[LỜI GIẢI] Nước là dung môi hoà tan nhiều chất trong cơ thể sống vì chúng có - Tự Học 365

Nước là dung môi hoà tan nhiều hóa học nhập khung người sinh sống vì như thế bọn chúng có


nhiệt dung riêng rẽ cao.   

Bạn đang xem: [LỜI GIẢI] Nước là dung môi hoà tan nhiều chất trong cơ thể sống vì chúng có - Tự Học 365

lực kết nối.

nhiệt cất cánh tương đối cao.

Xem thêm: Đường trung tuyến là gì? Tính chất, công thức tính đường trung tuyến

 tính phân đặc biệt.

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Vì nước với tính phân đặc biệt, trả tan được những hóa học phân đặc biệt nên là dung môi thông dụng nhất nhập khung người sống

Chọn D