Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Thanh Tra Giao Thông Đường Bộ, Just A Moment

-
Giới thiệu các đơn vị trực thuộc sở quy hướng - Kế hoạch Quy hoạch thông tin dự án Tin tức thông tin - Sự kiện thông tin về liền kề hạch cung cấp GPLX Thông tin bình yên giao thông Văn bản quản lý công bố thông tin Số liệu báo cáo thông tin nội bộ Văn phiên bản nội bộ mẫu mã biểu - Tài liệu tin tức cần biết Mạng lưới giao thông vận tải đường bộ
*

Giới thiệu
các đơn vị trực nằm trong sở quy hướng - Kế hoạch Quy hoạch thông tin dự án Tin tức tin tức - Sự kiện thông tin về tiếp giáp hạch cung cấp GPLX Thông tin an toàn giao thông Văn bản quản lý ra mắt thông tin Số liệu báo cáo tin tức nội bộ Văn bản nội bộ chủng loại biểu - Tài liệu tin tức cần biết Mạng lưới giao thông vận tải đường bộ

*

Điện thoại: 02703.823776

vinhlong.gov.vn

Vị trí, chức năng: 1.1. Thanh tra giao thông vận tải đường bộ là cơ sở của Sở giao thông - Vận tải, thuộc khối hệ thống thanh tra giao thông vận tải vận tải, có trọng trách giúp giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền lợi thanh tra hành bao gồm và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do người đứng đầu Sở phân công. 1.2. điều tra Sở là đơn vị hạch toán độc lập, được mở tài khoản tại Kho bạc đãi Nhà nước và gồm con lốt riêng để giao dịch công tác. Nhiệm vụ và quyền hạn: 2.1. Xây cất chương trình, chiến lược thanh tra hành chính, tranh tra siêng ngành giao thông vận tải trình chủ tịch Sở phê phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó. 2.2. Triển khai nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chủ yếu (thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của tổ chức, cá thể thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Sở): - Thanh tra, kết luận, đưa ra quyết định theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử lý. - chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan liêu có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính theo phía dẫn của thanh tra tỉnh. 2.3. Về Thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ theo lý lẽ tại khoản 4, Điều 12 Nghị định số 136/2004/NĐ-CP: - Thanh tra, đánh giá và xử phạt vi phạm luật hành chính so với cơ quan, tổ chức cá thể trong việc chấp hành những quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chỉnh và các biện pháp bảo đảm an ninh giao thông của kiến trúc đường bộ, con đường thủy nội địa do địa phương trực tiếp quản lí lý. - Thanh tra, kiểm ta với xử phạt phạm luật hành chính đối với cơ quan, tổ chức triển khai và cá thể trong việc chấp hành những quy định về điều kiện bảo đảm an toàn giao thông của phương tiện giao thông đường đi bộ và mặt đường thủy nội địa (trừ tàu biển). - Thanh tra, bình chọn và xử phạt vi phạm luật hành chính đối với tổ chức, cá thể trong việc chấp hành những quy định của luật pháp về vận tải và dịch vụ cung cấp vận tải. - kết hợp và hỗ trợ chính quyền cấp cho huyện, cung cấp xã, thanh tra chăm ngành giao thông vận tải đường bộ của tw trong vấn đề thanh tra, soát sổ và xử phạt vi phạm hành chính so với cơ quan, tổ chức, cá thể trong việc chấp hành các qui định về bảo vệ, chống xâm chiếm hành lang bình an đường bộ, hành lang đảm bảo luồng con đường thủy nội địa do tw trực tiếp quản lý. - Thanh tra, đánh giá và xử phạt phạm luật hành chính so với các cửa hàng đào tạo, gần kề hạch, cấp thủ tục phép vì địa phương trực tiếp quản lý trong việc thực hiện các khí cụ của luật pháp về đào tạo, cấp cho bằng, cung cấp phép, chứng từ chuyên môn, nghiệp vụ cho người điều khiển phương tiện giao thông và người quản lý phương tiện, lắp thêm chuyên dùng trong giao thông vận tải. - Khi bao gồm yêu cầu, phối hợp với thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải của trung ương trong câu hỏi thanh tra, chất vấn và xử phạt vi phạm luật hành chính so với cơ sở kiểm tra kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông vận tải. - Phối phù hợp với lực lượng công an và những tổ chức, lực lượng có liên quan khác trong câu hỏi phòng ngừa với xử lý những vi phạm về đơn lẻ tự an toàn giao thông vận tải. 2.4. Về giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáo: - nhà trì hoặc thâm nhập tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, đề nghị phản ánh theo quy định của pháp luật. - Giúp người có quyền lực cao Sở giải quyết khiếu vật nài về ra quyết định hànhh chính, hành động hành chính, đưa ra quyết định kỷ chế độ của người đứng đầu Sở so với tổ chức cá nhân thuộc thẩm quyền làm chủ của Sở; xác minh, tóm lại và loài kiến nghị giải quyết tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền cai quản của Sở theo trình tự, giấy tờ thủ tục do luật pháp quy định. - Theo dõi, kiểm tra các tổ chức thuộc thẩm quyền làm chủ của Sở trong vấn đề thi hành những quyết định năng khiếu nại, tố cáo. 2.5.Thực hiện công tác làm việc phòng ngừa, chống tham nhũng trong nghành nghề dịch vụ giao thông vận tải ở địa phương theo quy định pháp luật về chống tham nhũng. 2.6. Tuyên truyền, phổ biến, trả lời và kiểm tra các đơn vị nằm trong Sởthực hiện những quy định của luật pháp về thanh tra, năng khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa và đương đầu chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, phòng lãng phí. 2.7. Theo dõi, chất vấn việc triển khai kết luật, đề nghị và ra quyết định sau thanh tra; tổng hợp, report kết quả về công tác thanh tra hành chính, thanh tra siêng ngành và xử lý khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở. 2.8. Chủ trì tổ chức bồi dưỡng nhiệm vụ thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành đến Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra; được sử dụng cộng tác viên thanh tra theo lý lẽ của pháp luật. 2.9. Cai quản tổ chức, biên chế, gia tài và kinh phí đầu tư phục vụ hoạt động của thanh tra Sở. 2.10. Tiến hành nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi khác theo công cụ của pháp luật và người đứng đầu Sở giao. Việc thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi thanh tra về hạ tầng nghệ thuật đô thị triển khai thao văn bạn dạng của Bộ, ngành tất cả thẩm quyền phía dẫn. Cơ cấu tổ chức triển khai bộ máy: - thanh tra Sở bao gồm Chánh Thanh tra vị Giám đốc Sở bổ nhiệm và miễn nhiệm trên đại lý có việc thỏa hiệp thống độc nhất vô nhị với Chánh điều tra tỉnh và người có quyền lực cao Sở Nội vụl. Các Phó Chánh điều tra là người giúp việc cho Chánh điều tra Sở vì Giám đốc Sở chỉ định và miễn nhiệm theo ý kiến đề nghị của Chánh thanh tra Sở. - Về cơ cấu tổ chức tổ chức bộ máy: Giao Chánh điều tra Sở bao gồm trách nhiệm thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy Thanh tra Sở theo hướng tinh, gọn, hoạt động có hiệu quả, bố trí cán bộ, công chức của đơn vị chức năng đúng theo tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụ trình độ chuyên môn Nhà nước nguyên lý trình người có quyền lực cao Sở giao thông vận tải - vận tải đường bộ phê chăm bẵm trên cửa hàng có việc thỏa hiệp thống tốt nhất của người có quyền lực cao Sở Nội vụ.

Bạn đang xem: Thanh tra giao thông


Tôi có một thắc mắc rằng không biết Thanh tra giao thông vận tải và Cảnh sát giao thông vận tải có giống nhau không? Nếu khác thì các nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra giao thông vận tải và Cảnh sát giao thông được quy định như thế nào?
*
Nội dung bao gồm

Thanh tra giao thông vận tải là gì?

Thanh tra đường bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 86 Luật giao thông đường bộ 2008 là người thực hiện chức năng thanh ra chuyên ngành về giao thông vận tải đường bộ.

Phân biệt Thanh tra giao thông và Cảnh sát giao thông

Nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra giao thông vận tải là gì?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 86 Luật giao thông vận tải đường bộ 2008 thì điều tra đường bộ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

- Thanh tra, vạc hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm luật hành thiết yếu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật của công trình đường bộ; trường hợp cung cấp thiết, nhằm kịp thời ngăn chặn hậu quả hoàn toàn có thể xảy ra đối với công trình con đường bộ, được phép ngừng phương tiện giao thông và yêu cầu người điều khiển và tinh chỉnh phương tiện triển khai các biện pháp để đảm bảo công trình theo pháp luật của luật pháp và phải chịu trách nhiệm về quyết định đó; 

- Thanh tra, phạt hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính trong bài toán chấp hành những quy định về chuyển động vận cài đặt và dịch vụ cung ứng vận cài đặt tại những điểm ngừng xe, đỗ xe trên đường bộ, bến xe, bến bãi đỗ xe, trạm ngừng nghỉ, trạm soát sổ tải trọng xe, trạm thu phí và tại cơ sở sale vận mua đường bộ; 

- Thanh tra, phạt hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính trong vấn đề đào tạo, gần kề hạch, cấp, đổi, tịch thu giấy phép tài xế cơ giới con đường bộ, vận động kiểm định bình an kỹ thuật và bảo vệ môi trường so với xe cơ giới. Việc thanh tra đào tạo, liền kề hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe của lực lượng quân đội, công an do bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng, bộ trưởng Bộ Công an quy định; 

- thực hiện nhiệm vụ và quyền lợi và nghĩa vụ khác theo cách thức của quy định về thanh tra.

Nhiệm vụ của Cảnh sát giao thông là gì?

Nhiệm vụ của cảnh sát giao thông vận tải trong tuần tra, kiểm soát được quy định tại Điều 7 Thông bốn 65/2020/TT-BCA, cụ thể:

- Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, bình yên giao thông đường đi bộ thuộc phạm vi tuyến đường, địa bàn được phân công.

- vạc hiện, ngăn ngừa kịp thời và cách xử trí nghiêm những hành vi phạm luật về trật tự, an ninh giao thông đường bộ và những hành vi vi phạm luật khác theo hiện tượng của pháp luật; phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm quy định đảm bảo an toàn công trình đường bộ và hành lang an ninh đường bộ.

- Điều tra, giải quyết và xử lý tai nạn giao thông vận tải theo luật của luật pháp và của cục Công an.

- dữ thế chủ động hoặc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an quần chúng phòng ngừa, tranh đấu chống tù đọng và các hành vi vi bất hợp pháp luật khác trên những tuyến giao thông đường bộ, phương tiện đi lại giao thông đường đi bộ và thâm nhập phòng chống bự bố, phòng biểu tình gây rối, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, cứu nạn, cứu vớt hộ, giải quyết cháy nổ trên những tuyến giao thông đường đi bộ theo chính sách của pháp luật.

- trải qua công tác tuần tra, kiểm soát, giải pháp xử lý vi phạm triển khai các nhiệm vụ sau:

+ Phát hiện nay những chưa ổn trong làm chủ nhà nước về an ninh, đơn lẻ tự cùng giao thông đường bộ để báo cáo, khuyến cáo cấp bao gồm thẩm quyền, ý kiến đề xuất với cơ quan tác dụng có biện pháp khắc phục kịp thời;

+ hướng dẫn, tuyên truyền, chuyên chở Nhân dân tham gia đảm bảo an toàn trật tự, bình an giao thông đường bộ và chấp hành quy định về giao thông đường bộ.

Xem thêm: Báo Hà Tĩnh 24H Mới Nhất, Báo Hà Tĩnh Mới Hàng Ngày, Báo Hà Tĩnh

- thực hiện các trọng trách khác của lực lượng Công an quần chúng theo vẻ ngoài của pháp luật.

Quyền hạn của Cảnh sát giao thông vận tải là gì?

Trong nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, Cảnh sát giao thông vận tải có những quyền hạn được quy định tại Điều 8 Thông tư 65/2020/TT-BCA, cụ thể:

- Được dừng các phương tiện thâm nhập giao thông đường bộ theo điều khoản của pháp luật.

- kiểm soát người và phương tiện đi lại tham gia giao thông đường bộ, sách vở của người điều khiển và tinh chỉnh phương tiện thể giao thông, giấy tờ của phương tiện giao thông vận tải và sách vở và giấy tờ tùy thân của người trên phương tiện giao thông đang điều hành và kiểm soát theo luật pháp của pháp luật; điều hành và kiểm soát việc tiến hành các giải pháp về vận động vận tải đường bộ theo chế độ của pháp luật.

- Được áp dụng các biện pháp ngăn ngừa và xử lý những hành vi vi phạm về giao thông đường bộ, đơn độc tự xã hội và những hành vi phạm luật khác theo vẻ ngoài của pháp luật.

- Được yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp, hỗ trợ giải quyết tai nạn, ùn tắc, cản trở giao thông vận tải hoặc trường thích hợp khác tạo mất biệt lập tự, bình an giao thông đường bộ. Vào trường hợp thúc bách để bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo an toàn trật tự, bình an xã hội hoặc để ngăn chặn hậu trái thiệt hại mang lại xã hội đang xẩy ra hoặc có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra, cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát điều hành được huy động phương luôn thể giao thông, phương tiện tin tức liên lạc, phương tiện đi lại khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người đang điều khiển, sử dụng phương tiện đó. Việc huy động được triển khai dưới hiệ tượng yêu cầu trực tiếp hoặc bởi văn bản.

- Được trang bị, đính đặt, sử dụng phương tiện giao thông, phương tiện, sản phẩm kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ cung ứng theo phương pháp của điều khoản và của bộ Công an.

- Được tạm thời đình chỉ vận tải ở một vài đoạn mặt đường nhất định, phân lại luồng, phân lại đường và nơi tạm dừng, đỗ phương tiện giao thông khi có tình huống ách tắc giao thông, tai nạn giao thông hoặc khi tất cả yêu cầu cần thiết khác về bảo đảm an ninh, cô quạnh tự, an ninh xã hội. 

- tiến hành các quyền hạn khác của lực lượng Công an quần chúng theo luật pháp của pháp luật.

Như vậy, Thanh tra giao thông và công an giao thông là 2 lực lượng có quyền hạn và trách nhiệm khác nhau.