Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng? A. Zn. (Miễn phí)

Câu hỏi:

24/03/2020 8,174

Bạn đang xem: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng? A. Zn. (Miễn phí)

B. Hg.         

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các đặc điểm vật lí cộng đồng của sắt kẽm kim loại phát sinh do

A. những electron tự tại vô mạng tinh anh thể. 

B. những ion sắt kẽm kim loại.

C. những electron hóa trị.   

D. Các sắt kẽm kim loại đều là hóa học rắn.

Câu 2:

Kim nào tại đây dẫn năng lượng điện đảm bảo chất lượng nhất?

A. Al.          

B. Au.         

C. Cu.         

D. Ag

Câu 3:

Kim loại này tại đây dẫn nhiệt độ đảm bảo chất lượng cấp 3 đợt Fe và vì thế 2/3 đợt đồng?

A. Au.                        

B. Cr.                     

C. Al.                      

D. Ag.

Câu 4:

Xem thêm: Hình Nền OPPO ❤️ Tuyển Tập Ảnh Nền Điện Thoại OPPO - Gấu Đây - Takimart

Khi nói đến sắt kẽm kim loại, tuyên bố này tại đây ko đúng?

A. Kim loại có tính cứng lớn số 1 là Cr.      

B. Kim loại dẫn năng lượng điện cực tốt là Cu.

C. Kim loại đem nhiệt độ nhiệt độ chảy tối đa là W.         

D. Kim loại đem lượng riêng rẽ nhỏ nhất là Li.

Câu 5:

Kim loại này tại đây đem tính nhiễm từ?

A. Mg.        

B. Fe.          

C. Al.          

D. Cu

Câu 6:

Kim loại này tại đây đem lượng riêng rẽ vì thế 0,5 gam/cm3?

A. Li. 

B. Os.         

C. K. 

D. Cr.

Câu 7:

Kim loại này tại đây rét chảy ở1540oC?

A. Cu.                        

B. Fe.                      

C. Al.                      

D. Au.

Xem thêm: Tổng hợp kiến thức Vật lý 11 theo chương trình mới