Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của chất lỏng...

Câu hỏi:

30/08/2022 28.1 K

Tia sáng sủa truyền vô bầu không khí cho tới họp mặt thông thoáng của hóa học lỏng sở hữu tách suất n = 1,6. Nếu tia bản năng và tia khúc xạ phù hợp với nhau một góc 100° thì góc cho tới bằng

Bạn đang xem: Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của chất lỏng...

A. 36°

B. 60°

C. 72°

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc kể từ bầu không khí cho tới mặt mũi nước với góc cho tới 60°, tia khúc xạ cút vô nội địa với góc khúc xạ là r. sành tách suất của bầu không khí và của nước so với khả năng chiếu sáng đơn sắc này theo lần lượt là 1 trong và 1,333. Giá trị của r là

Câu 2:

Một cây cọc nhiều năm được cắm trực tiếp đứng xuống một bể nước tách suất n = 43. Phần cọc nhô rời khỏi bề ngoài nước là 30 centimet, bóng của chính nó bên trên mặt mũi nước nhiều năm 40 centimet và mặt đáy bể nước nhiều năm 190cm. Tính chiều sâu sắc của lớp nước:

Câu 3:

Một dòng sản phẩm hèo nhiều năm 2 m cắm trực tiếp đứng ở lòng hồ nước. Gậy nhô lên bề ngoài nước 0,5 m. Ánh sáng sủa Mặt Trời chiếu xuống hồ nước theo dõi phương phù hợp với pháp tuyến của mặt mũi nước góc 60°. sành tách suất của nước là n =43. Tìm chiều nhiều năm bóng của cây hèo in bên trên lòng hồ

Câu 4:

Chiết suất của nước và của thủy tinh ma so với một khả năng chiếu sáng đơn sắc có mức giá trị theo lần lượt là 1 trong,333 và 1,532. Chiết suất tỉ đối của nước so với thủy tinh ma ứng với khả năng chiếu sáng đơn sắc này là

Câu 5:

Một dòng sản phẩm đinh được cắm vuông góc vô tâm O một tấm mộc hình tròn trụ sở hữu nửa đường kính R = 5 centimet. Tấm mộc được thà nổi bên trên mặt mũi thông thoáng của một thau nước. Đầu A của đinh ở nội địa. Cho tách suất của nước là n = 43. Cho chiều nhiều năm OA của đinh ở nội địa là 8,7 centimet. Hỏi đôi mắt ở vô bầu không khí, nhìn theo dõi mép của tấm mộc tiếp tục thấy đầu đinh ở cơ hội mặt mũi nước từng nào xentimét?

Xem thêm: Tất cả công thức lý 11 học kì 1 : Những kiến thức cơ bản mà bạn cần nắm vững

Câu 6:

Một người ngồi bên trên bờ hồ nước nhúng chân vô nước vô trong cả. sành tách suất của nước là n = 43. Khoảng cơ hội thự kể từ cẳng bàn chân người cơ cho tới mặt mũi nước là 36cm. Nếu nhìn theo dõi phương sát trực tiếp đứng, đôi mắt người cơ cảm nhận thấy cẳng bàn chân cơ hội mặt mũi nước bao nhiêu:

Câu 7:

Biết tách suất của nước là n = 43. Một người này cao 1,68 m, nhìn theo dõi phương sát trực tiếp đứng thì thấy một hòn sỏi mặt đáy hồ nước nhịn nhường như cơ hội mặt mũi nước 1,5 m. Độ sâu sắc của hồ nước là

Câu 8:

Từ bầu không khí một dải sáng sủa đơn sắc tuy vậy tuy vậy, sở hữu chiều rộng D = 3,5cm, chiều cho tới mặt mũi hóa học lỏng và góc cho tới i. Chất lỏng sở hữu tách suất n = 1,6. Dải sáng sủa ở trong một phía phẳng lặng vuông góc với mặt mũi hóa học lỏng. Bề rộng lớn của dải sáng sủa vô hóa học lỏng là d như hình vẽ. Nếu sini = 0,96 thì d bằng:

Câu 9:

Một chậu thuỷ tinh ma ở ngang có một lóp nước dày sở hữu tách suất 43. Một tia sáng sủa SI chiếu cho tới mặt mũi nước với góc cho tới là 45°. Bỏ qua loa bề dày của lòng chậu. Góc nghiêng của tia ló đối với tia khúc xạ và đối với tia cho tới SI theo lần lượt là

Câu 10:

Mắt O nhìn xuống lòng một thau nước sở hữu tách suất là n = 43, bề dày nước là 16 centimet. Đáy chậu là 1 gương phẳng lặng, ở ngang. Mắt cơ hội mặt mũi thông thoáng của nước là 21 centimet. Hỏi hình họa của đôi mắt mang đến vị quang quẻ hệ cơ hội đôi mắt một khoảng tầm từng nào xentimét?

Câu 11:

Một thức kẻ nhiều năm 40cm được nhằm chìm 50% chiều nhiều năm nội địa (chiết suất của nước là 1 trong = 43). Thước nghiêng 450 với mặt mũi thông thoáng của nước. Hỏi đôi mắt ở vô bầu không khí nhìn theo dõi phương sát vuông góc với mặt mũi nước tiếp tục thấy phần chìm của thước thực hiện với mặt mũi thông thoáng của nước một góc từng nào độ?

Câu 12:

Một tia sáng sủa được chiếu kể từ bầu không khí cho tới tâm của mặt mũi bên trên một khối lập phương vô trong cả, tách suất 1,5 như hình vẽ. Tìm góc cho tới i lớn số 1 nhằm tia khúc xạ vô vào khối còn họp mặt lòng của khối.

Xem thêm: Top 200+ hình nền Rồng cho điện thoại và máy tính: Mang đến may mắn và tài lộc

Câu 13:

Cho một bạn dạng nhị mặt mũi tuy vậy song sở hữu tách suất n = 1,6, bề dày e = 12 centimet, bịa nội địa sở hữu tách suất n’ =43. Xét một tia sáng sủa SI từ 1 điểm sáng sủa S cho tới bạn dạng bên trên I với góc cho tới là i (i đặc biệt nhỏ), tia sáng sủa khúc xạ trải qua bạn dạng và ló rời khỏi theo dõi tia JR. Khoảng cơ hội SS' thân thiện vật và hình họa sát độ quý hiếm nào là nhất sau đây?

Câu 14:

Tính vận tốc của khả năng chiếu sáng vô thủy tinh ma. sành thủy tinh ma sở hữu tách suất n = 1,6 và vận tốc khả năng chiếu sáng vô chân ko là c = 3.108 m/s.