Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br2? A. Propen.B. Etan.C. Toluen.D. Metan. (Miễn phí)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A. Propen.

Propen là anken sở hữu năng lực tính năng với dd Br2 và làm mất đi màu sắc dd Br2

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 6,13 gam láo ăn ý X bao gồm Na, K, Ca và Al2O3 (trong bại oxi cướp 23,491% về khối lượng) tan không còn nhập H2O nhận được hỗn hợp Y và 1,456 lít H2 (đktc). Cho 1,6 lít hỗn hợp HCl 0,1M nhập hỗn hợp Y nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 3,90.

B. 3,12.

C. 2,34.

D. 1,56.

Câu 2:

Sắt tính năng với hỗn hợp này tại đây luôn luôn giải tỏa khí H2?

A. H2SO4 loãng.

B. HNO3 quánh rét.

C. HNO3 loãng.

D. H2SO4 quánh rét.

Câu 3:

Trong nó học tập, glucozơ là "biệt dược" mang tên gọi là

A. Huyết thanh ngọt.

B. Đường tiết.

Xem thêm: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp theo) - Toán 9

C. Huyết thanh.

D. Huyết tương.

Câu 4:

Cho 10 gam láo ăn ý bột sắt kẽm kim loại bao gồm Fe và Al tính năng với hỗn hợp NaOH dư tạo nên 6,72 lit khí (đktc). Phần trăm lượng của Fe nhập láo ăn ý thuở đầu là

A. 54%.

B. 46%.

C. 81%.

D. 19%.

Câu 5:

Dãy những sắt kẽm kim loại này sau đấy là sắt kẽm kim loại kiềm thổ?

A. Be, Mg, Cs.

B. Mg, Ca, Ba.

C. K, Ca, Sr.

D. Na, Ca, Ba.

Câu 6:

Kim loại này tại đây tan nhập hỗn hợp HNO3 quánh, nguội?

A. Fe.

B. Cu.

C. Cr.

D. Al.

Xem thêm: Tìm hiểu về nguyên hàm cos bình x và ứng dụng trong toán học