Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành chăn nuôi của nước ta hiện nay...

Câu hỏi:

06/06/2022 69.5 K

A. Tỉ trọng nhập độ quý hiếm phát hành nông nghiệp từng bước tăng khá vững chãi.

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành chăn nuôi của nước ta hiện nay...

B. Xu phía nổi trội là tiến bộ mạnh lên phát hành mặt hàng hoá.

C. Giá trị những thành phầm ko qua loa giết thịt thịt cướp tỉ trọng ngày càng tốt.

D. Hiệu trái khoáy chăn nuôi đang được đạt được ở tại mức phỏng cao và ổn định toan.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified Giải vì thế Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các cây lâu năm thường niên ở VN hầu hết là

Câu 2:

Phát biểu này tại đây không đích thị với chăn nuôi gia thay cho ở VN hiện tại nay?

Câu 3:

Phát biểu này tại đây nói tới ĐK chăn nuôi nước ta?

Xem thêm: Tam giác đều là gì? Diện tích, tính chất tam giác đều

Câu 4:

Trong thời hạn mới đây, cây lâu năm nhiều năm ở VN được trở nên tân tiến mạnh mẽ và tự tin hầu hết do

Câu 5:

Cây công nghiệp nhiều năm của VN hầu hết là

Câu 6:

Ở VN, mục tiêu hầu hết của phát hành thực phẩm không nên nhằm mục đích vào

Câu 7:

Yếu tố đương nhiên này cần thiết nhất dẫn tới việc không giống nhau về phân bổ cây trà và cây cao su thiên nhiên ở nước ta?

Câu 8:

Phát biểu này tại đây không đích thị với ngành trồng lúa của VN hiện tại nay?

Câu 9:

Nguyên nhân hầu hết này tại đây thực hiện cho tới chăn nuôi heo và gia thay cho triệu tập nhiều ở những đồng vì thế rộng lớn ở nước ta?

Câu 10:

Cây cao su thiên nhiên được trồng hầu hết phía trên loại khu đất này sau đây?

Câu 11:

Đối với ngành chăn nuôi, trở ngại này tại đây đã và đang được tự khắc phục?

Xem thêm: Công thức tính thể tích khối tứ diện

Câu 12:

Đặc điểm hầu hết của ngành trồng cây thực phẩm trong mỗi năm vừa qua là

Câu 13:

Xu phía mới mẻ nhập trở nên tân tiến ngành chăn nuôi lúc này không nên là

Câu 14:

Năng suất lúa cả năm của VN với Xu thế tăng, hầu hết do