Số lớn nhất gồm 5 chữ số khác nhau là (Miễn phí)

Câu hỏi:

21/10/2020 13,217

Bạn đang xem: Số lớn nhất gồm 5 chữ số khác nhau là (Miễn phí)

C. 98765

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mẹ đem một trong những trái khoáy táo u xếp nhập đĩa. Khi xếp nhập đĩa u nhận ra nếu như xếp từng đĩa 9 trái khoáy hoặc 12 trái khoáy thì cũng vừa vặn không còn. Hỏi u đem từng nào trái khoáy táo, hiểu được số táo to hơn 30 và nhỏ rộng lớn 40?

Câu 2:

Số thân phụ mươi ngàn ko trăm linh bảy viết lách là :

 A. 300 007

B. 30 007

C. 3 007

D . 30 070

Câu 3:

Tỉ lệ phiên bản đồ gia dụng là 1: 1 500 000. Độ lâu năm bên trên phiên bản đồ gia dụng là 37 centimet. Độ lâu năm thực tiễn là :

A. 555 km

B. 555 000 000 cm

C. 5550 km

D. 555 000 cm

Xem thêm: Cách tính nửa chu vi hình chữ nhật có ví dụ trực quan dễ hiểu - IMO2007

Câu 4:

Cho x < .... < nó và x là số ngay tắp lự trước 5 906 788, nó là số ngay tắp lự sau của số 5 906 788. Số ngẫu nhiên cần thiết điền là:

A. 5 906 787

B. 5 906 788

C. 5 906 789

D. 5 906 790

Câu 5:

Một nhà máy sản xuất nhập 4 ngày phát triển được 680 TV. Trong 7 ngày nhà máy sản xuất cơ phát triển được từng nào cái TV, biết số TV thường ngày phát triển như nhau?

A. 1190

B. 170

C. 1910

D. 107

Câu 6:

Số nhỏ nhất của lớp triệu là số có:

A. 6 chữ số

B. 7 chữ số

C. 8 chữ số

D. 9 chữ số

Xem thêm: Ảnh gái xinh che mặt