Ở nhiệt độ cao, H2 khử được oxit nào sau đây?

Câu căn vặn thông hiểu:

Ở sức nóng chừng cao, H2 khử được oxit nào là sau đây?

Bạn đang xem: Ở nhiệt độ cao, H2 khử được oxit nào sau đây?

A. K2O.

B. CaO.

C. Na2O.

D. FeO.


Đáp án và chỉ dẫn giải:

Đáp án đúng: D

H2 khử được oxit của sắt kẽm kim loại đứng sau nhôm vô mặt hàng hoạt động và sinh hoạt chất hóa học của sắt kẽm kim loại.

Xem thêm: Phân giác ngoài của một tam giác là gì?Tính chất đường phân giác của tam giác


Các nội dung bài viết khác:

Một hóa học rộng lớn đem công thức: CH2(OCOC17H33)-CH(OCOC15H31)–CH2(OCOC17H29). Số mol H2 cần thiết nhằm hiđro hoá trọn vẹn 1 mol hóa học rộng lớn là?

Các phản xạ chất hóa học của Đồng (Cu) và ăn ý hóa học cần thiết của Đồng

Thực hiện nay phản xạ gửi hóa PVC trở nên tơ clorin bằng phương pháp mang đến Clo tính năng với PVC. Trong tơ clorin, Clo cướp 66,67% về lượng. Số vướng xích tầm của PVC tiếp tục phản xạ với cùng 1 phân tử Clo là?

Xem thêm: Các giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 9 (cực hay, có đáp án).

Đề ganh đua môn hóa vô 10 thường xuyên An Giang năm 2020-2021

Tuyển tập luyện 35 đề ganh đua Tốt nghiệp trung học phổ thông môn Hóa đem đáp án

Liên hệ:  Facebook: Sinhh Quách             
             Fanpage:  PageHoahocthcs

♥Cảm ơn chúng ta tiếp tục xem: Tại sức nóng chừng cao, H2 khử được oxit nào là sau đây