B. Mở rộng lớn diện tích S canh tác.

C. Du nhập và tôn tạo những loại cây kể từ bên phía ngoài.

D. Chiếm 30% Thị phần xuất khẩu gạo ở điểm.

Câu 10: “Những kẻ ăn trộm trâu của công thì xử 100 trượng, 1 con cái trừng trị trở thành 2 con".

(Trích Chiếu của vua Lý Thánh Tông nhập Đại Việt sử ký toàn thư, Tập I, NXB Khoa học tập xã hội, 1967, tr. 232)

Đoạn trích bên trên thể hiện tại quyết sách nào là của Vương triều Lý?

A. Quan tâm đảm bảo an toàn mức độ kéo mang đến nông nghiệp.

B. Nhà nước độc quyền nhập chăn nuôi trâu trườn.

C. Báo vệ mối cung cấp nguyên vật liệu mang đến nghề nghiệp tay chân.

D. Báo vệ trâu trườn cho những mái ấm gia đình nghèo nàn.

2. THÔNG HIỂU (10 câu)

Câu 1: Cục Bách tác là tên thường gọi của:

A. Các xưởng tay chân của Nhà nước.

B. Cơ quan liêu quản lí lí việc che đậy đê.

C. Các vọng gác điền phát triển nông nghiệp.

D. Cơ quan liêu biên soạn lịch sử vẻ vang.

Câu 2: Hệ tư tưởng tôn giáo nào là tại đây lưu giữ vị thế cai trị ở nước Việt Nam trong số thế kỉ XV-XIX?

A. Phật giáo.

B. Công giáo.

C. Nho giáo.

D. Đạo giáo.

Câu 3: Chữ Quốc ngữ thành lập xuất phát điểm từ nhu yếu nào là sau đây?

A. Truyền đạo.

B. giáo dục và đào tạo.

C. Sáng tác văn học tập.

D. Sử dụng nhập cung đình.

Câu 4: Đông Hồ (Bắc Ninh), Hàng Trống (Hà Nội), Làng Sinh (Thừa Thiên Huế) là những xã nghề nghiệp phổ biến nhập nghành nghề dịch vụ nào?

A. Đúc đồng.

B. Điêu tương khắc mộc.

C. Gốm sứ.

D. Tranh dân gian ngoan.

Câu 5: Nghệ thuật trình diễn truyền thống lịch sử nước Việt Nam không tồn tại mô hình nào là sau đây?

A. Múa rối.

B. Ca trú.

C. Kịch thưa.

D. Chèo.

Câu 6: Chọn kể từ phù hợp nhằm điền nhập vị trí trống trải (.....), hoàn mỹ câu sau đây: “Nền văn minh Đại Việt là nền văn minh ...... và văn hoá xã xã.”

A. nông nghiệp độc canh cây lúa

B. phía biển

Xem thêm: Ảnh trai Việt Nam đẹp quá

C. nông nghiệp lúa nước

D. thương nghiệp

Câu 7: Hoàng Việt lệ luật là cỗ luật của:

A. Thời Lý

B. Thời Trần

C. Thời Lê sơ

D. Thời Nguyễn

Câu 8: Làng nghề nghiệp gốm Chu Đậu ở:

A. Hải Dương

B. Bắc Giang

C. Nam Định

D. Hà Nội

Câu 9: “Đại Việt sử ký toàn thư, Hồng Đức bạn dạng đồ vật, Dư địa chí” là những dự án công trình nằm trong thời nào?

A. Thời Lý

B. Thời Trần

C. Thời Lê sơ

D. Thời Nguyễn

Câu 10: Nội dung nào là sau đấy là đích thị về văn minh Đại Việt?

A. Chỉ tiếp nhận văn minh Trung Hoa.

B. Tiếp thu văn minh Trung Hoa, chặn Độ, phương Tây...

C. Không tiếp nhận văn minh phương Tây

D. Chỉ tiếp nhận văn minh Khu vực Đông Nam Á và Trung Hoa.

3. VẬN DỤNG (8 câu)

Câu 1: Chọn đáp án phù hợp điền nhập vị trí trống trải (.....) nhằm hoàn mỹ câu sau đây.

“Thời Lê trung hưng, văn minh Đại Việt cách tân và phát triển theo đuổi Xu thế ...... và những bước đầu xúc tiếp với văn minh ......".

A. Dân gian ngoan hoá chặn Độ.

B. Cung đình hoá/phương Tây.

C. Dân gian ngoan hoá/phương Đông.

D. Dân gian ngoan hoá/phương Tây.

Câu 2: Thương nghiệp nước Việt Nam thời gian Đại Việt cách tân và phát triển tự vẹn toàn nhân khinh suất nào là sau đây?

A. Các quyết sách trọng thương ở trong nhà nước phong con kiến.

B. Hoạt động tích đặc biệt của thương nhân quốc tế.

C. Sự cách tân và phát triển của nông nghiệp và tay chân nghiệp.

D. Sức xay kể từ những nước rộng lớn buộc triều đình Đại Việt nên Open.

Câu 3: Các bia đá được dựng ở Văn Miếu – Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) thể hiện tại quyết sách nào là của Vương triều Lê sơ?

A. Đề cao dạy dỗ, khoa cử.

B. Coi trọng nghề nghiệp tay chân va tương khắc.

C. Phát triển những mô hình văn hoá dân gian ngoan.

D. Quan tâm cho tới biên soạn lịch sử vẻ vang.

Câu 4: Sự thành lập của văn học tập chữ Nôm là 1 thể hiện của:

A. Sự phát minh, tiếp thay đổi văn hoá của những người nước Việt Nam.

B. Hình ảnh tận hưởng của quy trình quảng bá đạo Công giáo cho tới nước Việt Nam.

C. Sự cách tân và phát triển của văn minh Đại Việt thời Lý – Trần.

D. Hình ảnh tận hưởng của văn hoá chặn Độ cho tới nước Việt Nam bên trên mặt mũi ngữ điệu.

Câu 5: Câu nào là tại đây ko đúng?

A. Các cuộc đấu tranh giành chống nước ngoài xâm, đảm bảo an toàn song lập của quần chúng nước Việt Nam kể từ thế kỉ X cho tới thế kỉ XIX là 1 hạ tầng nhằm văn minh Đại Việt cách tân và phát triển.

B. Văn minh sông Hồng, văn minh Chăm-pa và văn minh Phù Nam là nơi bắt đầu mối cung cấp của văn minh Đại Việt.

C. Đặc trưng của văn minh Đại Việt thời căn nhà Nguyễn là tính thống nhất.

D. Văn minh Đại Việt thời Lê sơ đạt được những trở thành tựu tỏa nắng rực rỡ bên trên hạ tầng “tam giáo đồng nguyên".

Câu 6: Câu nào là sau đấy là đúng?

A. Thiết chế chủ yếu trị được những triều đại phong con kiến Đại Việt xây cất bên trên hạ tầng tiếp nhận quy mô chủ yếu trị của Trung Quốc và chặn Độ.

B. Văn minh Đại Việt cách tân và phát triển dựa vào nền nông nghiệp lúa nước và văn hoá xóm xã.

C. Một trong mỗi điểm nổi trội của văn minh Đại Việt là có tương đối nhiều phát minh sáng tạo khoa học tập, kỹ năng với tác động toàn cầu.

D. Trong kỉ vẹn toàn Đại Việt, tài chính nông nghiệp, tay chân nghiệp, thương nghiệp đều được nhìn nhận trọng, tôn vinh.

Câu 7: Hình nào là tại đây ko nằm trong văn minh Đại Việt?

A.

B.

C.

D.

Câu 8: Hình sau đấy là dự án công trình gì?

Cố Cung Bắc Kinh –Tử Cấm Thành nhiều người biết đến của Trung Quốc

A. Hoàng trở thành Thăng Long

B. Cố đô Huế

C. Cố cung Bắc Kinh

D. Thành Tây Đô

4. VẬN DỤNG CAO (3 câu)

Câu 1: Chọn phương án bố trí những cuộc cách tân tại đây theo như đúng trình tự động thời hạn.

A. Cải cơ hội của Hồ Quý Ly - cách tân của Minh Mạng - cách tân của Lê Thánh Tông

B. Cải cơ hội của Lê Thánh Tông – cách tân của Hồ Quý Ly – cách tân của Minh Mạng.

C. Cải cơ hội của Hồ Quý Ly - cách tân của Lê Thánh Tông - cách tân của Minh Mạng.

D. Cải cơ hội của Lê Thánh Tông – cách tân của Minh Mạng – cách tân của Hồ Quý Ly.

Câu 2: Câu nào là tại đây ko đích thị về văn minh Đại Việt?

A. Nông nghiệp ngô – khoai – sắn và văn hoá đô hội là 1 trong mỗi đặc thù của văn minh Đại Việt.

B. Nhà nước xây dựng những cơ sở thường xuyên trách móc kênh mương, cử quan liêu lại thông thường xuyên nhìn coi việc che đậy đê, khơi vét kênh mương, khoét nắn những loại chảy,… đáp ứng phát triển.

C. Công cuộc khẩn hoang không ngừng mở rộng diện tích S canh tác được tổ chức thông thường xuyên.

D. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thờ những vị nhân vật, người dân có công với tổ quốc kế tiếp được lưu giữ.

Câu 3: Đâu ko nên một giới hạn của văn minh Đại Việt?

A. Trong một trong những thời gian, thương nghiệp ko được tôn vinh. Trong thời gian trung đại, người Việt không nhiều với phát minh sáng tạo khoa học tập, kỹ năng.

Xem thêm: Công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật

B. Vì vận dụng tư tưởng của văn hoá Trung Hoa một cơ hội mạnh mẽ và uy lực nên những quyết sách nghiêm ngặt với quả đât xuất hiện tại nhiều, thực hiện giới hạn tài năng của những người Việt tất cả chúng ta.

C. Việc sinh sinh sống trở thành xã xã tạo ra tâm lí trung bình, cào vày trong số những member, vì thế, giới hạn động lực cách tân và phát triển, phát minh của xã hội và từng cá thể.

D. Nho giáo càng ngày càng được tôn vinh tạo nên sự bảo th, lờ đờ cách tân trước những biến hóa về xã hội, tài chính, nhất là sự đột nhập của công ty nghĩa tư bạn dạng phương Tây