[LỜI GIẢI] Số tam giác xác định bởi các đỉnh của một đa giác đều 10 cạnh là: - Tự Học 365

Số tam giác xác lập vày những đỉnh của một nhiều giác đều 10 cạnh là:

Số tam giác xác lập vày những đỉnh của một nhiều giác đều \(10 \) cạnh là:

Bạn đang xem: [LỜI GIẢI] Số tam giác xác định bởi các đỉnh của một đa giác đều 10 cạnh là: - Tự Học 365


\(35\)

\(120\)

\(240\)

\(720\)

Xem thêm: Tổng quan về ảnh hình trắng

Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Cứ tía đỉnh của nhiều giác sẽ khởi tạo trở thành một tam giác.

Chọn \(3\) vô \(10\) đỉnh của nhiều giác, với \(C_{10}^3 = 120\).

Vậy với \(120\) tam giác xác lập vày những đỉnh của nhiều giác \(10\) cạnh.

Chọn B

Xem thêm: Hình Nền OPPO ❤️ Tuyển Tập Ảnh Nền Điện Thoại OPPO - Gấu Đây - Takimart

App xem sách tóm lược miễn phí