Fe có thể tan trong dung dịch chất nào sau đây? A. FeCl3....

Câu hỏi:

08/09/2022 10.5 K

B. AlCl3.                  

Bạn đang xem: Fe có thể tan trong dung dịch chất nào sau đây? A. FeCl3....

C. FeCl2.                   

D. MgCl2.

Trả lời:

verified Giải vì thế Vietjack

Đáp án A

Fe rất có thể phản xạ được với những kim loại/ion đứng sau trongdãy hoạt động và sinh hoạt chất hóa học sắt kẽm kim loại.

Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hòa tan không còn 1,08 gam láo lếu thích hợp Cr và Fe vô hỗn hợp HCl loãng, rét chiếm được 448 ml khí (đktc). Khối lượng crom với vô láo lếu thích hợp là:

Câu 2:

Chỉ sử dụng thêm thắt hóa học nào là tại đây rất có thể phân biệt được những oxit: Na2O, ZnO, CaO, MgO?

Câu 3:

Nhiệt phân trọn vẹn 81 gam Ca(HCO3)2 chiếm được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là:

Câu 4:

Hòa tan không còn 9,6 gam láo lếu thích hợp nhị sắt kẽm kim loại kiềm nằm trong 2 chu kì thường xuyên vô nước được 3,36 lít khí (đktc). Hai sắt kẽm kim loại kiềm cơ là:

Câu 5:

Đem hỗn hợp Al và Al(OH)3 tan hết vô dung dịch NaOH được 3,36 lít H2 (đktc). Nếu đem hỗn hợp bên trên nung vô ko khí đến khối lượng ko đổi thu được duy nhất 10,2 gam một chất rắn. Số mol Al và Al(OH)3 lần lượt là:

Câu 6:

Khi pha chế sắt kẽm kim loại, những ion sắt kẽm kim loại nhập vai trò là hóa học

Câu 7:

Al có thể tan được vô nhóm các dung dịch nào sau:

Câu 8:

Để phân biệt ion Ba2+ ko sử dụng ion:

Câu 9:

Điện phân hỗn hợp láo lếu thích hợp chứa chấp 0,04 mol AgNO3 và 0,05 mol Cu(NO3)2, năng lượng điện rất rất trơ, dòng sản phẩm năng lượng điện 5A, vô 32 phút 10 giây. Khối lượng sắt kẽm kim loại phụ thuộc vào catot là:

Xem thêm: Tất cả công thức lý 11 học kì 1 : Những kiến thức cơ bản mà bạn cần nắm vững

Câu 10:

Cho x mol Fe ứng dụng với hắn mol AgNO3 cho tới phản xạ trọn vẹn chiếm được hỗn hợp chứa chấp nhị muối bột của và một sắt kẽm kim loại. Số mol nhị muối bột theo thứ tự là:

Câu 11:

Cho một lượng bột Al vào dung dịch CuSO4 dư, lấy rắn thu được mang lại tác dụng dung dịch HNO3 dư thấy sinh đi ra 2,24 lít NO (đktc). Nếu đem lượng Al bên trên tác dụng hết với dung dịch HNO3 sẽ thu được thể tích N2 đktc là:

Câu 12:

Dung dịch HCl, H2SO4 loãng tiếp tục lão hóa crom mà đến mức oxi hóa:

Câu 13:

Anion gốc axit nào là tại đây rất có thể thực hiện mượt nước cứng?

Câu 14:

Cho 4,08 gam Mg ứng dụng với hỗn hợp láo lếu thích hợp Cu(NO3)2 và H2SO4 đun rét, khuấy đều cho tới Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn được hỗn hợp X và 0,896 lít láo lếu thích hợp khí Y (đktc) bao gồm nhị khí ko color, vô cơ với 1 khí hóa nâu ngoài không gian và 1,76 gam láo lếu thích hợp nhị sắt kẽm kim loại với nằm trong số mol. lõi tỉ khối của Y so với H2 là 8. Khối lượng muối bột tạo nên trở nên vô hỗn hợp X sớm nhất với độ quý hiếm nào là sau đây?

Xem thêm thắt »