BÀI SO SÁNH NHIỆT ĐỘ SÔI CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ - BÀI SO SÁNH NHIỆT ĐỘ SÔI CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ - Studocu

BÀI SO SÁNH NHIỆT ĐỘ SÔI CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ

Các bài xích thông thường bắt gặp nhập đề ganh đua hoặc những cỗ đề rèn luyện này là chuẩn bị xếp theo đòi

Bạn đang xem: BÀI SO SÁNH NHIỆT ĐỘ SÔI CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ - BÀI SO SÁNH NHIỆT ĐỘ SÔI CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ - Studocu

chiều tăng dần dần, hoặc tách dần dần sức nóng phỏng sôi , với loại dạng đề như thế, bọn chúng

ta chỉ việc nắm vững những tiêu chuẩn sau nhằm hoàn toàn có thể giải quyết và xử lý nhanh và chủ yếu xác:

I/ Với Hidrocacbon

- Đi theo hướng tăng dần dần của sản phẩm đồng đẵng ( Ankan , Anken , Ankin , Aren ..)

thì sức nóng phỏng sôi tăng dần dần vì như thế lượng phân tử tăng

VD : C2H6 > CH4

- Với những Ankan , Anken , Ankin , Aren ứng thì chiều sức nóng phỏng sôi như

sau

Ankan < Anken < Ankin < Aren

(Lí do:+ Trong akan thì C ở hiện trạng lai hóa sp3

+ Trong anken thì C ở hiện trạng lai hóa sp2

+ Trong ankin thì C ở hiện trạng lai hóa sp

+ Trong aren thì sở hữu C ở hiện trạng lai hóa sp2, cảm giác vòng và cấu trúc

phân tử

Mà Csp> Csp2> Csp3 về phỏng âm điện

=>Độ phân cực: Csp>Csp2>Csp3

=>Các phân tử càng phân rất rất tiếp tục bú nhau với lực rộng lớn hơn

Ankan < Anken < Ankin < aren về sức nóng phỏng sôi)

- Với những đồng phân thì đồng phân nào là sở hữu mạch lâu năm hơn thì sở hữu sức nóng phỏng sôi

cao rộng lớn ( gọi phần lực phân giã london )

- Với những dẫn xuất Đối với dẫn xuất R-X , còn nếu như không có link hidro, sức nóng độ

sôi tiếp tục càng tốt Khi X bú e càng mạnh.

VD :C4H9<C4H8Cl<C4H9CHO<C4H9N02

Xem thêm: Chu vi xích đạo của trái đất

- Dẫn xuất halogel của anken sôi và lạnh lẽo chảy ở nhiệt phỏng thấp rộng lớn dẫn xuất

của ankan ứng.

- Dẫn xuất của benzen : Đưa một group thế giản dị và đơn giản nhập vòng benzen sẽ làm

tăng sức nóng phỏng sôi.

II/ Với phù hợp hóa học chứa chấp group chức

a/ 2 hóa học nằm trong sản phẩm đồng đẵng hóa học nào là sở hữu khối lượng phân tử to hơn thì

nhiệt phỏng sôi rộng lớn hơn

VD : - CH3OH và C2H5OH thì C2H5OH sở hữu sức nóng phỏng sôi cao hơn

- CH3CHO và C2H5CHO thì C2H5CHO sở hữu nhiệt phỏng sôi cao hơn

b/ Xét với những phù hợp hóa học sở hữu group chức không giống nhau

Nhiệt phỏng sôi của rượu , Andehit , Acid , xeton , Este ứng theo đòi trật tự sau

:

- Acid > Rượu > Amin > Andehit , xeton vàEste

- Xeton > Andehit

C/ Chú ý với rượu và Acid :

- Các gốc đẩy e ( CH3 , C2H5 .....) tiếp tục thực hiện tăng nhiệt phỏng sôi tăng bởi link H

bền hơn

VD: CH3COOH < C2H5COOH

- Các gốc bú e ( Phenyl , Cl ...) tiếp tục thực hiện giảmnhiệt phỏng sôi bởi link H tiếp tục tách

bền đi

VD: Cl-CH2COOH < CH3COOH ( phỏng bú e tách dần dần theo đòi trật tự F > Cl > Br >

Xem thêm: Phân giác ngoài của một tam giác là gì?Tính chất đường phân giác của tam giác

I )

-

d/ Chú ý với những phù hợp hóa học thơm sực sở hữu chứa chấp group chức -OH , -COOH , -NH2 :