Ở người, hội chứng Tơcnơ là dạng đột biến 

 • Câu hỏi:

  Ở người, hội hội chứng Tơcnơ là dạng đột biến 

  • A. 

   Thể một (2n – 1)

  • B. 

   Thể phụ vương (2n + 1)

  • C. 

   Thể tư (2n + 2)

  • D. 

   Thể ko (2n – 2) 

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ở người, hội hội chứng Tơcnơ là dạng đột biến: Thể một (2n – 1)

  ⇒ Đáp án: A

  Hãy vấn đáp thắc mắc trước lúc coi đáp án và tiếng giải

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 7 Thực hành Quan sát những dạng đột thay đổi con số NST

  5 thắc mắc | trăng tròn phút

QUẢNG CÁO

CÂU HỎI KHÁC

 • Tế bào thể một nhiễm với số NST là
 • Ở người, hội hội chứng Tơcnơ là dạng đột biến 
 • Một loại loại vật với cỗ NST 2n. Trong quy trình tách phân, cỗ NST của tế bào ko phân li,tạo ra trở thành gửi gắm tử chứa chấp 2n
 • Thể nhiều bội được tạo hình vì thế vô phân bào
 • ADMICRO

 • Số lượng NST lưỡng bội của một loại 2n = 12. Số NST hoàn toàn có thể Dự kiến ở thể tứ bội là

ZUNIA9

OFF

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài bác luyện SGK Toán 12

Giải BT sách nâng lên Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Giải tích 12 Chương 4

Đề ganh đua đằm thắm HK2 môn Toán 12

Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn khuôn mẫu 12

Hồn Trương Ba, domain authority mặt hàng thịt

Đề ganh đua đằm thắm HK2 môn Ngữ Văn 12

Tiếng Anh 12

Giải bài bác Tiếng Anh 12

Giải bài bác Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 12

Unit 15 Lớp 12 Women In Society

Tiếng Anh 12 mới mẻ Review 3

Đề ganh đua đằm thắm HK2 môn Tiếng Anh 12

Vật lý 12

Lý thuyết Vật Lý 12

Giải bài bác luyện SGK Vật Lý 12

Giải BT sách nâng lên Vật Lý 12

Trắc nghiệm Vật Lý 12

Vật lý 12 Chương 6

Đề ganh đua đằm thắm HK2 môn Vật Lý 12

Hoá học tập 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài bác luyện SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng lên Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Hóa học tập 12 Chương 7

Đề ganh đua đằm thắm HK2 môn Hóa 12

Sinh học tập 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài bác luyện SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng lên Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Sinh Học 12 Chương 3 Sinh thái học

Đề ganh đua đằm thắm HK2 môn Sinh 12

Lịch sử 12

Lý thuyết Lịch sử 12

Giải bài bác luyện SGK Lịch sử 12

Trắc nghiệm Lịch sử 12

Lịch Sử 12 Chương 5 Lịch Sử VN

Đề ganh đua đằm thắm HK2 môn Lịch Sử 12

Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài bác luyện SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa lý những vùng kinh tế

Đề ganh đua đằm thắm HK2 môn Địa lý 12

GDCD 12

Lý thuyết GDCD 12

Giải bài bác luyện SGK GDCD 12

Trắc nghiệm GDCD 12

GDCD 12 Học kì 2

Đề ganh đua đằm thắm HK2 môn GDCD 12

Công nghệ 12

Lý thuyết Công nghệ 12

Giải bài bác luyện SGK Công nghệ 12

Trắc nghiệm Công nghệ 12

Công nghệ 12 Chương 6

Đề ganh đua đằm thắm HK2 môn Công nghệ 12

Tin học tập 12

Lý thuyết Tin học tập 12

Giải bài bác luyện SGK Tin học tập 12

Trắc nghiệm Tin học tập 12

Tin học tập 12 Chương 4

Đề ganh đua đằm thắm HK2 môn Tin học tập 12

Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 12

Tư liệu lớp 12

Xem tối đa tuần

Đáp án đề ganh đua trung học phổ thông QG năm 2023

Xem thêm: Tất cả công thức lý 11 học kì 1 : Những kiến thức cơ bản mà bạn cần nắm vững

Video: Vợ nhặt của Kim Lân

Video ôn ganh đua trung học phổ thông QG môn Văn

Video ôn ganh đua trung học phổ thông QG Tiếng Anh

Video ôn ganh đua trung học phổ thông QG môn Toán

Video ôn ganh đua trung học phổ thông QG môn Vật lý

Video ôn ganh đua trung học phổ thông QG môn Hóa

Video ôn ganh đua trung học phổ thông QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Vợ ông chồng A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những người con vô gia đình

Chiếc thuyền ngoài xa

Hồn Trương Ba, domain authority mặt hàng thịt

Khái quát tháo văn học tập VN từ trên đầu CMT8 1945 cho tới thế kỉ XX

Phong cơ hội ngôn từ hành chính

Tiếng Anh Lớp 12 Unit 13

Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài bác luyện SGK Toán 12

Giải BT sách nâng lên Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Giải tích 12 Chương 4

Đề ganh đua đằm thắm HK2 môn Toán 12

Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn khuôn mẫu 12

Hồn Trương Ba, domain authority mặt hàng thịt

Đề ganh đua đằm thắm HK2 môn Ngữ Văn 12

Tiếng Anh 12

Giải bài bác Tiếng Anh 12

Giải bài bác Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 12

Unit 15 Lớp 12 Women In Society

Tiếng Anh 12 mới mẻ Review 3

Đề ganh đua đằm thắm HK2 môn Tiếng Anh 12

Vật lý 12

Lý thuyết Vật Lý 12

Giải bài bác luyện SGK Vật Lý 12

Giải BT sách nâng lên Vật Lý 12

Trắc nghiệm Vật Lý 12

Vật lý 12 Chương 6

Đề ganh đua đằm thắm HK2 môn Vật Lý 12

Hoá học tập 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài bác luyện SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng lên Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Hóa học tập 12 Chương 7

Đề ganh đua đằm thắm HK2 môn Hóa 12

Sinh học tập 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài bác luyện SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng lên Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Sinh Học 12 Chương 3 Sinh thái học

Đề ganh đua đằm thắm HK2 môn Sinh 12

Lịch sử 12

Lý thuyết Lịch sử 12

Giải bài bác luyện SGK Lịch sử 12

Trắc nghiệm Lịch sử 12

Lịch Sử 12 Chương 5 Lịch Sử VN

Đề ganh đua đằm thắm HK2 môn Lịch Sử 12

Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài bác luyện SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa lý những vùng kinh tế

Đề ganh đua đằm thắm HK2 môn Địa lý 12

GDCD 12

Lý thuyết GDCD 12

Giải bài bác luyện SGK GDCD 12

Trắc nghiệm GDCD 12

GDCD 12 Học kì 2

Đề ganh đua đằm thắm HK2 môn GDCD 12

Công nghệ 12

Lý thuyết Công nghệ 12

Giải bài bác luyện SGK Công nghệ 12

Trắc nghiệm Công nghệ 12

Công nghệ 12 Chương 6

Đề ganh đua đằm thắm HK2 môn Công nghệ 12

Tin học tập 12

Lý thuyết Tin học tập 12

Giải bài bác luyện SGK Tin học tập 12

Trắc nghiệm Tin học tập 12

Tin học tập 12 Chương 4

Đề ganh đua đằm thắm HK2 môn Tin học tập 12

Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 12

Tư liệu lớp 12

Xem tối đa tuần

Đáp án đề ganh đua trung học phổ thông QG năm 2023

Video: Vợ nhặt của Kim Lân

Video ôn ganh đua trung học phổ thông QG môn Văn

Video ôn ganh đua trung học phổ thông QG Tiếng Anh

Video ôn ganh đua trung học phổ thông QG môn Toán

Video ôn ganh đua trung học phổ thông QG môn Vật lý

Video ôn ganh đua trung học phổ thông QG môn Hóa

Video ôn ganh đua trung học phổ thông QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Vợ ông chồng A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những người con vô gia đình

Chiếc thuyền ngoài xa

Hồn Trương Ba, domain authority mặt hàng thịt

Xem thêm: Các bước giải tích cos x cos 2x hiệu quả và đơn giản

Khái quát tháo văn học tập VN từ trên đầu CMT8 1945 cho tới thế kỉ XX

Phong cơ hội ngôn từ hành chính

Tiếng Anh Lớp 12 Unit 13