Phát biểu nào về hệ quản trị CSDL quan hệ là đúng?

hint-header

Cập nhật ngày: 17-09-2022

Bạn đang xem: Phát biểu nào về hệ quản trị CSDL quan hệ là đúng?


Chia sẻ bởi: Nguyễn Ngọc Linh


Phát biểu này về hệ quản lí trị CSDL mối quan hệ là đúng?

Phần mượt nhằm giải những vấn đề quản lí lí sở hữu chứa chấp những mối quan hệ Một trong những tài liệu.

B

Phần mượt dùng làm kiến thiết những CSDL mối quan hệ.

C

Phần mượt dùng làm tạo nên lập, update và khai quật CSDL mối quan hệ.

D

Phần mượt Microsoft Access

Chủ đề liên quan

Hãy lựa chọn tuyên bố chính về bảo mật thông tin vấn đề trong số hệ csdl

A

hiện tại hiện nay đã sở hữu biện pháp đáp ứng khối hệ thống được đáng tin cậy tuyệt đối

B

nhằm nâng lên hiệu suất cao bảo mật thông tin, những thông số bảo đảm an toàn thông thường xuyên được thay cho đổi

C

hệ quản lí trị csdl ko cho tất cả những người sử dụng thay cho thay đổi mật khẩu

D

phương pháp nén tài liệu ko thực hiện tăng nhanh tính bảo mật

Trong những giải pháp bảo mật thông tin vấn đề, giải pháp này tương hỗ đáng chú ý mang đến việc phục sinh khối hệ thống Khi gặp sự cố kĩ thuật

B

Mã hóa vấn đề và nén dữ liệu

Đặc điểm này sau đấy là đặc thù của một mối quan hệ nhập hệ CSDL quan tiền hệ?

A

Mỗi tính chất sở hữu một thương hiệu phân biệt và trật tự những tính chất là quan tiền trọng

B

Quan hệ không tồn tại tính chất nhiều trị hoặc phức tạp

C

Các cỗ là phân biệt và trật tự những cỗ ko quan tiền trọng

D

Tên của những mối quan hệ rất có thể trùng nhau

Khai thác CSDL mối quan hệ rất có thể là:

B

Sắp xếp, truy vấn, coi tài liệu, kết xuất báo cáo

C

Đặt thương hiệu ngôi trường, lựa chọn loại tài liệu, quyết định đặc thù trường

D

Tạo bảng, chỉ định và hướng dẫn khóa chủ yếu, tạo nên liên kết

Thao tác này tại đây không nằm trong loại tạo nên lập CSDL quan tiền hệ?

B

Ðặt thương hiệu bảng và lưu cấu hình bảng

Việc thứ nhất muốn tạo lập một CSDL mối quan hệ là :

A

Tạo đi ra một hoặc nhiều biểu hình mẫu

B

Tạo đi ra một hoặc nhiều bảng

C

Tạo đi ra một hoặc nhiều hình mẫu căn vặn

D

Tạo đi ra một hoặc nhiều báo cáo

Chỉnh sửa tài liệu là:

A

Thay thay đổi những độ quý hiếm của một vài ba tính chất của một bộ

B

Xoá độ quý hiếm của một vài ba tính chất của một bộ

Hãy lựa chọn tuyên bố sai trong số tuyên bố sau:

A

Hiện ni những biện pháp cả phẩn cứng lẫn lộn ứng dụng ko đáp ứng khối hệ thống được bảo đảm an toàn an toàn tuyệt đối

B

Người sử dụng tránh việc thông thường xuyên thay cho thay đổi những thông số của hệ thống

C

Khi sở hữu tài liệu dạng nén, nên biết quy tắc nén mới mẻ sở hữu tài liệu gốc được.

D

Hệ QT CSDL hỗ trợ cho tất cả những người sử dụng cơ hội thay cho thay đổi mật khẩu

Thuật ngữ “bộ” sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

B

Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

Mô hình thịnh hành nhằm kiến thiết CSDL mối quan hệ là:

Xem thêm: Chứng minh hai tam giác đồng dạng lớp 8 - ABCD Online

Giả sử một bảng sở hữu 2 ngôi trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì nên lựa chọn ngôi trường SOBH thực hiện khoá chủ yếu rộng lớn vì thế :

A

Trường SOBH là ngôi trường ngắn ngủn hơn

B

Trường SOBH đứng trước ngôi trường HOTEN

C

Trường SOBH là loại số, trong lúc bại ngôi trường HOTEN ko nên là loại số

D

Trường SOBH là có một không hai, trong lúc bại ngôi trường HOTEN ko nên là duy nhất

Thao tác này tại đây không nên là thao tác update dữ liệu?

A

Sửa những tài liệu ko thích hợp

B

Sao chép CSDL trở nên phiên bản sao dự trữ.

Hai bảng nhập một CSDL mối quan hệ link cùng nhau trải qua :

B

Thuộc tính của những ngôi trường được lựa chọn (không nhất thiết nên là khóa)

Trong Access, Khi tạo nên link Một trong những bảng, thì :

A

Cả nhị ngôi trường nên là khóa chính

B

Hai ngôi trường ko nhất thiết nên là khóa chính

C

Phải sở hữu tối thiểu một ngôi trường là khóa chính

D

Một ngôi trường là khóa chủ yếu, một ngôi trường không

Chọn tuyên bố chính trong số tuyên bố sau:

A

biện pháp quyết sách và ý thức ra quyết định toàn cỗ hiệu suất cao việc bảo mật thông tin thông tin

B

cũng có thể nhận dạng người tiêu dùng thông qua: thương hiệu truy vấn và mật khẩu đăng nhập, vân tay

C

Các vấn đề cần thiết và nhạy bén thông thường được nén lại nhằm hạn chế tài năng rò rỉ

D

Giải pháp lưu biên phiên bản không tồn tại ích cho tất cả những người quản lí trị

Khi update tài liệu nhập bảng, tao ko thể nhằm trống không ngôi trường này sau đây?

A

Tất cả những ngôi trường của bảng

D

Khóa chủ yếu và ngôi trường nên điền tài liệu.

Việc thay cho thế sản phẩm “AAAAAAFFFFF” vày “6A5F” là cơ hội mã hóa này trong số cơ hội sau:

B

Mỗi kí tự động này thay cho vày một ký tự động không giống

C

Cách ký tự động bại một vài địa điểm xác lập nhập bảng vần âm

Giải pháp này tiếp sau đây ko nên là biện pháp hầu hết mang đến bảo mật thông tin hệ thống?

C

Phân quyền truy vấn và nhận dạng người tiêu dùng.

D

Mã hóa vấn đề và nén tài liệu.

Câu này trong số câu tiếp sau đây không nên là bảo mật thông tin vấn đề nhập hệ CSDL?

A

Hạn chế tối nhiều những sơ sót của người tiêu dùng.

B

Khống chế số người tiêu dùng CSDL.

C

Không bật mý nội dung tài liệu giống như công tác xử l.

D

Đảm bảo vấn đề vẫn tồn tại hoặc bị thay cho thay đổi ngoài ý mong muốn.

Phát biểu này về hệ quản lí trị CSDL mối quan hệ là đúng?

A

Phần mượt nhằm giải những vấn đề quản lí lí sở hữu chứa chấp những mối quan hệ Một trong những tài liệu.

B

Phần mượt dùng làm kiến thiết những CSDL mối quan hệ.

C

Xem thêm: Ảnh trai Việt Nam đẹp quá

Phần mượt dùng làm tạo nên lập, update và khai quật CSDL mối quan hệ.

D

Phần mượt Microsoft Access