Một số khái niệm phương trình đường thẳng môn Toán lớp 10

1. Vectơ pháp tuyến và véc tơ chỉ phương của lối thẳng

 Định nghĩa: Cho đường thẳng liền mạch \(\Delta \)

Bạn đang xem: Một số khái niệm phương trình đường thẳng môn Toán lớp 10

- Vectơ \(\overrightarrow n  \ne \overrightarrow 0 \) gọi là vectơ pháp tuyến (VTPT) của \(\Delta \) nếu như giá bán của \(\overrightarrow n \) vuông góc với \(\Delta \)

- Vectơ \(\overrightarrow u  \ne \overrightarrow 0 \) gọi là vectơ chỉ phương (VTCP) của đường thẳng liền mạch \(\Delta \) nếu như giá bán của chính nó tuy nhiên song hoặc trùng với \(\Delta \)

2. Phương trình tổng quát lác, thông số của đường thẳng liền mạch

a) Phương trình tổng quát

Xem thêm: Lý thuyết hình vuông | SGK Toán lớp 8

Cho đường thẳng liền mạch \(\Delta \) trải qua \({M_0}({x_0};{y_0})\) và đem VTPT \(\overrightarrow n  = (a;b)\). Khi đó:

Phương trình bên trên được gọi là phương trình tổng quát của đường thẳng liền mạch \(\Delta \)

Nhận xét‎‎‎‎ :  Nếu \(\Delta \) đem phương trình thông số là (1) thì \(A \in \Delta  \Leftrightarrow A({x_0} + at;{y_0} + bt)\)

c) Phương trình chủ yếu tắc.

Xem thêm: Những bí quyết lớn chu vi hình tròn để tối ưu không gian

Cho đường thẳng liền mạch \(\Delta \) trải qua \({M_0}({x_0};{y_0})\) và \(\overrightarrow u  = (a;b)\) (với \(a \ne 0,\,\,b \ne 0\)) là vectơ chỉ phương thì phương trình \(\dfrac{{x - {x_0}}}{a} = \dfrac{{y - {y_0}}}{b}\) được gọi là phương trình chủ yếu tắc của đường thẳng liền mạch \(\Delta \).

3. Vị trí kha khá của hai tuyến phố thẳng

Cho hai tuyến phố trực tiếp \({d_1}:{a_1}x + {b_1}y + {c_1} = 0;\) \({\rm{ }}{d_2}:{a_2}x + {b_2}y + {c_2} = 0\)

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Bài tập chứng minh tam giác nội tiếp dễ hiểu - HOCMAI

  Trong chương trình học toán lớp 9, bài tập chứng minh tam giác nội tiếp đường tròn hay bài tập chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác là bài ăn điểm trong những đề kiểm tra. Các em học sinh chỉ cần nắm chắc lý thuyết, đọc kỹ đề bài là có thể …

Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9 đầy đủ và hay nhất

Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9 là tài liệu tổng hợp đầy đủ các kiến thức trọng tâm những bài tập củng cố kiến thức về Sinh học Di Truyền Và Biến Dị, Sinh Vật Và Môi Trường. Để giúp các em nâng cao hiệu quả học tập, tiết kiệm thời gian làm bài, eLib đã tổng hợp các bài tập SGK Sinh học 9 bao gồm phương pháp giải nhanh chóng và hướng dẫn giải rõ ràng cho từng bài tập. Mời các em cùng tham khảo!