Sở Gtvt Tỉnh Bình Phước - Top 14+ Giám Đốc Sở Gtvt Bình Phước Mới Nhất 2023

-
tác dụng nhiệm vụ

Bạn đang xem: Sở gtvt tỉnh bình phước

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG Sở Giao thông vận tải đường bộ tỉnh Bình Phước (dưới đây điện thoại tư vấn tắt là Sở) là cơ quan trình độ thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, Sở chịu đựng sự chỉ đạo, làm chủ về tổ chức, biên chế và công tác làm việc của ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, điều tra về chuyên môn, nhiệm vụ của Bộ giao thông vận tải vận tải.Sở gồm tư biện pháp pháp nhân, gồm con vệt riêng, được dự toán kinh phí để chuyển động và được mở thông tin tài khoản tại Kho bội nghĩa Nhà nước theo quy định. Sở có chức năng tham mưu, giúp ubnd tỉnh triển khai chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải, gồm những: Đường bộ, mặt đường thuỷ nội địa, vận tải và bình yên giao thông trên địa bàn tỉnh.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN1. Trình ubnd tỉnh:a) Dự thảo các quyết định, thông tư và những văn bản khác trực thuộc thẩm quyền ban hành của ủy ban nhân dân tỉnh về giao thông vận tải;b) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm, chương trình, dự án về giao thông vận tải; những biện pháp tổ chức thực hiện cách tân hành chính về giao thông vận tải thuộc phạm vi thống trị nhà nước của Sở;c) các dự án chi tiêu về giao thông vận tải đường bộ thuộc thẩm quyền ra quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh;d) Dự thảo văn bản quy bất hợp pháp luật phương pháp về tiêu chuẩn chỉnh chức danh đối với Trưởng, Phó những đơn vị thuộc Sở; tham gia với những cơ quan có tương quan xây dựng dự thảo giải pháp về tiêu chuẩn chỉnh chức danh Trưởng, Phó phòng chuyên môn có chức năng cai quản nhà nước về giao thông vận tải thuộc ubnd huyện, thị thôn (dưới đay call tắt là ubnd cấp huyện).2. Trình quản trị UBND tỉnh:a) Dự thảo các văn bạn dạng thuộc thẩm quyền phát hành của quản trị UBND thức giấc về giao thông vận tải vận tải;b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể, tổ chức triển khai lại các đơn vị trực thuộc Sở theo dụng cụ của pháp luật; phối phù hợp với Sở Nội vụ trình chủ tịch UBND thức giấc dự thảo quyết định xếp hạng những đơn vị sự nghiệp, dịch vụ thương mại công lập vị Sở quản lý theo phía dẫn của cục Giao thông vận tải đường bộ và cỗ Nội vụ.3. Tổ chức triển khai các văn phiên bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn chỉnh kỹ thuật với định mức khiếp tế, nghệ thuật trong lĩnh vực giao thông vận tải được ban ngành nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục luật pháp về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.4. Về kết cấu hạ tầng giao thông:a) Tổ chức triển khai nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đưa ra quyết định đầu tư, chủ chi tiêu đối với các dự án chi tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo phân cấp cho của tỉnh;b) tổ chức triển khai quản lý, bảo trì, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn chỉnh kỹ thuật mạng lưới dự án công trình giao thông con đường bộ, đường thuỷ trong nước địa phương đang khai quật thuộc nhiệm vụ của tỉnh cai quản hoặc được uỷ thác cai quản lý;c) triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hành lang bình an giao thông và công trình giao thông trên địa bàn theo biện pháp của pháp luật, phía dẫn của bộ Giao thông vận tải đường bộ và các cơ quan thống trị nhà nước siêng ngành;d) chào làng theo thẩm quyền câu hỏi đóng, mở tuyến phố thuỷ trong nước địa phương và đóng, mở các cảng, bến thuỷ trong nước trên tuyến đường thuỷ trong nước địa phương, tuyến đường chuyên dùng nối với tuyến phố thuỷ trong nước địa phương theo nguyên lý của pháp luật; tổ chức triển khai cấp giấy phép vận động bến khách ngang sông;đ) Tham mưu, giúp ubnd tỉnh đưa ra quyết định phân loại, điều chỉnh hệ thống đường tỉnh, các đường không giống theo cơ chế của điều khoản và phân cung cấp của ủy ban nhân dân tỉnh;e) tùy chỉnh cấu hình và cai quản hệ thống báo cho biết đường bộ, mặt đường thuỷ trong nước địa phương trong phạm vi quản ngại lý;g) gồm ý kiến so với các dự án xây dựng dự án công trình trên đường thuỷ nội địa địa phương và đường chuyên cần sử dụng nối với tuyến phố thuỷ nội địa địa phương theo quy định; cấp phép kiến thiết trên các tuyến đường đi bộ đang khai thác do địa phương quản lý hoặc trung ương uỷ thác quản lí lý;h) tổ chức thực thi những nhiệm vụ, quyền hạn làm chủ nhà nước trên bến xe pháo ô tô, bãi đỗ xe, trạm ngừng nghỉ với cảng, bến thuỷ nội địa trên các tuyến con đường bộ, mặt đường thuỷ nội địa do địa phương cai quản lý;5. Về phương tiện đi lại và người tinh chỉnh phương một thể giao thông, phương tiện, sản phẩm công nghệ xếp dỡ, xây dựng chuyên sử dụng trong giao thông vận tải đường bộ (trừ phương tiện phục vụ vào mục đích quốc phòng, an toàn và tàu cá) cùng trang bị, máy kỹ thuật chuyên cần sử dụng ngành giao thông vận tải:a) Tổ chức tiến hành việc đăng ký phương tiện giao thông đường thuỷ nội địa; đăng ký cấp hải dương số cho xe sản phẩm chuyên cần sử dụng của tổ chức, cá thể ở địa phương theo công cụ của quy định và phân cấp của Bộ giao thông vận tải;b) Tổ chức thực hiện việc bình chọn chất lượng an ninh kỹ thuật và đảm bảo môi trường so với phương tiện giao thông đường bộ, con đường thuỷ nội địa theo luật pháp của lao lý và phân cấp cho của Bộ giao thông vận tải vận tải;c) Thẩm định xây dựng kỹ thuật vào sửa chữa, hoán cải phương tiện đi lại giao thông, phương tiện, sản phẩm công nghệ xếp dỡ, xây dựng chuyên dùng trong giao thông vận tải đường bộ đường bộ, đường thuỷ nội địa theo điều khoản của lao lý và phân cấp cho của Bộ giao thông vận tải;d) tổ chức triển khai việc đào tạo, giáp hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận học tập pháp luật cho tất cả những người điều khiển phương tiện giao thông, người quản lý phương tiện, máy chuyên dùng trong giao thông vận tải vận tải; cung cấp giấy ghi nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của những cơ sở huấn luyện và đào tạo lái xe trên địa phận tỉnh; cấp cho hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép và thống trị việc đào tạo và huấn luyện lái xe đối với các cơ sở huấn luyện và đào tạo lái xe pháo trên địa bàn tỉnh theo điều khoản của quy định và phân cấp cho của Bộ giao thông vận tải; cấp chứng từ hành nghề marketing dịch vụ thi công phương nhân tiện giao thông đường bộ và phương tiện đi lại thuỷ nội địa cho các cá thể tại địa phương.6. Về vận tải:a) chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan tương quan triển khai thực hiện các chế độ phát triển vận tải đường bộ hành khách nơi công cộng theo hiện tượng của ủy ban nhân dân tỉnh;b) Tổ chức tiến hành việc quản lý vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến chũm định, hòa hợp đồng, vận tải đường bộ khách du lịch và vận tải đường bộ hành khách công cộng bằng xe pháo buýt theo luật pháp của pháp luật; cấp cho phép vận tải quốc tế, trao giấy phép lưu hành đặc biệt cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của pháp luật và phân cung cấp của Bộ giao thông vận tải;c) hướng dẫn, chất vấn xây dựng bến xe cộ trên địa phận tỉnh theo quy hướng được phê duyệt; quản lý các tuyến vận tải đường bộ hành khách; bài toán tổ chức thống trị dịch vụ vận tải hành khách trên địa phận tỉnh;d) ra mắt hoạt động, quan sát và theo dõi giám sát hoạt động thử nghiệm tàu khách cấp tốc và công bố, đăng ký tuyến vận tải hành khách hoạt động trên con đường thuỷ trong nước địa phương.7. Về an ninh giao thông:a) chủ trì hoặc phối phù hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác search kiếm cứu nạn mặt đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa, mặt hàng hải và hàng không xảy ra trên địa phận tỉnh theo cách thức của quy định và cắt cử của ủy ban nhân dân tỉnh; kết hợp xử lý tai nạn giao thông trên địa phận tỉnh khi có yêu cầu;b) Tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa, bớt thiểu tai nạn đáng tiếc giao thông, ngăn ngừa và xử lý những hành vi xâm phạm công trình giao thông, xâm lăng hành lang bình yên giao thông;c) Là cơ quan trực thuộc hoặc là member của Ban an toàn giao thông tỉnh giấc theo phân công của ubnd tỉnh;d) Thẩm định an ninh giao thông trên các tuyến đường tỉnh; các vị trí đầu nối giữa đường huyện, đường xã với mặt đường tỉnh; các điểm đầu nối của các cơ sở sản xuất, sale dịch vụ dọc hai bên đường tỉnh.8. Tổ chức thực hiện các chính sách của pháp luật về bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo qui định của pháp luật.9. Giúp ủy ban nhân dân tỉnh thống trị nhà nước so với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tài chính tư nhân; phía dẫn, kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức triển khai phi chính phủ trong nghành nghề dịch vụ giao thông vận tải đường bộ ở tỉnh theo cơ chế của pháp luật.10. Hướng dẫn chuyên môn, nhiệm vụ về giao thông vận tải vận tải đối với cơ quan trình độ thuộc ubnd cấp huyện.11. Phía dẫn, kiểm tra việc tiến hành cơ chế từ chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập nằm trong quyền làm chủ của Sở theo phân cấp cho của ủy ban nhân dân tỉnh và giải pháp của pháp luật.12. Tiến hành hợp tác quốc tế trong nghành nghề dịch vụ giao thông vận tải đường bộ theo giải pháp của pháp luật và phân công hoặc uỷ quyền của ủy ban nhân dân tỉnh; nhà trì hoặc thâm nhập thẩm định, nhận xét và tổ chức triển khai các đề bài nghiên cứu, đề án, dự án ứng dụng tiến bộ technology có liên quan đến giao thông vận tải trên địa phận tỉnh.13. Thanh tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi bất hợp pháp luật về giao thông vận tải đường bộ đường bộ, mặt đường thuỷ trong nước và bảo đảm an toàn công trình giao thông, bảo đảm trật tự bình yên giao thông trên địa bàn tỉnh; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, kháng tham nhũng theo chính sách của quy định và phân công của ủy ban nhân dân tỉnh.14. Khí cụ chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi của Văn phòng, Thanh tra, những phòng chăm môn, nhiệm vụ và những đơn vị ở trong Sở; cai quản biên chế, thực hiện chính sách tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc phạm vi cai quản nhà nước của Sở theo phân cung cấp của ủy ban nhân dân tỉnh và luật của pháp luật.15. Cai quản tài chính, gia tài được giao theo phân cấp cho của ubnd tỉnh và mức sử dụng của pháp luật.16. Tiến hành công tác thông tin, báo cáo định kỳ và bỗng dưng xuất về tình hình triển khai nhiệm vụ được giao theo nguyên lý của ubnd tỉnh cùng Bộ giao thông vận tải, Uỷ ban bình an giao thông Quốc gia.17. Thực hiện một số trong những nhiệm vụ khác do ubnd tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh giấc giao hoặc theo chính sách của pháp luật.

thực thi thử nghiệm ứng dụng đê điều hành và kiểm soát lái xe pháo và tín đồ đi cùng trên xe cộ ô tô vận tải đường bộ hàng hóa bằng mã QR Code của C06 nắm cho mã QR Code của ngành GTVT.
Tiếp nhấn thông tin
*

*

Kế hoạch sát hạch, cấp giấy phép lái xe cộ tháng 02 năm 2023


thông tin Đơn vị đăng ký khai quật tuyến thành công xuất sắc (Điều chỉnh giờ xuất bến).


chào làng bộ TTHC ngành Giao thông vận tải đường bộ năm 2022


khuyên bảo quy trình triển khai dịch vụ công cường độ 4 đối với TTHC " cấp đổi GPLX vì chưng ngành GTVT cấp"


*

Thông tứ số 22/2019/TT-BGTVT của bộ Giao thông vận tải : giải pháp về đăng ký xe đồ vật chuyên cần sử dụng


Danh sách các cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa


công khai Số điện thoại cảm ứng và địa chỉ cửa hàng tiếp nhận chủ kiến kiến nghị và phản ánh của cử tri gởi đến sở tại HĐND tỉnh.


Cập nhật danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa phận tỉnh (cập nhật đến ngày 17/02/2023)

Cập nhật list cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa phận tỉnh (cập nhật mang đến ngày 17/02/2023)


Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 18/02/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 18/02/2023)


Công văn về việc tiến hành Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03/7/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh trong những năm 2023

Công văn về việc triển khai Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03/7/2017 của ubnd tỉnh trong năm 2023


V/v thẩm định và đánh giá dự thảo quyết định phát hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức của Ban dân tộc tỉnh Bình Phước

V/v đánh giá dự thảo quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban dân tộc bản địa tỉnh Bình Phước


Kế hoạch tổ chức Đoàn thăm, chúc mừng nhân dịp Lễ, Tết truyền thống lịch sử của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa phận tỉnh năm 2023

Kế hoạch tổ chức Đoàn thăm, chúc mừng nhân thời cơ Lễ, Tết truyền thống cuội nguồn của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2023


Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 11/02/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 11/02/2023)


Quyết định và ra mắt Chỉ số cải tân hành chính năm 2022 của những cơ quan chuyên môn thuộc ubnd tỉnh cùng UBND những huyện, thị tp trên địa phận tỉnh Bình Phước

Quyết định và chào làng Chỉ số cải cách hành thiết yếu năm 2022 của những cơ quan chuyên môn thuộc ubnd tỉnh cùng UBND các huyện, thị thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước


Đính chính tin tức người đứng đầu tư mạnh sở ở trong TTYT huyện Hớn Quản

Đính chính tin tức người đứng đầu tư mạnh sở thuộc TTYT thị xã Hớn Quản


Kế hoạch công tác làm việc năm 2023 của Ban Dân tộc

Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Dân tộc


Kế hoạch duy trì, đổi mới Hệ thống cai quản chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên Ban dân tộc bản địa năm 2023

Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống cai quản chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ban dân tộc bản địa năm 2023


Báo cáo Tình hình kinh tế tài chính xã hội, bình an trật tự, an ninh xã hội trước, trong, sau đầu năm Quý Mão năm 2023 vùng đồng bào dân tộc thiểu số thức giấc Bình Phước

Báo cáo Tình hình kinh tế tài chính xã hội, an ninh trật tự, bình yên xã hội trước, trong, sau đầu năm Quý Mão năm 2023 vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số tỉnh Bình Phước


Phúc đáp xin tải vật tứ y tế, sinh phẩm xét nghiệm ship hàng công tác khám, chữa trị bệnh

Phúc đáp xin cài đặt vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác khám, trị bệnh


Phúc đáp công văn số 93/BVĐK-KD xin công ty trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo

Phúc đáp công văn số 93/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo


Quyết định số 50/QĐ-UBND tỉnh về câu hỏi phê duyệt danh sách già làng vượt trội trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa phận tỉnh Bình Phƣớc tiến độ 2023 - 2027

Quyết định số 50/QĐ-UBND tỉnh giấc về bài toán phê duyệt list già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc bản địa thiểu số trên địa phận tỉnh Bình Phƣớc quy trình tiến độ 2023 - 2027


Quyết định số 51/QĐ-UBND thức giấc về câu hỏi Phê duyệt danh sách ngƣời bao gồm uy tín vào đồng bào dân tộc bản địa thiểu số trên địa phận tỉnh Bình Phƣớc quy trình 2023 - 2027

Quyết định số 51/QĐ-UBND tỉnh về việc Phê duyệt list ngƣời bao gồm uy tín vào đồng bào dân tộc bản địa thiểu số trên địa phận tỉnh Bình Phƣớc giai đoạn 2023 - 2027


Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phạt triển kinh tế - xóm hội , quốc phòng, bình yên năm 2023

Chỉ thị về câu hỏi phát động phong trào thi đua thực hiện thành công nhiệm vụ vạc triển tài chính - làng mạc hội , quốc phòng, an ninh năm 2023


Tăng cường thực hiện thuốc an toàn, vừa lòng lý, hiệu quả

Tăng cường sử dụng thuốc an toàn, vừa lòng lý, hiệu quả


Công văn V/v phối kết hợp trao quà cung cấp người DTTS trở ngại có đk đón tết Nguyên đán năm 2023

Công văn V/v phối kết hợp trao quà cung cấp người DTTS trở ngại có điều kiện đón đầu năm mới Nguyên đán năm 2023


TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2022


TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2022


Xem thêm: Sữa Tách Béo Không Đường Vinamilk Giá Tốt T02/2023, Sữa Bột Tách Béo Vinamilk

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2022 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2022 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023


Phúc đáp xin nhà trương cài đặt hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp xin nhà trương thiết lập hóa chất xét nghiệm


Phúc đáp cài thuốc Methadone tại Tờ trình số 1508/TTr-KSBT ngày 14/12/2022 của TT KSBT

Phúc đáp thiết lập thuốc Methadone tại Tờ trình số 1508/TTr-KSBT ngày 14/12/2022 của TT KSBT


Phúc đáp cài đặt sinh phẩm xét nghiệm tại Tờ trình số 1512/TTr-KSBT ngày 15/12/2022 của TT KSBT

Phúc đáp download sinh phẩm xét nghiệm tại Tờ trình số 1512/TTr-KSBT ngày 15/12/2022 của TT KSBT


Phúc đáp xin mua hóa hóa học xét nghiệm, VTYT ngoài hạng mục trúng thầu

Phúc đáp xin thiết lập hóa hóa học xét nghiệm, VTYT ngoài danh mục trúng thầu


Phúc đáp Tờ trình số 166/TTr-TTYT xin công ty trương mua VTYT, chất hóa học xét nghiệm

Phúc đáp Tờ trình số 166/TTr-TTYT xin công ty trương cài đặt VTYT, chất hóa học xét nghiệm


Phúc đáp xin tải VTYT, hóa chất ngoài danh mục trúng thầu

Phúc đáp xin thiết lập VTYT, hóa chất ngoài hạng mục trúng thầu


Báo cáo tình hình triển khai các gói thầu

Báo cáo tình hình thực hiện các gói thầu


Phúc đáp công văn số 1924/BVĐK-KD xin chủ trương cài đặt Oxy lỏng giao hàng cấp cứu với điều trị

Phúc đáp công văn số 1924/BVĐK-KD xin công ty trương cài đặt Oxy lỏng giao hàng cấp cứu và điều trị


Công văn của ubnd tỉnh về việc tăng cường phòng ngừa ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật về ma túy và pháo nổ

Công văn của ubnd tỉnh về việc tăng cường phòng ngừa ngăn chặn các hành vi vi bất hợp pháp luật về ma túy với pháo nổ


Đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu yếu sử dụng thuốc trong đợt tết dương lịch với tết Nguyên đán Quý Mão 2023


kế hoạch phát triển tài chính xã hội năm 2022

kế hoạch vạc triển kinh tế xã hội năm 2022


KẾ HOẠCH cải tiến và phát triển thương mại năng lượng điện tử tỉnh giấc Bình Phước năm 2022

KẾ HOẠCH cải cách và phát triển thương mại điện tử thức giấc Bình Phước năm 2022


KẾ HOẠCHPhát triển
Cụm công nghiệp tỉnh Bình Phướcgiai đoạn 2021-2025, định hướngđến năm 2030

KẾ HOẠCHPhát triển
Cụm công nghiệp tỉnh giấc Bình Phướcgiai đoạn 2021-2025, định hướngđến năm 2030


kế hoạch kiểm soát và điều chỉnh vốn chi tiêu công trung hạn quy trình 2021-2025

kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn quy trình 2021-2025


BÁO CÁOTÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN QUỐCGIA ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁOTÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN QUỐCGIA ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030


quy chế quản lý thống nhất các chuyển động đối ngoại

quy chế quản lý thống tuyệt nhất các chuyển động đối ngoại


Kế hoạch tổ chức triển khai trao kinh phí cung cấp cho sinh viên người dân tộc bản địa thiểu số năm học tập 2021-2022

Kế hoạch tổ chức triển khai trao ghê phí hỗ trợ cho sv người dân tộc thiểu số năm học tập 2021-2022


Kế hoạch tổ chức triển khai trao khiếp phí hỗ trợ cho sv người dân tộc thiểu số năm học 2021-2022

Kế hoạch tổ chức trao tởm phí hỗ trợ cho sv người dân tộc bản địa thiểu số năm học tập 2021-2022


Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần sản phẩm công nghệ XI (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Nghị Quyết Đại hội Đảng cỗ tỉnh Bình Phước lần lắp thêm XI (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)


Công văn v/v đề cử sv người dân tộc bản địa S’tiêng nhằm tuyên dương

Công văn v/v đề cử sinh viên người dân tộc bản địa S’tiêng để tuyên dương


Phúc đáp xin chủ trương download Hóa hóa học xét nghiệm

Phúc đáp xin nhà trương tải Hóa hóa học xét nghiệm


Công văn về việc kết hợp trao bộ quà tặng kèm theo Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho tất cả những người DTTS gồm thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong trong thời điểm 2021

Công văn về việc phối hợp trao tặng ngay Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho tất cả những người DTTS có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đẹp trong trong thời hạn 2021


Phân ngã và tiêm vắc xin chống COVID-19 lần 17 năm 2022 cho tất cả những người từ 12 tuổi trở lên

Phân vấp ngã và tiêm vắc xin chống COVID-19 đợt 17 năm 2022 cho tất cả những người từ 12 tuổi trở lên


Nghị Quyết 18/NQ/2022/NQ-HĐND của Hội đồng dân chúng tỉnh về việc phát hành quy định cơ chế kêu gọi nguồn lực với lồng ghép mối cung cấp vốn

Nghị Quyết 18/NQ/2022/NQ-HĐND của Hội đồng quần chúng. # tỉnh về việc ban hành quy định cơ chế kêu gọi nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn


V/v tổ chức triển khai Quyết định số 2166/QĐ-BTP ngày 04/11/2022 của bộ Tư pháp

V/v tổ chức triển khai Quyết định số 2166/QĐ-BTP ngày 04/11/2022 của cục Tư pháp


V/v xử lý hồ sơ đề nghị chuyển đổi nội dung đăng ký buổi giao lưu của VPCC Hoàng Kim Vinh

V/v giải quyết hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký buổi giao lưu của VPCC Hoàng Kim Vinh


Điện thoại: 02713887355 - email : sgtvt