Phương tiện giao thông trong tiếng anh, từ vựng tiếng anh: chủ đề phương tiện giao thông

-
*

Trong giờ đồng hồ Anh giao tiếp có tương đối nhiều chủ đề luân chuyển quanh về cuộc sống thường ngày diễn ra mỗi ngày xung quanh bọn chúng ta. Trong đó, chủ đề về giao thông thường thuyên được xuất hiện trong các hội thoại giao tiếp, các bài diễn văn, …. 


Bạn đang xem: Phương tiện giao thông trong tiếng anh

*
một số tự vưng về phương tiện giao thông hiện nay

Vì nạm để chúng ta không còn bị bí tắc từ vựng trong số cuộc đối thoại, hãy theo dõi bài viết dưới đây để cùng học thuộc các từ vựng giờ đồng hồ anh chủ thể giao thông ngay từ bây giờ thôi nhé!

Tất tần tật tự vựng về nhà đề giao thông vận tải thường gặp gỡ nhất


“ “

Giao thông là nhà đè thường xuyên xuyên gặp mặt nhất trong hoạt động mỗi ngày của bọn họ từ đi làm, đi chơi, đi du lịch, công tác,… Hãy cùng bỏ túi những từ vựng tiếng Anh chủ đề giao thông ngay dưới đây nào


*
từ vựng về giao thông thường chạm mặt nhất

Từ vựng giờ đồng hồ anh về nhà đề giao thông vận tải với những phương tiện con đường bộ

Bicycle (baɪsɪkl): dòng xe đạp
Car (ka:): Ô tô
Caravan
Coach
High-speed train
Minicab (mɪnɪkæb/kæb): Xe đến thuê
Moped (məʊpɛd): xe pháo máy có bàn đạp
*
từ vựng giờ đồng hồ anh công ty đề giao thông đường bộ
Motorbike (məʊtəˌbaɪk): xe máy
Railway train
Scooter (ˈskuːtə): xe ga (xe tay ga)Tram (træm): xe điện
Truck
Van (væn): Xe mua có kích thước nhỏ

Từ vựng giờ anh về công ty đề giao thông vận tải phương tiện đường thủy, nước

Boat (bəʊt): Thuyền
Canoe: xuồng
Cargo ship (kɑːgəʊ ʃɪp): Tau chở hàng hóa trên biển
Cruise ship (kruːz ʃɪp): Tàu du lịch
Ferry (ˈfɛri): Phà
Hovercraft /ˈhɒvəkrɑːft/: tàu dịch chuyển nhờ đệm không khí
Rowing boat (rəʊɪŋ bəʊt): thuyền buồm loại gồm mái chèo
Sailboat (seɪlbəʊt): Thuyền buồm
Ship /ʃɪp/: tàu thủy
Speedboat /ˈspiːdbəʊt/: tàu cực kỳ tốc

Từ vựng về những phương tiện giao thông công cộng

Bus: xe pháo buýt
Taxi: xe taxi
Tube: tàu năng lượng điện ngầm Underground: tàu điện ngầm
Subway: tàu điện ngầm
High-speed train: tàu cao tốc
Railway train: tàu hỏa
Coach: xe khách

Từ vựng giờ đồng hồ anh về phương tiện đi lại đường bay, hàng không

Helicopter (ˈhɛlɪkɒptə): Trực thăng
Airplane/ plan (ˈeəpleɪn/ plæn): trang bị bay
Propeller plane (prəˈpɛlə pleɪn): Máy cất cánh loại chạy bởi động cơ cánh quạt
Hot-air balloon (ˈhɒtˈeə bəˈluːn): khinh thường khí cầu

Từ vựng về các loại mặt đường trong giao thông 

Bend (bɛnd): Đường cấp khúc
Bump (bʌmp): Đường bị xóc
Car lane (kɑː leɪn): Làn đường giành cho xe hơi
Dual carriageway (ˈdju(ː)əl ˈkærɪʤweɪ): Xa lộ nhì chiều
Fork (fɔːk): xẻ ba
Highway (ˈhaɪweɪ): Đường cao tốc (dành mang đến xe ô tô)Level crossing (ˈlɛvl ˈkrɒsɪŋ): Đoạn đường ray tàu hỏa giao mặt đường cái
Motorcycle lane (ˈməʊtəˈsaɪkl leɪn): Làn đường giành riêng cho xe máy
Motorway (ˈməʊtəˌweɪ): Xa lộ
Pedestrian crossing (pɪˈdɛstrɪən ˈkrɒsɪŋ): Vạch để qua đường
Railroad track (ˈreɪlrəʊd træk): Đường ray xe lửa
Ring road (rɪŋ rəʊd): Đường vành đai
*
Các một số loại đường giao thông vận tải trong giờ Anh
Road (rəʊd): Đường
Road narrows (rəʊd ˈnærəʊz): Đường hẹp
Roadside (ˈrəʊdsaɪd): Phần đường làm cho lề
T-junction (tiː-ˈʤʌŋkʃən): Ngã cha đường
Toll road (təʊl rəʊd): Đường gồm thu phí
Traffic jam: tắc đường
Traffic: giao thông
Turning (ˈtɜːnɪŋ): Điểm rất có thể rẽ

“ “

Tổng hợp những biển báo giao thông vận tải bằng tiếng Anh

Cross road (krɒs rəʊd): Chỉ những đoạn đường hay giao nhau Dead over (/ˌded ˈend/): con đường cuối, con đường cụt
End of dual Carriage way làn con đường kép Handicap parking (/ˈhændikæp ˈpɑːkɪŋ/): khu đỗ xe cho những người khuyết tật
Hard shoulder (hɑːd shoulde): khu có thể chấp nhận được dừng xe, đỗ xe
No crossing (/nəʊ ˈkrɒsɪŋ/): biển cả cấm thông qua đường
No entry (nəʊ ˈɛntri): không được vào No horn (nəʊ hɔːn): hải dương câm ko được bấm bé No overtaking (nəʊ ˌəʊvəˈteɪkɪŋ): trở nên cấm vượt qua
*
Các đại dương báo giao thông thường gặp
No parking (nəʊ ˈpɑːkɪŋ): đại dương cấm đậu xe, đỗ xe pháo No U-Turn (nəʊ juː-tɜːn): biển khơi cấm vòng Railway (/ˈreɪlweɪ/): những loại con đường sắt
Road goes right (/rəʊd ɡəʊ raɪt/): Đường đi mặt phải
Road sign (rəʊd saɪn): Bảng dẫn đường Road widens (/rəʊd ˈwaɪdn/): Đường rộng hơn
Roundabout (/ˈraʊndəbaʊt/): bùng binh vòng tròn
Slippery road (/ˈslɪpəri rəʊd/): mặt đường trơn trợt
Slow down (sləʊ daʊn): Yêu ước giảm, hạ tốc độ Speed limit (/ˈspiːd lɪmɪt/): giới hạn, bớt lại tốc độ
T-Junction (/ˈtiː dʒʌŋkʃn/): ngã cha có dạng văn bản TTwo way traffic (/ˌtuː ˈweɪ ˈtræfɪk/): đường đi có hai chiều
Your priority (jɔː praɪˈɒrɪti:): Đoạn đường được ưu tiên

Một số từ vựng khác

Accident (/ˈæksɪdənt/): tai nạn
Breathalyzers (/ˈbreθəlaɪzər/): quy định kiểm tra độ đụng trong khá thở
Car park (/kɑːr pɑːrk/): chỗ bến bãi đậu xe pháo máy
Infrastructure (/ˈinfrəˌstrək(t)SHər/): đại lý vật chất, hạ tầng
Journey (/ˈdʒɜːni/): chuyến hành trình
Junction (ˈʤʌŋkʃən): Giao lộ Kerb (/kɜːrb/): mép vỉa hè
Learner driver (/ˈlɜːrnər ˈdraɪvər/): chỉ bạn mới tập lái xe
One-way street (/wʌn weɪ striːt/): mặt đường một chiều
Parking ticket (/ˈpɑːrkɪŋ ˈtɪkɪt/): vé giữ xepassenger (/ˈpæsɪndʒər/): hành khách, khách hàng hàng
Petrol station (/ˈpetrəl ˈsteɪʃn/): chỗ đổ xăng
Private transport (/ˈpraɪvət ˈtrænspɔːt/): phương tiện giao thông vận tải cá nhân
Public transport (/ˈpʌblɪk ˈtrænspɔːt/): phương tiện giao thông công cộng
Sidewalk (ˈsaɪdwɔːk): Vỉa hè Signpost (ˈsaɪnpəʊst): Tấm biển khơi báo giao thông vận tải Traffic (ˈtræfɪk): giao thông vận tải (nói chung) Traffic jam (/ˈtrafik ˌjam/): ùn tắc giao thông
Traffic light (ˈtræfɪk laɪt): những loại đèn giao thông vận tải Traffic warden (/ˈtræfɪk ˈwɔːrdn /): nhân viên kiểm soát việc đỗ xe
Transport (/ˈtrænspɔːt/): vận, di chuyển
Transport system (/ˈtrænspɔːt ˈsɪstəm/): hệ thống bộ giao thông
Transportation (/ˌtrænspɔːˈteɪʃn/): phương tiện đi lại giao thông
Trip (/trɪp/): chuyến đi
Vehicle (ˈviːɪkl): phương tiện bypass : mặt đường vòngcar hire: thuê xecar wash: cọ xe ô tôdiesel : dầu dieseldriver: tài xếdriving instructor: giáo viên dạy lái xedriving lesson: các buổi học hành lái xedriving licence: giấy phép lái xe xedriving test: thi giấy phép lái xe xegarage: ga rahard shoulder: vạt đất cạnh xa lộ để dừng lại xejump leads: dây cáp sạc điệnkerb: mép vỉa hèlevel crossing: dẫn đường ray nằm giao với đường cáimechanic: thợ sửa máyoil: dầuparking meter : laptop tiền đỗ xeparking space: khu vực đỗ xepetrol :xăngpetrol pump : bơm xăngpuncture : thủng xămreverse gear : số lùisecond-hand : đồ cũservices: dịch vụspeed: tốc độto accelerate: tăng tốcto change gear : gửi sốto drive: lái xeto skid: trượt bánh xeto slow down: lờ lững lạito stall : làm chết máyto swerve : ngoặttoll road: đường gồm thu lệ phítoll: lệ tầm giá qua đường hay qua cầutraffic: giao thôngtyre pressure: áp suất lốpcone (/koʊn/): cọc tiêu giao thông

Xem thêm: Ubnd Tỉnh Hà Tĩnh Thông Báo Tuyển Dụng Hà Tĩnh 2016, Ischool Hà Tĩnh Tuyển Dụng Giáo Viên

Corner: góc phố Crossroads: té tư crosswalk (/ˈkrɒswɔːk/): lối qua đường dành cho người đi bộ
Flat tyre: lốp sịt Icy road: mặt đường trơn bởi vì băng Jack: đòn kích bẩy lane (/leɪn/): làn đường
Lay-by: chỗ tạm dừng xe trên đường manhole (/ˈmæn.həʊl/): miệng cống
Multi-storey car park: kho bãi đỗ xe các tầng parking lot (/ˈpɑːkɪŋ lɒt/): kho bãi đậu, đỗ xepavement (/ˈpeɪvmənt/): vỉa hè
Road map: phiên bản đồ đường đi roadblock (/ˈrəʊdblɒk/): khối hệ thống hàng rào chặn đường
Roadworks: những công trình, thiết kế sửa mặt đường speed camera (/ˈspiːd ˌkæm.rə/): camera phun tốc độ
Speeding fine: phạt tốc độ Spray: bụi nước to lớn brake: phanh (động từ) tunnel (/ˈtʌnəl/): đường hầmturnpike (/ˈtɜːnpaɪk/): đường cao tốc có trạm thu phí
Unleaded: ko chì 

Từ vựng chỉ đường đi trong giờ đồng hồ Anh thông dụng 

Avenue: Đại lộ
Between: Ở giữa (and)Beside: mặt cạnh
Behind: Sau, phía sau
Ben: Đường cong
Cross the road: Đi qua đường
Cross the crosswalk: Qua đường/qua gạch đi bộ
Cross the bridge: Qua cầu
Curve: Đường cong
Dual carriageway: đường lộ tất cả 2 chiều
Go past: Đi qua/ băng qua
Go straight = Go along: Đi mặt đường thằng
Go down: Đi xuống
Go towards: Đi theo hướng
Go up the hill: Đi lên dốc
Go down the hill: Đi xuống dốc
In front of: Trước/ phía trước
In the roundabout take the first exit: Rẽ phía sang phải trước tiên khi qua bùng binh
Opposite: Đối diện
Next to: kế bên
Near: Gần
Turn right: Rẽ phải
Turn left: Rẽ trái
Take the first right/left: Rẽ trái hoặc phải Take the second right/left: Rẽ trái/phải ở vấp ngã rẽ nơi thứ hai
Traffic light: Đèn giao thông
T – junction: té ba
Turning: chỗ rẽ/ngã rẽ
Roundabout: bùng binh vòng tròn
Roadway narrows: Đường hẹp
Pavement: Vỉa hè
Pedestrian subway: Đường hầm dành cho tất cả những người đi bộ

Các mẫu câu hỏi thông dụng trong giờ đồng hồ Anh về chủ đề giao thông

Để vận dụng rõ rộng trong giao tiếp, dưới đó là một số thắc mắc thông dụng về chủ đề giao thông vận tải thông dụng nhất.

“”How vị you go khổng lồ the school / office ? ( bạn đến ngôi trường / văn phòng bằng phương pháp nào?) I go lớn school/ the office by bike/bus. ( Tôi cho trường/ văn phòng công sở bằng xe đạp điện hoặc xe cộ bus)How bởi you travel to school/ work? ( Bạn di chuyển đến trường học tập / nơi thao tác làm việc như cầm cố nào?)I travel to lớn school/work by bike/motobike. ( Tôi mang đến trường/ văn phòng bằng xe đạp hoặc xe pháo máy)How to lớn you get khổng lồ school/ work? ( Làm cố nào để các bạn đến trường học / làm cho việc?)I get to school/ work by bike/bus. (Tôi đến trường / đi làm việc bằng xe đạp điện / xe cộ buýt.)

Đoạn văn về phương tiện giao thông hay nhất


Từ vựng về những phương tiện giao thông bằng giờ đồng hồ Anh là gần như từ cơ bản thường được học tập ngay khi bắt đầu học tiếng Anh, đặc biệt là với lịch trình học dành riêng cho trẻ em mẫu giáo. Ngoài các từ vựng về phương tiện giao thông vận tải thì bạn học còn theo luồng thông tin có sẵn thêm các từ vựng liên quan tới giao thông vận tải như hải dương báo, làn đường,…

Trong nội dung bài viết hôm nay, tienganhduhoc.vn hỗ trợ những tự vựng về các phương tiện giao thông bằng tiếng Anh để bạn học làm giàu thêm vốn tự vựng của mình.


1. Từ vựng về phương tiện đi lại giao thông

1.1. Phương tiện giao thông đường bộ

Phương nhân tiện được sử dụng nhiều độc nhất là các phương luôn thể giao thông đường đi bộ như xe máy, xe cộ đạp, xe pháo hơi,… bọn họ cùng xem trong giao thông vận tải tiếng Anh những phương tiện thể này được hotline tên ra sao nhé!

Car: ô tô
Bicycle/ bike: xe đạp
Motorcycle/ motorbike: xe pháo máy
Scooter: xe pháo tay ga
Truck/ lorry: xe pháo tải
Van: xe mua nhỏ
Minicab/Cab: xe đến thuê
Tram: xe điện
Caravan: xe bên di động
Moped: xe máy gồm bàn đạp
*
Các biển báo giao thông vận tải bằng tiếng anh
Road sign: hải dương bảng chỉ đường
Slow down: yêu thương cầu tụt giảm độ
No U-Turn: biển khơi cấm vòng
Your priority: Đoạn đường được ưu tiên
End of dual Carriage way: hết làn mặt đường kép
Handicap parking: địa điểm đỗ xe dành riêng cho những người khuyết tật
No overtaking: thay đổi cấm vượt
No horn: đại dương cấm còi
Cross road: Đoạn con đường giao nhau
No entry: đại dương cấm vào
Speed limit: Đoạn mặt đường bị số lượng giới hạn tốc độ
No parking: biển cấm đỗ xe
Railway: mặt đường sắt
Road goes right: mặt đường rẽ phải
Road narrows: đường hẹp
Road widens: con đường trở bắt buộc rộng hơn
T-Junction: ngã bố hình chữ TYour priority: được ưu tiên
Handicap parking: địa điểm đỗ xe cộ của fan khuyết tật
End of dual carriage way: hết làn con đường kép
Slow down: giảm tốc độ
Speed limit: số lượng giới hạn tốc độ

1.7. Một số trong những từ vựng giờ Anh về giao thông vận tải khác

Bên trên là rất nhiều từ vựng giành riêng cho các phương tiện giao thông vận tải bằng giờ đồng hồ Anh, để có thể giao tiếp mặt hàng ngày, bạn hãy học thêm một trong những từ vựng về giao thông vận tải cơ bản để ứng dụng một biện pháp tự tin nhất

Road: đường
Traffic: giao thông
Vehicle: phương tiện
Roadside: lề đường
Ring road: đường vành đai
Sidewalk: vỉa hè
Crosswalk/ pedestrian crossing: vun sang đường
Fork: vấp ngã ba
One-way street: con đường một chiều
Two-way street: mặt đường hai chiều
Driving licence: bằng lái xe xe
Traffic light: đèn giao thông
Level crossing: đoạn đường ray giao đường cái
Traffic jam: tắc đường
Signpost: biển báo
Junction: Giao lộ
Crossroads: bổ tư

2. Bí quyết hỏi về phương tiện giao thông vận tải bằng tiếng Anh

Câu hỏi: How vì you + V + Danh trường đoản cú chỉ địa danh mà bạn muốn đến
Trả lời: I + Verb + danh tự chỉ địa điểm + by + phương tiện giao thông

Khi trả lời câu hỏi về phương tiện đi lại giao thông, bạn chỉ việc trả lời như by bus/taxi/car,… mặc dù với câu nói thanh lịch bạn nên trả lời cả câu như “I go khổng lồ work by bus”