Ở nước ta cấp điện áp cao nhất là:

hint-header

Cập nhật ngày: 22-10-2022

Bạn đang xem: Ở nước ta cấp điện áp cao nhất là:


Chia sẻ bởi: Tâm Lê


Ở VN cấp cho năng lượng điện áp tối đa là:

Chủ đề liên quan

Máy phân phát năng lượng điện xoay chiều là máy năng lượng điện đổi thay đổi:

D

Nhiệt năng trở nên cơ năng

Động cơ năng lượng điện hoàn toàn có thể bị cháy lúc nào ?

A

Điện áp của mối cung cấp nhỏ rộng lớn năng lượng điện áp quyết định nấc của mô tơ 10V

B

Điện áp của mối cung cấp to hơn năng lượng điện áp quyết định nấc của mô tơ 10V

C

Điện áp của mối cung cấp bởi năng lượng điện áp quyết định nấc của mô tơ.

D

Điện áp của mối cung cấp năng lượng điện quá cao hoặc quá thấp đối với năng lượng điện áp quyết định nấc của mô tơ.

Chức năng của lưới năng lượng điện vương quốc là:

A

Truyền chuyển vận năng lượng điện năng kể từ những xí nghiệp năng lượng điện, cho tới những trạm đóng góp tách.

B

Truyền chuyển vận năng lượng điện năng kể từ những xí nghiệp năng lượng điện, cho tới những điểm dung nạp.

C

Truyền chuyển vận năng lượng điện năng kể từ những xí nghiệp năng lượng điện, cho tới những trạm đổi thay áp.

D

Truyền chuyển vận năng lượng điện năng kể từ những xí nghiệp năng lượng điện, cho tới lưới năng lượng điện.

Một máy đổi thay áp 3 trộn, từng trộn chão quấn sơ cấp cho của sản phẩm đổi thay áp đem 11000 vòng, chão quấn loại cấp cho 200 vòng. Dây quấn của sản phẩm đổi thay áp được nối theo phong cách ∆/Yo, và được cấp cho bởi mối cung cấp năng lượng điện 3 trộn đem Ud=22Kv. Điện áp trộn và năng lượng điện áp chão của cuộn loại cấp cho là độ quý hiếm này sau đây

Lưới năng lượng điện vương quốc đem chức năng:

C

Gồm: những đàng chão dẫn, những trạm năng lượng điện link lại.

D

Truyền chuyển vận và phân phối năng lượng điện năng kể từ những xí nghiệp phân phát năng lượng điện cho tới điểm dung nạp.

Trong mối cung cấp năng lượng điện xoay chiều tía trộn năng lượng điện áp chão Ud là:

A

Điện áp thân ái điểm đầu A và điểm trung tính O

B

Điện áp thân ái nhì chão trộn.

C

Điện áp thân ái điểm đầu A và điểm cuối X của một pha

D

Điện áp thân ái chão trộn và chão trung tính

Trong máy phân phát năng lượng điện xoay chiều 3 trộn, tía suất năng lượng điện động vô tía cuộn chão :

A

Cùng tần số, nằm trong trộn tuy nhiên không giống nhau về biên phỏng.

B

Cùng biên phỏng, nằm trong trộn tuy nhiên không giống nhau về tần số.

C

Cùng biên phỏng, nằm trong tần số và nằm trong trộn.

D

Cùng biên phỏng, nằm trong tần số, tuy nhiên không giống nhau về trộn.

Trên nhãn mô tơ ko nhất quán tía trộn đem ghi D/Y; 220V/380V; 3000 vòng/phút; cosj = 1,2 đại lượng này ghi sai:

D

Không đem đại lượng này ghi sai

Tải tía trộn đối xứng khi nối tam giác thì:

A

Id = IP ; Ud = UP

B

Id = IP ; Ud = UP

C

Id = IP ; Ud = UP

Các máy năng lượng điện này hoàn toàn có thể sử dụng thay cho thế lẫn nhau ?

A

Động cơ năng lượng điện và máy đổi thay áp.

B

Không thể thay cho thế lẫn nhau được.

C

Xem thêm: Hướng dẫn lập phương trình hóa học cho người mới học

Máy phân phát năng lượng điện và máy đổi thay áp.

D

Máy phân phát năng lượng điện và mô tơ năng lượng điện.

Để nâng lên hiệu suất truyền đạt năng lượng điện năng kể từ điểm phát hành năng lượng điện cho tới điểm dung nạp năng lượng điện lúc này người tớ sử dụng những giải pháp này sau đây:

D

Nâng cao hiệu suất máy phát

Hãy giải thích vì sao nguồn điện tía trộn thường được nối hình sao có chão trung tính ?

B

Giữ cho tới điện áp bên trên các trộn tải ổn định.

C

Tạo đi ra nhì cấp điện áp sự so sánh.

D

Thuận tiện cho tới việc sử dụng những vũ trang năng lượng điện điện.

Trong mô tơ ko nhất quán tía trộn, vận tốc con quay của rôto luôn luôn nhỏ rộng lớn vận tốc con quay của kể từ ngôi trường con quay là vì:

A

Để tạo ra sự đổi thay thiên của kể từ ngôi trường con quay bên trên chão quấn rôto

B

Có sự tổn hao năng lượng điện năng vô chão rôto.

C

Có sự tổn hao năng lượng điện năng vô chão stato.

D

Để tạo ra sự đổi thay thiên của kể từ ngôi trường con quay bên trên chão quân stato.

Động cơ ko nhất quán tía trộn là loại động dẫu vậy khi thực hiện việc:

A

Tốc phỏng con quay của roto ko tương quan cho tới vận tốc con quay của kể từ trường

B

Tốc phỏng con quay của roto to hơn vận tốc con quay của kể từ trường

C

Tốc phỏng con quay của roto nhỏ rộng lớn vận tốc con quay của kể từ trường

D

Tốc phỏng con quay của roto bởi vận tốc con quay của kể từ trường

Hệ số trượt vô mô tơ ko nhất quán tía trộn được xác lập theo gót biểu thức này sau đây:

A

s =

B

s =

C

s =

D

s =

Một mối cung cấp năng lượng điện tía trộn đem ghi kí hiệu sau 220V/380 V. Vậy 380V là năng lượng điện áp này sau đây:

A

Điện áp thân ái điểm đầu A và điểm cuối X của một pha

B

Điện áp thân ái điểm đầu A và điểm trung tính O

C

Điện áp thân ái nhì chão pha

D

Điện áp thân ái chão trộn và chão trung tính

Cách đưa đến loại năng lượng điện xoay chiều:

B

Máy phân phát năng lượng điện xoay chiều

Một máy đổi thay áp 3 trộn, từng trộn chão quấn sơ cấp cho của sản phẩm đổi thay áp đem 1500 vòng, chão quấn loại cấp cho 50 vòng. Dây quấn của sản phẩm đổi thay áp được nối theo phong cách ∆/Yo, và được cấp cho bởi mối cung cấp năng lượng điện 3 trộn 4 chão đem năng lượng điện áp 380/220V. Hệ số đổi thay áp chão và thông số đổi thay áp trộn là độ quý hiếm này sau đây:

Trong mạch năng lượng điện xoay chiều tía trộn. Chọn đáp án sai.

A

Dòng năng lượng điện chạy trong số chão trộn là loại năng lượng điện trộn (IP)

B

Điện áp thân ái nhì chão trộn là năng lượng điện áp chão (Ud)

C

Dòng năng lượng điện chạy qua chuyện chuyển vận là loại năng lượng điện trộn (IP)

D

Điện áp thân ái chão trộn và chão trung tính là năng lượng điện áp trộn (UP)

Xem thêm: Cho tam giác (ABC) vuông tại (A) như hình vẽ bên. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Việc đấu sao hoặc tam giác của chuyển vận tía trộn tùy theo :

D

Điện áp của mối cung cấp và chuyển vận.