Quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật

Quan hệ đối đầu Một trong những thành viên vô quần thể sinh vật

Quan hệ đối đầu Một trong những thành viên vô quần thể sinh vật

Bạn đang xem: Quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật

A. chỉ xẩy ra ở những quần thể động vật hoang dã, ko xẩy ra ở những quần thể thực vật.

B. thông thường thực hiện mang lại quần thể suy thoái và khủng hoảng kéo theo bại vong.

Xem thêm: Tổng hợp kiến thức công thức hạ bậc lượng giác không thể bỏ qua

C. đáp ứng mang lại con số và sự phân bổ những thành viên vô quần thể lưu giữ ở tầm mức phỏng phù phù hợp với mức độ chứa chấp của môi trường xung quanh.

Xem thêm: Công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật

D. xuất hiện tại khi tỷ lệ thành viên của quần thể xuống quá thấp

Đáp án C

- Đáp án C. Vì đối đầu nằm trong loại xẩy ra khi tỷ lệ thành viên tăng nhiều và mối cung cấp sinh sống khan khan hiếm. Kết trái ngược của đối đầu tiếp tục thực hiện hạn chế con số thành viên, thăng bằng với kỹ năng cung ứng mối cung cấp sinh sống của môi trường xung quanh.
- Phương án A sai. Vì đối đầu xẩy ra ở toàn bộ những quần thể của toàn bộ những loại loại vật.
- Phương án B sai. Vì đối đầu chỉ xẩy ra khi tỷ lệ quần thể quá cao và mối cung cấp sinh sống khan khan hiếm. Cạnh giành chỉ vô hiệu những thành viên đem mức độ sinh sống tầm thường nên đối đầu là động lực xúc tiến sự tiến bộ hóa của quần thể chứ đối đầu nằm trong loại ko dẫn cho tới khử vòn quần thể.
- Phương án D sai. Vì khi tỷ lệ thành viên quá thấp thì ko xẩy ra đối đầu.